Investigación Actualidad

En esta sección encontraréis todas las novedades relacionadas con la organización de Jornadas, Congresos, publicación de nuevos premios y becas en Investigación de interés para el colectivo.


09 Mar 2021 / prensa cofiga
Creada por lafisioterapia.net, é a plataforma de Fisioterapia Baseada na Evidencia con máis alcance en lingua hispana
05 Mar 2021
Finalizado el plazo de presentación de alegaciones frente a la LISTA PROVISIONAL de admitidos y excluidos publicada el 15 de febrero de 2021 todos los escritos presentados junto con su documentación fueron revisados por la Comisión Evaluadora y la Junta de Gobierno ordena publicar el LISTA DEFINITIVA de admitidos y exluidos.
15 Feb 2021 / prensa cofiga
A nosa compañeira Esther Giménez protagoniza o primeiro vídeo da campaña “12 meses 12 motivos pola Fisioterapia Respiratoria” lanzada este ano pola área de Fisioterapia Respiratoria da SEPAR
15 Feb 2021 / prensa cofiga
Convocada pola Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia (SEMG) e a Asociación de Médicos Galegos (ASOMEGA), terá carácter anual
15 Feb 2021
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de ayudas de investigación en Fisioterapia para el año 2020-2021, convocatoria aprobada en Junta de Gobierno celebrada el 15 de noviembre de 2020, este Colegio, en aplicación de lo previsto en la convocatoria, resuelve publicar la relación PROVISIONAL de solicitudes admitidas y excluidas.
19 Ene 2021 / prensa cofiga
Celebrarase de forma virtual entre os días 12 e 16 do próximo mes de abril/2021, organizado pola Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR) e con representación da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) nos Comités Organizador e Científico
13 Ene 2021 / prensa cofiga
Antes do domingo 17 de xaneiro/2021 é imprescindible actualizar o teléfono de contacto e os datos profesionais de todos/as os/as colexiados/as, inserindo o distrito sanitario onde desenvolven a súa actividade profesional e reflectindo o tipo de exercicio profesional que realizan (público, privado ou privado-concertado)
17 Dic 2020 / Prensa CoFiGa
Cun prazo de 40 días naturais a partir do 17 de decembro/2020, comenza o prazo de envío de solicitudes para optar ao financiamento do CoFiGa a proxectos de investigación científica ou tecnolóxica, individual ou colectiva, nacional e internacional, que contribúan ao desenvolvemento da investigación en Fisioterapia en Galicia
15 Dic 2020 / Prensa CoFiGa
Un estudo de investigación descritivo, transversal e de carácter nacional
04 Dic 2020 / Prensa CoFiGa
No caso das máscaras cirúrxicas refugables, ata o 31 de decembro de 2021 o tipo impositivo do IVE aplicable rebáixase temporalmente do 21% ao 4%, medida cuxa aplicación se estende para toda a poboación debido ao seu uso obrigatorio
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
Fisioterapia laboral
Es imprescindible estar al tanto de todos los aspectos relacionados con la Fisioterapia en el ámbito laboral.
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas