As XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia ofrecerán unha visión global e actualizada sobre a abordaxe das patoloxías que afectan o complexo articular do ombreiro

Coorganizadas polo Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) e o Servizo Galego de Saúde (SERGAS), desenvolveranse o 22 de setembro no Hospital Clínico Universitario de Santiago, cun prazo de inscrición que comeza o próximo 23 de xullo

18 Jul 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Por constituír unhas das principais causas de consulta en Fisioterapia, cunha incidencia estimada en 78 casos por cada mil habitantes, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) centra a organización das súas XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia en ofrecer ao colectivo unha visión global e actualizada en torno á abordaxe das patoloxías de afectan o complexo articular do ombreiro.

Organizadas conxuntamente polo  CoFiGa e o Servizo Galego de Saúde (SERGAS), desenvolveranse o 22 de setembro no Hospital Clínico Universitario de Santiago.

O obxectivo deste encontro científico é mostrar as constantes innovacións, avances e novas evidencias científicas que incumben ao traballo desenvolvido polos fisioterapeutas na abordaxe das diferentes patoloxías que afectan o complexo articular do ombreiro, ademais de analizar detalladamente aspectos como a valoración e exploración funcional e as probas  diagnósticas necesarias, a xestión de protocolos e guías asistenciais nos procesos asistenciais, así como o seu enfoque terapéutico, con técnicas e tipos de tratamento…

Para iso contarase coa participación dun cadro de relatores integrado polos  fisioterapeutas Eduardo Fondevila Suárez, Juan Antonio Doce González, Julio Hernández Díaz, Guillermo Bilbao  Ogando, Iris Machado de Oliveira, Alejandro  Argüeso Veiga, Cristina Gallego Rodríguez, Beatriz Martínez Toledo, Pablo A. Blanco Míguez, Fernando Ramos Gómez, Lluis Puig i  Torregrosa, Marcos Suárez Filgueira e María Beatriz López  Gabín.

Máis información e inscricións

Toda a información detallada sobre as XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia pódese consultar en  https://www.cofiga.org/jfisioterapiacofiga/, onde tamén se pode formalizar a inscrición, nun prazo que comeza o próximo 23 de xullo e finalizará o 7 de setembro.

Las XVI Jornadas Gallegas de Fisioterapia ofrecerán una visión global y actualizada sobre el abordaje de las patologías que afectan al complejo articular del hombro

Coorganizadas por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) y el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), se desarrollarán el 22 de septiembre en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, con un plazo de inscripción que comienza el próximo 23 de julio

Por constituir unas de las principales causas de consulta en Fisioterapia, con una incidencia estimada en 78 casos por cada mil habitantes, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) centra la organización de sus XVI Jornadas Gallegas de Fisioterapia en ofrecer al colectivo una visión global y actualizada en torno al abordaje de las patologías de afectan al complejo articular del hombro.

Organizadas conjuntamente por el CoFiGa y el Servicio Gallego de Salud (SERGAS), se desarrollarán el 22 de septiembre en el Hospital Clínico Universitario de Santiago.

El objetivo de este encuentro científico es mostrar las constantes innovaciones, avances y nuevas evidencias científicas que atañen al trabajo desarrollado por los fisioterapeutas en el abordaje de las diferentes patologías que afectan al complejo articular del hombro, además de analizar detalladamente aspectos como la valoración y exploración funcional y las pruebas diagnósticas necesarias, la gestión de protocolos y guías asistenciales en los procesos asistenciales, así como su enfoque terapéutico, con técnicas y tipos de tratamiento…

Para ello se contará con la participación de un plantel de ponentes integrado por  los fisioterapeutas Eduardo Fondevila Suárez, Juan Antonio Doce González, Julio Hernández Díaz, Guillermo Bilbao Ogando, Iris Machado de Oliveira, Alejandro Argüeso Veiga, Cristina Gallego Rodríguez, Beatriz Martínez Toledo, Pablo A. Blanco Míguez, Fernando Ramos Gómez, Lluis Puig i Torregrosa, Marcos Suárez Filgueira y María Beatriz López Gabín.

Más información e inscripciones

Toda la información detallada sobre las XVI Jornadas Gallegas de Fisioterapia se puede consultar en https://www.cofiga.org/jfisioterapiacofiga/, donde también se puede formalizar la inscripción, en un plazo que comienza el próximo 23 de julio y finalizará el 7 de septiembre. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres