O novo videoconsello do CoFiGa pon o foco na demostrada eficacia da Fisioterapia Respiratoria para optimizar o funcionamento do noso sistema cardiorrespiratorio en todas as etapas da vida

Mediante a prevención, educación para a saúde, tratamento e estabilización de disfuncións ou alteracións da función respiratoria

15 May 2024 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Fisioterapia Respiratoria defínese como o conxunto de técnicas e estratexias terapéuticas da Fisioterapia especificamente enfocadas a optimizar o funcionamento do noso sistema cardiorrespiratorio en todas as etapas da vida, mediante a prevención, educación para a saúde, tratamento e estabilización de posibles disfuncións ou alteracións da función respiratoria.

Así se explica no novo vídeo con recomendacións saudables que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon ao dispor da poboación dentro da campaña de “Consellos de Fisioterapia para Vivir Mellor”:

- Castelán: https://www.youtube.com/watch?v=aNZP7skcrks

- Galego: https://www.youtube.com/watch?v=dRppOJJbSng

Ferramenta esencial, de reducido custo e demostrada eficacia, para un gran número de trastornos e enfermidades respiratorias

A evidencia científica ha demostrado que a Fisioterapia Respiratoria constitúe unha ferramenta esencial, de reducido custo e demostrada eficacia, na abordaxe dunha gran variedade de patoloxías, tanto crónicas como agudas: EPOC, bronquiectasias, asma, bronquiolite, fibrose quística, pneumonías, enfermidades neurolóxicas e neuromusculares (esclerose múltiple, ELA, parálise cerebral, párkinson, alzheimer, lesión medular…), Covid e PostCovid, procesos oncolóxicos, coidados paliativos, así como para a rehabilitación pre e posquirúrgica en cirurxías de gran complexidade (transplantes pulmonares, cardíacos e hepáticos, así como outras intervencións cardíacas ou de tórax).

De igual forma, a Fisioterapia Respiratoria é tamén fundamental no tratamento de pacientes ingresados en Unidades de Coidados Intensivos (UCI), ao reducir os tempos de ventilación mecánica e de estancia hospitalaria.

Programas de Rehabilitación Respiratoria

En todos estes casos, os Programas de Rehabilitación Respiratoria desenvoltos por equipos multidisciplinares de profesionais sanitarios (neumólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais…) están especificamente deseñados para obter e manter o máximo grao de independencia e de funcionalidade das persoas afectadas.

Neles, a Fisioterapia Respiratoria utiliza unha ampla variedade estratexias deseñadas de forma personalizada, atendendo a abordar as necesidades individuais de cada paciente: control de secrecións, reeducación respiratoria con mobilizacións e adestramento muscular destinado a mellorar a capacidade pulmonar e a tolerancia ao esforzo, técnicas de relaxación, así como formación destinada a modificación de hábitos, autocuidado e adherencia ao tratamento. 

El nuevo videoconsejo del CoFiGa pone el foco en la demostrada eficacia de la Fisioterapia Respiratoria para optimizar el funcionamiento de nuestro sistema cardiorrespiratorio en todas las etapas de la vida

Mediante la prevención, educación para la salud, tratamiento y estabilización de disfunciones o alteraciones de la función respiratoria

La Fisioterapia Respiratoria se define como el conjunto de técnicas y estrategias terapéuticas de la Fisioterapia específicamente enfocadas a optimizar el funcionamiento de nuestro sistema cardiorrespiratorio en todas las etapas de la vida, mediante la prevención, educación para la salud, tratamiento y estabilización de posibles disfunciones o alteraciones de la función respiratoria.

Así se explica en el nuevo video con recomendaciones saludables que el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone a disposición de la población dentro de la campaña de “Consejos de Fisioterapia para Vivir Mejor”:

- Castellano: https://www.youtube.com/watch?v=aNZP7skcrks

- Gallego: https://www.youtube.com/watch?v=dRppOJJbSng

Herramienta esencial, de reducido coste y demostrada eficacia, para un gran número de trastornos y enfermedades respiratorias

La evidencia científica ha demostrado que la Fisioterapia Respiratoria constituye una herramienta esencial, de reducido coste y demostrada eficacia, en el abordaje de una gran variedad de patologías, tanto crónicas como agudas: EPOC, bronquiectasias, asma, bronquiolitis, fibrosis quística, neumonías, enfermedades neurológicas y neuromusculares (esclerose múltiple, ELA, parálisis cerebral, párkinson, alzheimer, lesión medular…), Covid y PostCovid, procesos oncológicos, cuidados paliativos, así como para la rehabilitación pre y posquirúrgica en cirugías de gran complejidad (trasplantes pulmonares, cardíacos y hepáticos, así como otras intervenciones cardíacas o de tórax).

De igual forma, la Fisioterapia Respiratoria es también fundamental en el tratamiento de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), al reducir los tiempos de ventilación mecánica y de estancia hospitalaria.

Programas de Rehabilitación Respiratoria

En todos estos casos, los Programas de Rehabilitación Respiratoria desarrollados por equipos multidisciplinares de profesionales sanitarios (neumólogos, fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionales…) están específicamente diseñados para obtener y mantener el máximo grado de independencia y de funcionalidad de las personas afectadas.

En ellos, la Fisioterapia Respiratoria utiliza una amplia variedad estrategias diseñadas de forma personalizada, atendiendo a abordar las necesidades individuales de cada paciente: control de secreciones, reeducación respiratoria con movilizaciones y entrenamiento muscular destinado a mejorar la capacidad pulmonar y la tolerancia al esfuerzo, técnicas de relajación, así como formación destinada a modificación de hábitos, autocuidado y adherencia al tratamiento.  

La Fisioterapia te da el aire que necesitas