Convocatoria 2023 de Axudas á Investigación en Fisioterapia

As solicitudes poderán presentarse do 4 de novembro ao 14 de novembro de 2023, ambos incluídos

02 Nov 2023 / Sede COFIGA

Convocatoria 2023 de Axudas do CoFiGa á Investigación en Fisioterapia

As solicitudes poderán presentarse do 4 de novembro ao 14 de novembro de 2023, ambos incluídos

 

Do 4 de novembro ao 14 de novembro de 2023 (ambos os incluídos) permanecerá aberto o prazo de presentación de solicitudes para optar ás Axudas á Investigación en Fisioterapia que o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para o exercicio 2023.

Cunha dotación económica global de 18 mil euros, é obxecto destas axudas o financiamento de proxectos de investigación científica ou tecnolóxica que contribúan ao desenvolvemento deste ámbito da Fisioterapia en Galicia.

Poden optar a estas axudas do CoFiGa proxectos realizados ao longo do período 2023 por fisioterapeutas investigadores emerxentes/noveis ou veteranos de forma individual ou colectiva, con ámbito nacional ou internacional.

Áreas e modalidades

A convocatoria 2023 das Axudas á Investigación do CoFiGa establece tres áreas: Investiga, Cooperación e Material inventariable.

A área Investiga dispón dunha dotación de 8 mil euros e establece 4 modalidades, con 2 axudas de 1000 euros para cada unha delas: Pro-fisio, destinada a fisioterapeutas non vinculados a institucións académica nin ao Servizo Galego de Saúde (Sergas); Pública e privada, para fisioterapeutas con actividade principal no ámbito clínico tanto público como privado; Universidade, para fisioterapeutas con título de doutor/a que formen parte de grupos de investigación ou desenvolvan actividade docente; e Doutoramento e Traballo Fin de Master (TFM), para fisioterapeutas matriculados/as nos devanditos programas de Doutoramento ou TFM.

A área de Cooperación está destinada a fisioterapeutas que desenvolvan unha actividade de cooperación nacional ou internacional, establecéndose unha axuda de 4 mil euros se o proxecto é de carácter internacional ou dúas axudas de 2 mil euros para proxectos nacionais.

Pola súa banda, cun fondo de 6 mil euros a área de Material inventariable está destinada a fisioterapeutas que utilicen na súa investigación material inventariable que poida ser útil a futuros proxectos a desenvolver por outros/as fisioterapeutas e que pasará a formar parte do inventario do CoFiGa.

Bases e anexos para a presentación de solicitudes

Todos os requisitos para optar a esta nova convocatoria de Axudas do CoFiGa á Investigación en Fisioterapia, así como os plazos establecidos para as diferentes fases de avaliación das solicitudes, están definidos nas bases, modelo de solicitude e diferentes anexos que acompañan a esta información.

MAIS INFORMACIÓN

 

 

Convocatoria 2023 das Axuntas do CoFiGa á Investigación en Fisioterapia

Las solicitudes podrán presentarse del 4 de noviembre al 14 de noviembre, ambos incluidos

 

Del 4 de noviembre al 14 de noviembre de 2023 (ambos incluidos) permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes para optar a las Ayudas a la Investigación en Fisioterapia que el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) convoca para el ejercicio 2023.

Con una dotación económica global de 18 mil euros, es objeto de estas ayudas la financiación de proyectos de investigación científica o tecnológica que contribuyan al desarrollo de este ámbito de la Fisioterapia en Galicia.

Pueden optar a estas ayudas del CoFiGa proyectos realizados a lo largo del periodo 2023 por fisioterapeutas investigadores emergentes/noveles o veteranos de forma individual o colectiva, con ámbito nacional o internacional.

Áreas y modalidades

La convocatoria 2023 de las Ayudas a la Investigación del CoFiGa establece tres áreas: Investiga, Cooperación y Material inventariable.

El área Investiga dispone de una dotación de 8 mil euros y establece 4 modalidades, con 2 ayudas de 1000 euros para cada una de ellas: Pro-fisio, destinada a fisioterapeutas no vinculados a instituciones académica ni al Servicio Gallego de Salud (Sergas); Pública y privada, para fisioterapeutas con actividad principal en el ámbito clínico tanto público como privado; Universidad, para fisioterapeutas con título de doctor/a que formen parte de grupos de investigación o desarrollen actividad docente; y Doctorado y Trabajo Fin de Master (TFM), para fisioterapeutas matriculados/as en dichos programas de Doctorado o TFM.

El área de Cooperación está destinada a fisioterapeutas que desarrollen una actividad de cooperación nacional o internacional, estableciéndose una ayuda de 4 mil euros si el proyecto es de carácter internacional o dos ayudas de 2 mil euros para proyectos nacionales.

Por su parte, con un fondo de 6 mil euros el área de Material inventariable está destinada a fisioterapeutas que utilicen en su investigación material inventariable que pueda ser útil a futuros proyectos a desarrollar por otros/as fisioterapeutas y que pasará a formar parte del inventario del CoFiGa.

Bases y anexos para la presentación de solicitudes

Todos los requisitos para optar a esta nueva convocatoria de Ayudas del CoFiGa a la Investigación en Fisioterapia, así como los plazos establecidos para las diferentes fases de evaluación de las solicitudes, están definidos en las bases, modelo de solicitud y diferentes anexos que acompañan a esta información.

 MÁS INFORMACIÓN

La Fisioterapia te da el aire que necesitas