Investigación Becas

En esta sección encontraréis todas las novedades relacionadas con las becas en Investigación de interés para el colectivo.


14 Dic 2022
Segundo a convocatoria que rexe o proceso, a Xunta de Goberno decidiu resolver por unanimidade e de maneira definitiva os/as candidatos/a aos que se lle outorguen as Axudas á Investigación 2022.
13 Dic 2022
Transcorrido o prazo de alegacións á PROPOSTA PROVISIONAL do Comité Avaliador presentadas polos/as candidatos/as, e unha vez resoltas, este Comité propoñe por unanimidade e de forma definitiva os/as candidatos aos que se lles conceden as bolsas de investigación 2022.
29 Nov 2022
Examinada e analizada a documentación entregada polos/as candidatos/as, e tendo en conta os criterios de avaliación aplicables segundo a Convocatoria que rexe o proceso, a Comisión Avaliadora decidiu proponer por unanimidade e de maneira provisional os/as candidatos/as para ser adxudicatarios das axudas á investigación 2022 do CoFiGa
19 Oct 2022 / prensa cofiga
As solicitudes poderán presentarse do 20 de outubro ao 14 de novembro de 2022, ambos incluídos
26 Nov 2021
O I Congreso Internacional de Fisioterapia “Movemento e Dor” (Xixón, 14-15 de xaneiro/2022) e a 34 Reunión Anual da Academia de Discapacidade Infantil-EACD (Barcelona, 18-21 de maio/2022)
12 Nov 2021
A Xunta de Goberno, segundo a convocatoria que rexe o proceso, decidiu resolver por unanimidade e de maneira definitiva os/as beneficiarios/as das Axudas á Investigación 2021
11 Nov 2021
Transcorrido o prazo de alegacións á PROPOSTA PROVISIONAL do Comité Avaliador, este Comité resolveu propoñer por unanimidade e de forma definitiva a concesión das bolsas de investigación 2021.
29 Oct 2021
A Comisión Avaliadora propon os/as candidatos/as para que se lle otoguen as Axudas á Investigación 2021 do CoFiGa unha vez examinada e analizada a documentación entregada.
18 Oct 2021
Finalizado o plazo de presentación de solicitudes de axudas á investigación en Fisioterapia para o ano 2021, convocatoria aprobada en Asemblea Xeral celebrada o 26 de xuño de 2021, este Colexio, en aplicación do previsto na convocatoria, resolve publicar a relación PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas.
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
Fisioterapia laboral
Es imprescindible estar al tanto de todos los aspectos relacionados con la Fisioterapia en el ámbito laboral.
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas