Investigación Becas

En esta sección encontraréis todas las novedades relacionadas con las becas en Investigación de interés para el colectivo.


26 Nov 2021
O I Congreso Internacional de Fisioterapia “Movemento e Dor” (Xixón, 14-15 de xaneiro/2022) e a 34 Reunión Anual da Academia de Discapacidade Infantil-EACD (Barcelona, 18-21 de maio/2022)
12 Nov 2021
A Xunta de Goberno, segundo a convocatoria que rexe o proceso, decidiu resolver por unanimidade e de maneira definitiva os/as beneficiarios/as das Axudas á Investigación 2021
11 Nov 2021
Transcorrido o prazo de alegacións á PROPOSTA PROVISIONAL do Comité Avaliador, este Comité resolveu propoñer por unanimidade e de forma definitiva a concesión das bolsas de investigación 2021.
29 Oct 2021
A Comisión Avaliadora propon os/as candidatos/as para que se lle otoguen as Axudas á Investigación 2021 do CoFiGa unha vez examinada e analizada a documentación entregada.
18 Oct 2021
Finalizado o plazo de presentación de solicitudes de axudas á investigación en Fisioterapia para o ano 2021, convocatoria aprobada en Asemblea Xeral celebrada o 26 de xuño de 2021, este Colexio, en aplicación do previsto na convocatoria, resolve publicar a relación PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas.
30 Ago 2021 / prensa cofiga
Coa incorporación con carácter extraordinario dunha modalidade destinada á investigación sobre COVID Persistente, o prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto durante todo o mes de setembro
04 May 2021 / prensa cofiga
Sobre o uso da ecografía transabdominal para valorar a eficacia de diferentes tipos de contraccións abdominais e do solo pelviano en programas posparto
07 Abr 2021
No presentadas alegaciones frente a la Resolución Provisional de la Junta de Gobierno de la concesión das ayudas de investigación 2020-2021 del CoFiGa, procede confirmar en todos sus términos dicha Resolución.
07 Abr 2021
Transcurrido el plazo de alegaciones frente a la Propuesta Provisional de la Comisión Evaluadora sin haber sido presentadas por ninguno/a de los/as candidatos/as, la CE ha decidido proponer por  unanimidad y de manera definitiva que se otorguen las ayudas de investigación 2020-2021 del CoFiGa
26 Mar 2021
Conforme a la cláusula novena de la Convocatoria de las Ayudas de investigación 2020-2021, la Junta de Gobierno ordena publicar la RESOLUCIÓN PROVISIONAL con la relación de beneficiarios/as para cada modalidad.
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
Fisioterapia laboral
Es imprescindible estar al tanto de todos los aspectos relacionados con la Fisioterapia en el ámbito laboral.
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas