Normativa de funcionamento e formulario de inscrición nas 28 Comisións de Traballo do CoFiGa

Creadas co propósito de promocionar as especialidades en Fisioterapia e favorecer o traballo en equipo dos/as colexiados/as nas súas respectivas áreas de traballo

31 Ago 2020 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co propósito de promocionar as especialidades en Fisioterapia e favorecer o traballo en equipo dos/as colexiados/as nas súas respectivas áreas de traballo, a Xunta de Goberno do Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) puxo en funcionamento un total de 28 Comisións agrupadas en 7 Áreas globais:

- Área Cardiorespiratoria: Comisión de Fisioterapia Respiratoria no adulto.

- Área de Enfermidades Crónicas: Comisións de Fisioterapia Ocolóxica, de Discapacidade e Dependencia, de Fisioterapia en Xeriatría e de Fisioterapia en Enfermidades non Transmisibles.

- Área Infantil: Comisións de Fisioterapia nos Trastornos Neurolóxicos na infancia, de Fisioterapia Respiratoria en idade infantil e de Trastornos Musculoesqueléticos na infancia.

- Área Institucional: Comisións do Sergas e de Educación Formación Universitaria.

- Área Musculoesquelética: Comisións de Exercicio Terapéutico, de Fisioterapia no Deporte, de Osteopatía, de Fisioterapia Musculoesquelética, de Fisioterapia Acuática, de Fisioterapia Invasiva, de Fisioterapia nas Disfuncións Pelviperineales e de Fisioterapia nas Artes Escénicas.

- Área de Neurolóxica: Comisión de Fisioterapia en Neuroloxía.

- Área de Funcionamento Interno: Comisións de Colexiados/as Noveis, de Desenvolvemento de Marca Fisioterapia e Marketing Profesional, Observatorio de Investigación en Galicia, de Fisioterapia a Domicilio, de Retribución, Mutuas e Aseguradoras, de Igualdade e Seguridade Laboral, de Exercicio Privado, de Intrusismo e de Deontoloxía Profesional.

A inscrición dos e das colexiados/as do CoFiGa nestas Comisións pódese realizar a través desta páxina web, en: https://www.cofiga.org/colegiados/comisiones.

A normativa que rexe o funcionamento das Comisións pódese descargar en  https://www.cofiga.org/adjuntos/adjunto_842.pdf.

Normativa de funcionamiento y formulario de inscripción en las 28 Comisiones de Trabajo del CoFiGa

Creadas con el propósito de promocionar las especialidades en Fisioterapia y favorecer el trabajo en equipo de los/as colegiados/as e sus respectivas áreas de trabajo

Con el propósito de promocionar las especialidades en Fisioterapia y favorecer el trabajo en equipo de los/as colegiados/as e sus respectivas áreas de trabajo, la Junta de Gobierno del Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha puesto en funcionamiento un total de 28 Comisiones agrupadas en 7 Áreas globales:

- Área Cardiorespiratoria: Comisión de Fisioterapia Respiratoria en el adulto.

- Área de Enfermedades Crónicas: Comisiones de Fisioterapia Ocológica, de Discapacidad y Dependencia, de Fisioterapia en Geriatría y de Fisioterapia en Enfermedades no Transmisibles.

- Área Infantil: Comisiones de Fisioterapia en los Trastornos Neurológicos en la infancia, de Fisioterapia Respiratoria en edad infantil y de Trastornos Musculoesqueléticos en la infancia.

- Área Institucional: Comisiones del Sergas y de Educación Formación Universitaria.

- Área Musculoesquelética: Comisiones de Ejercicio Terapéutico, de Fisioterapia en el Deporte, de Osteopatía, de Fisioterapia Musculoesquelética, de Fisioterapia Acuática, de Fisioterapia Invasiva, de Fisioterapia en las Disfunciones Pelviperineales y de Fisioterapia en las Artes Escénicas.

- Área de Neurológica: Comisión de Fisioterapia en Neurología.

- Área de Funcionamiento Interno: Comisiones de Colegiados Noveles, de Desarrollo de Marca Fisioterapia y Marketing Profesional, Observatorio de Investigación en Galicia, de Fisioterapia a Domicilio, de Retribución, Mutuas y Aseguradoras, de Igualdad y Seguridad Laboral, de Ejercicio Privado, de Intrusismo y de Deontología Profesional.

La inscripción de los y las colegiados/as CoFiGa en estas Comisiones se puede realizar a través de esta página web, en: https://www.cofiga.org/colegiados/comisiones.

La normativa que rige el funcionamiento de las Comisiones se puede descargar en https://www.cofiga.org/adjuntos/adjunto_842.pdf.

 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas