Comisiones

As Comisións de Traballo teñen como obxectivo o estudo, seguemento e/ou promoción de aspectos e trámites referidos ás funcións colexiais, e asuntos ou temas de interese xeral para os fisioterapeutas, co fin de vehiculizar os seus obxectivos e pretensións, sempre a favor da mellora e desenvolvemento da profesión.

Constitúense como un órgano colaborador da Xunta de Goberno do Colexio, entre cuxas responsabilidades destaca o traballo analítico de diferentes áreas de interese, a elaboración de informes específicos que poderán ser presentados ante as institucións ou a proposta de iniciativas de diferente índole, como o desenvolvemento de eventos ou charlas, campañas divulgativas, encontros, etc.

Queres formar parte dalgunha Comisión de traballo?

Calquera colexiad@ interesado en formar parte dalgunha destas Comisións pode facelo a través desta sección web: Selecciona a Comisión na que estés interesad@ en participar e cubre os datos que se solicitan. Poñerémonos en contacto convosco unha vez que a comisión alcance o número de membros mínimos para o seu arranque.

Se tes ganas de traballar a favor da Fisioterapia, ideas e iniciativas, queremos contar contigo.


Las Comisiones de Trabajo tiene como objetivo el estudio, seguimiento y/o promoción de aspectos y trámites referidos a las funciones colegiales, y asuntos o temas de interés general para los fisioterapeutas, con el fin de vehiculizar sus objetivos y pretensiones, siempre a favor de la mejora y desarrollo de la profesión.

Se constituyen como un órgano colaborador de la Junta de Gobierno del Colegio, entre cuyas responsabilidades destaca el trabajo analítico de diferentes áreas de interés, la elaboración de informes específicos que podrán ser presentados ante las instituciones o la propuesta de iniciativas de diferente índole, como el desarrollo de eventos o charlas, campañas divulgativas, encuentros, etc.

¿Quieres formar parte de alguna Comisión de trabajo?

Cualquier colegiad@ interesado en formar parte de alguna de estas Comisiones de trabajo, puede hacer a través de esta sección web: selecciona la Comisión en la que estés interesad@ en participar y cubre los datos que se solicitan. Nos pondremos en contacto con vosotros una vez que la Comisión alcance el número de miembros mínimo para su arranque.

Si tienes ganas de trabajar a favor de la Fisioterapia, ideas e iniciativas, queremos contar contigo.Listado de comisiones

Fisioterapia en el Servicio Gallego de Salud (SERGAS)
Fisioterapia en el Servicio Gallego de Salud (SERGAS)

Esta comisión abordará a través de diferentes iniciativas el importante papel de nuestra profesión en el ámbito público, su papel como medida de ahorro del gasto sanitario, prevención, cronicidad, etc.

Fisioterapia en el ejercicio privado de la profesión
Fisioterapia en el ejercicio privado de la profesión

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia en el ejercicio privado de la profesión para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión! 

Calidad asistencial en Fisioterapia
Calidad asistencial en Fisioterapia

Únete ya a la Comisión de Calidad asistencial en Fisioterapia para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Docencia e Investigación en Fisioterapia
Docencia e Investigación en Fisioterapia

Únete ya a la Comisión de Docencia e Investigación en Fisioterapia para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Intrusismo sanitario
Intrusismo sanitario

Únete ya a la Comisión de Intrusismo sanitario para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Comunicación e divulgación de la profesión
Comunicación e divulgación de la profesión

Únete ya a la Comisión de Comunicación e divulgación de la profesión para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia Respiratoria
Fisioterapia Respiratoria

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia Respiratoria para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia en Deporte
Fisioterapia en Deporte

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia en Deporte para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia en Atención Primaria
Fisioterapia en Atención Primaria

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia en Atención Primaria para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia del Suelo Pélvico
Fisioterapia del Suelo Pélvico

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia del Suelo Pélvico para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia en Gerontología y Geriatría
Fisioterapia en Gerontología y Geriatría

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia en Gerontología y Geriatría para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia en Enfermedades Raras
Fisioterapia en Enfermedades Raras

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia en Enfermedades Raras para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia Oncológica
Fisioterapia Oncológica

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia Oncológica para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia Músculo-esquelética
Fisioterapia Músculo-esquelética

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia Músculo-esquelética para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Fisioterapia en Atención Temprana
Fisioterapia en Atención Temprana

Únete ya a la Comisión de Fisioterapia en Atención Temprana para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Deontología de la profesión
Deontología de la profesión

Únete ya a la Comisión de Deontología de la profesión para el desarrollo de iniciativas y trabajo colectivo a favor de la profesión!

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres