A Fisioterapia axuda a mellorar o estado de pacientes con problemas de ansiedade, insomnio ou estrés

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ do mes de agosto informa sobre as importantes achegas da Fisioterapia no tratamento dun problema tan habitual na sociedade actual como é o estrés, que afecta ao 96% da poboación española

27 Ago 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Fisioterapia mellora o estado das persoas con problemas de saúde como a ansiedade, a depresión, o insomnio ou o estrés, mellorando a súa funcionalidade e calidade de vida.

Esta é unha das consideracións que achega o videoconsello do mes de agosto da campaña ’12 meses, 12 consellos de saúde’, na que os fisioterapeutas informan sobre as importantes achegas da Fisioterapia na saúde mental da poboación e, concretamente, no tratamento dun problema tan habitual na sociedade actual como é o estrés:

https://youtu.be/jZnEVu01-3E (galego)

https://youtu.be/99IFdgZ3Zcw (español)

As estatísticas indican que nove de cada dez españois (96%) padeceron síntomas de estrés no último ano, e catro de cada dez (42,1%), fixérono de maneira frecuente ou continuada.

Tal e como detallan os fisioterapeutas no videoconsello, o estrés é a resposta do organismo a calquera estímulo ou condición que cre tensión. Pode definirse como un conxunto de reaccións fisiolóxicas que se presentan cando unha persoa sofre un estado de tensión nerviosa, produto de diversas situacións no ámbito laboral ou persoal: exceso de traballo, ansiedade, situacións traumáticas que se viviron, etc.

Ante esta situación, pódese alcanzar unha resposta beneficiosa, como ocorre no caso dos deportistas que se concentran durante períodos establecidos de tempo para conseguir determinados logros, o que se coñece como euestrés.

Pola contra, se a tensión impide á persoa volver á calma, este convértese en negativo, resultando unha situación do que se coñece como distrés.

O distrés adoita provocar a aparición de problemas físicos, como músculos entumecidos, contracturas, cambras, dores de pescozo e costas …, mesmo dores de cabeza (migrañas ou cefaleas), problemas dixestivos, de osixenación por alteracións respiratorias ou para conciliar o soño…

Estes problemas físicos son tratados desde a Fisioterapia por medio de diferentes métodos e técnicas: terapias manuais, psicomotoras, de conciencia corporal e de relaxación, biofeedback, estimulación multisensorial… e, sobre todo, o exercicio terapéutico e a actividade física adaptada. Métodos e técnicas que, tal e como sinalan os fisioterapeutas, resultan altamente eficaces para mellorar o estado das persoas afectadas polos problemas de saúde causados por patoloxías de saúde mental como o estrés ou a depresión.

Neste tipo de problemas de saúde, a investigación e a evidencia científica teñen demostrado a eficacia da Fisioterapia para reducir a tensión muscular e a dor que provocan as situacións de tensións, aumentando a vitalidade e diminuíndo a sensación de cansazo, mellorando a concentración e a sensación de benestar xeral, ademais de reducir os efectos secundarios do tratamento farmacolóxico e de contribuír a reducir o risco de enfermidades cardiovasculares ás que nos fai máis vulnerables as situacións de estrés.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual. Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

La Fisioterapia ayuda a mejorar el estado de pacientes con problemas de ansiedad, insomnio o estrés

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ del mes de agosto informa sobre las importantes aportaciones de la Fisioterapia en el tratamiento de un problema tan habitual en la sociedad actual como es el estrés, que afecta al 96% de la población española

La Fisioterapia mejora el estado de las personas con problemas de salud como la ansiedad, la depresión, el insomnio o el estrés, mejorando su funcionalidad y calidad de vida.

Esta es una de las consideraciones que aporta el videoconsejo del mes de agosto de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, en la que los fisioterapeutas informan sobre las importantes aportaciones de la Fisioterapia en la salud mental de la población y, concretamente, en el tratamiento de un problema tan habitual en la sociedad actual como es el estrés:

https://youtu.be/jZnEVu01-3E (galego)

https://youtu.be/99IFdgZ3Zcw (español)

Las estadísticas indican que nueve de cada diez españoles (96%) han padecido síntomas de estrés en el último año, y cuatro de cada diez (42,1%), lo han hecho de manera frecuente o continuada.

Tal y como detallan los fisioterapeutas en el clip, el estrés es la respuesta del organismo a cualquier estímulo o condición que cree tensión. Puede definirse como un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido, etc.

Ante esta situación, se puede alcanzar una respuesta beneficiosa, como ocurre en el caso de los deportistas que se concentran durante periodos establecidos de tiempo para conseguir determinados logros, lo que se conoce como euestrés.

Por el contrario, si el estrés impide a la persona volver a la calma, este se convierte en negativo, resultando una situación de lo que se conoce como distrés.

El distrés suele provocar la aparición de problemas físicos, como músculos entumecidos, contracturas, calambres, dolores de cuello y espalda …, incluso dolores de cabeza (migrañas o cefaleas), problemas digestivos, de oxigenación por alteraciones respiratorias o para conciliar el sueño…

Estos problemas físicos son tratados desde la Fisioterapia por medio de diferentes métodos y técnicas: terapias manuales, psicomotoras, de conciencia corporal y de relajación, biofeedback, estimulación multisensorial… y, sobre todo, el ejercicio terapéutico y la actividad física adaptada. Métodos y técnicas que, tal y como señalan los fisioterapeutas, resultan altamente eficaces para mejorar el estado de las personas afectadas por los problemas de salud causados por patologías de salud mental como el estrés o la depresión.

En este tipo de problemas de salud, la investigación y la evidencia científica ha demostrado la eficacia de la Fisioterapia para reducir la tensión muscular y el dolor que provocan las situaciones de estrés, aumentando la vitalidad y disminuyendo la sensación de cansancio, mejorando la concentración y la sensación de bienestar general, además de reducir los efectos secundarios del tratamiento farmacológico y de contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares a las que nos hace más vulnerables las situaciones de estrés.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

 

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
La Fisioterapia te da el aire que necesitas