Convenio colaboración OCA HOTELS

Os colexiados CoFiGa poden beneficiarse dun desconto do 10% ao reservar aloxamento na cadea de hoteis Oca

26 Sep 2018

Os colexiados CoFiGa poden beneficiarse dun desconto do 10% ao reservar aloxamento na cadea de hoteis Oca

 

Grazas ao convenio de colaboración recentemente subscrito pola entidade colexial

 

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) subscribiu un convenio de colaboración coa cadea de hoteis Oca, grazas ao cal os fisioterapeutas colexiados  CoFiGa poderán beneficiarse dun 10% de desconto directo na contratación de reservas de aloxamento nos establecementos da devandita cadea hostaleira.

Para acceder a estas vantaxes, os colexiados deberán realizar as reservas a través da web www.ocahotels.es, con código que se facilitará a cada colexiado, previo alta individual vía email.

A cadea hostaleira Oca dispón de establecementos en Galicia, Asturias, Castela León e Brasil.

Solicitud código descuento 

 

Los colegiados CoFiGa pueden beneficiarse de un descuento del 10% al reservar alojamiento en la cadena de Hoteles Oca

Gracias al convenio de colaboración recientemente suscrito por la entidad colegial

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha suscrito un convenio de colaboración con la cadena de Hoteles Oca, gracias al cual los fisioterapeutas colegiados CoFiGa podrán beneficiarse de un 10% de descuento directo en la contratación de reservas de alojamiento en los establecimientos de dicha cadena hotelera.

Para acceder a estas ventajas, los colegiados deberán realizar las reservas a través de la web www.ocahotels.es, con código que se facilitará a cada colegiado, previo alta individual vía email.

La cadena hostelera Oca dispone de establecimientos en Galicia, Asturias, Castilla León y Brasil.

Solicitud código descuento

La Fisioterapia te da el aire que necesitas