Servizo telefónico gratuíto de atención psicolóxica e emocional para persoal sanitario e sociosanitario implicado na loita contra a pandemia

Extensible tamén ao seu núcleo familiar próximo, foi posto en marcha pola Fundación “Salud y Persona” grazas á doazón realizada por UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras

15 Sep 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A Fundación “Salud y Persona” ven de por en marcha un servizo gratuíto telefónico gratuíto de apoio psicolóxico, destinado tanto ao persoal sanitario e sociosanitario implicado na loita contra a pandemia como ao seu núcleo familiar próximo.

Trátase dun servizo totalmente anónimo e confidencial que se presta a través do teléfono 900 293 162, cun horario de atención de 24 horas ao día, os sete días da semana e sen límite no número de chamadas nin de tempo da atención. As consultas serán atendidas por psicólogos/as xenerais sanitarios co obxectivo de dar respostas á tensión emocional do persoal sanitario e a súa familia.

Poden acceder a este servizo telefónico profesionais que prestan os seus servizos en centros sanitarios e sociosanitarios (residencias de maiores e discapacidade) de España, tanto públicos como privados, que sufriron ou están a sufrir como consecuencia da Covid-19 unha situación de dificultade emocional. Tamén poden acceder integrantes do seu núcleo familiar máis próximo. Desta forma a Fundación “Salud y Persona” espera chegar a unha poboación de máis de 4 millóns de usuarios.

Ansiedade, tensión, desesperación, medos, impotencia e, en moitos casos, desgaste emocional son algunhas das secuelas que a pandemia está a deixar tanto nos profesionais sanitarios, como no seu núcleo familiar próximo, aínda que tamén se temen trastornos como depresión ou tensión postraumático.

A Fundación “Salud y Persona” puxo en marcha este servizo grazas á doazón realizada por parte de UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras), co obxectivo de ofrecer aos colectivos de traballadores sanitarios e sociosanitarios apoio e contención psicolóxica, atender e diminuír os niveis de ansiedade diante das emerxencias, tensións, situacións de duelo e perda, informarlles sobre as reaccións psicolóxicas que poden estar a sentir, prestarlles atención e informar e orientar sobre recursos específicos de axuda e intervir psicoloxicamente en situacións de crises.

Máis información en: https://fundacionsaludypersona.org/ y en https://www.unespa.es/

Servicio telefónico gratuito de atención psicológica y emocional para personal sanitario y sociosanitario implicado en la lucha contra la pandemia

Extensible también al núcleo familiar cercano de estos profesionales, ha sido puesto en marcha por la Fundación Persona gracias a la donación realizada por UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras)

La Fundación Salud y Persona ha puesto en marcha un servicio gratuito telefónico gratuito de apoyo psicológico, destinado tanto al personal sanitario y sociosanitario implicado en la lucha contra la pandemia como a su núcleo familiar cercano.

Se trata de un servicio totalmente anónimo y confidencial que se presta a través del teléfono 900 293 162, con un horario de atención de 24 horas al día, los siete días de la semana y sin límite en el número de llamadas ni de tiempo de la atención. Las consultas serán atendidas por psicólogos/as generales sanitarios con el objetivo de dar respuestas al estrés emocional del personal sanitario y su familia.

Pueden acceder a este servicio telefónico profesionales que prestan sus servicios en centros sanitarios y sociosanitarios (residencias de mayores y discapacidad) de España, tanto públicos como privados, que han sufrido o están sufriendo como consecuencia de la Covid-19 una situación de dificultad emocional. También pueden acceder integrantes do seu núcleo familiar más cercano. De esta forma la Fundación Salud y Persona espera llegar a una población de más de 4 millones de usuarios.

Ansiedad, estrés, desesperación, miedos, impotencia y, en muchos casos, desgaste emocional son algunas de las secuelas que la pandemia ha dejado tanto en los profesionales sanitarios, como en su núcleo familiar cercano, aunque también se temen trastornos como depresión o estrés postraumático.

La Fundación Salud y Persona ha puesto en marcha este servicio gracias a la donación realizada por parte de UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras), con el objetivo de ofrecer a los colectivos de trabajadores sanitarios y sociosanitarios apoyo y contención psicológica, atender y disminuir los niveles de ansiedad ante las emergencias, estrés, situaciones de duelo y pérdida, informarles sobre las reacciones psicológicas que pueden estar sintiendo, prestarles atención e informar y orientar sobre recursos específicos de ayuda e intervenir psicológicamente en situaciones de crisis.

Más información en: https://fundacionsaludypersona.org/ y en https://www.unespa.es/

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas