O Sergas xa comezou a citar aos e ás fisioterapeutas que non recibiron a primeira dose da vacina da Covid-19

Un proceso que se prolongará nos próximos días, tal e como confirmou ao presidente do CoFiGa a directora xeral de Saúde Pública do Sergas

24 May 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

O Sergas xa comezou a citar, e continuará facéndoo nos próximos días, aos/ás fisioterapeutas que comunicaron ao Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) non ter podido recibir a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Así o confirmou ao presidente do CoFiGa a directora xeral de Saúde Pública do Sergas, Carmen Durán, tras trasladar ás correspondentes Xerencias a relación de fisioterapeutas pendentes de recibir a primeira dose da vacina e que serán citados/as nun proceso que se prolongará ao longo de toda esta semana.

Esta confirmación responde as xestións realizadas polo CoFiGa diante do Sergas, ao que puntualmente lle foi trasladada a relación de incidencias na vacinación comunicadas polos/as colexiados/as, realizando posteriormente un constante seguimento do tema, co obxectivo de axilizar na medida dos posible o proceso de inmunización entre todo o colectivo.

El Sergas ya ha comenzado a citar a los y las fisioterapeutas que no han recibido la primera dosis de la vacuna de la Covid-19

Un proceso que se prolongará en los próximos días, tal y como confirmó al presidente del CoFiGa la directora general de Salud Pública

El Sergas ya ha comenzado a citar, y continuará haciéndolo en los próximos días, a los/as fisioterapeutas que comunicaron al Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) no haber podido recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19.

Así lo ha confirmado al presidente del CoFiGa la directora general de Salud Pública del Sergas, Carmen Durán, tras haber trasladado a las correspondientes Gerencias la relación de fisioterapeutas pendientes de recibir la primera dosis de la vacuna y que serán citados/as en un proceso que se prolongará a lo largo de toda esta semana.

Esta confirmación responde a las gestiones realizadas por el CoFiGa ante el Sergas, al que puntualmente le fue trasladada la relación de incidencias en la vacunación comunicadas por los/as colegiados/as, realizando posteriormente un constante seguimiento del tema, con el objetivo de agilizar en la medida de los posible el proceso de inmunización entre todo el colectivo.

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas