A AEF organiza un curso teórico-práctico sobre Fisioterapia Respiratoria no tratamento e seguimento de pacientes COVID-19

Con acceso gratuíto para colexiados/as do CoFiGa, desenvolverase de forma telemática o próximo 24 de abril, impartido pola fisioterapeuta María Paz Gómez Jiménez

23 Mar 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Coñecer a evolución do paciente COVID-19 para determinar, a través do razoamento clínico, a intervención fisioterápica máis eficaz no seu tratamento durante o proceso da enfermidade desencadeada polo SARS-CoV-2 (períodos de confinamento, hospitalización en Unidades de Coidados Intensivos (UCI), ingreso en planta e seguimento tras o alta hospitalaria), é o obxectivo de curso de Fisioterapia Respiratoria que, organizado pola Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), desenvolverase de forma telemática o próximo 24 de abril con acceso gratuíto para os/as colexiados/ as do CoFiGa como organización membro da AEF.

Impartido pola doutoraa María Paz Gómez Jiménez, fisioterapeuta na Unidade de Rehabilitación Cardiorrespiratoria do Hospital Universitario Porta do Mar (Cádiz), profesora asociada da Facultade de Enfermería e Fisioterapia da Universidade de Cádiz e investigadora, o curso organizado pola AEF desenvolverase o próximo 24 de abril, a través da plataforma telemática Zoom, con horario de 09:00-14:00 e 15:00-18:00 horas.

Temáticas a desenvolver

- Actualización de coñecementos sobre prevención e medidas de protección á exposición da COVID-19.

- Intervención fisioterapéutica durante a fase de confinamento.

- Métodos de Fisioterapia Respiratoria en pacientes COVID-19 durante a fase de ingreso en Unidades de Coidados Intensivos (UCI).

- Tratamento de Fisioterapia Respiratoria durante a fase de hospitalización en planta do paciente con COVID-19.

- Métodos de intervención fisioterapéutica para pacientes COVID-19 tras o alta hospitalaria.

O curso desenvolverase cunha metodoloxía teórico-práctica, con exposición con exposición teórica de contidos e uso de recursos virtuais para a presentación de diversos casos clínicos, que permitirá en todo momento a interacción dos rexistrados coa docente.

Inscricións

Con acceso gratuíto para colexiados/ as  CoFiGa, as inscricións deberanse realizar a través do correo electrónico info@aefi.net

La AEF organiza un curso teórico-práctico sobre Fisioterapia Respiratoria en el tratamiento y seguimiento de pacientes COVID-19

Con acceso gratuito para colegiados/as del CoFiGa, se desarrollará de forma telemática el próximo 24 de abril, impartido por la fisioterapeuta María Paz Gómez Jiménez

Conocer la evolución del paciente COVID-19 para determinar, a través del razonamiento clínico, la intervención fisioterápica más eficaz en su tratamiento durante el proceso de la enfermedad desencadenada por el SARS-CoV-2 (periodos de confinamiento, hospitalización en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ingreso en planta y seguimiento tras el alta hospitalaria), es el objetivo de curso de Fisioterapia Respiratoria que, organizado por la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), se desarrollará de forma telemática el próximo 24 de abril con acceso gratuito para los/as colegiados/as del CoFiGa como organización miembro de la AEF.

Impartido por la doctora María Paz Gómez Jiménez, fisioterapeuta en la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria del Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz), profesora asociada de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz e investigadora, el curso organizado por la AEF se desarrollará el próximo 24 de abril, a través de la plataforma telemática Zoom, con horario de 09:00-14:00 y 15:00-18:00 horas.

Temáticas a desarrollar

- Actualización de conocimientos sobre prevención y medidas de protección a la exposición de la COVID-19.

- Intervención fisioterapéutica durante la fase de confinamiento.

- Métodos de Fisioterapia Respiratoria en pacientes COVID-19 durante la fase de ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

- Tratamiento de Fisioterapia Respiratoria durante la fase de hospitalización en planta del paciente con COVID-19.

- Métodos de intervención fisioterapéutica para pacientes COVID-19 tras el alta hospitalaria.

El curso se desarrollará con una metodología teórico-práctica, con exposición con exposición teórica de contenidos y uso de recursos virtuales para la presentación de diversos casos clínicos, que permitirá en todo momento la interacción de los inscritos con la docente.

Inscripciones

Con acceso gratuito para colegiados/as CoFiGa, las inscripciones se deberán realizar a través del correo electrónico info@aefi.net

Adjuntos
Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas