Os/as colexiados/as que non fosen citados/as para a vacinación Covid-19 antes do xoves 25 de febreiro/2021 deberán comunicalo a partir desa data ao CoFiGa

Para elaborar unha listaxe coas incidencias e trasladala ao Sergas co obxectivo de axilizar o proceso

19 Feb 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Diante da multitude de consultas realizadas polos/as colexiados/as sobre o desenvolvemento do proceso de vacinación Covid-19 entre o colectivo de fisioterapeutas, que segundo información facilitada polo Sergas prolongarase ata o vindeiro xoves 25 de febreiro/2021, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recollerá a partir desa data as incidencias acaecidas entre o colectivo, para remitirllas ao Sergas.

Por tanto, os/as colexiados/as que non fosen citados/as para a vacinación Covid-19 antes do xoves 25 de febreiro/2021 deberán contactar a partir desa data co CoFiGa, onde tamén se recollerán as incidencias acaecidas, para trasladar eses datos ao Sergas e con iso tentar axilizar na medida do posible que todos/as os/as fisioterapeutas de Galicia sexan incluídos/as no Plan Galego de Vacinación Covid-19.

Polo que se ten recabado a partir da información facilitada polos/as colexiados/as, as notificacións coa citación están a realizarse por mensaxe SMS, pero recomendamos visitar tamén o apartado de xestión de citas da web do Sergas (https://cita.sergas.es/), onde pode aparecer a cita xa programada para a vacinación.

Puntualizar ao respecto que o CoFiGa foi a institución encargada de promover a inclusión do colectivo de fisioterapeutas no Plan Galego de Vacinación Covid-19, proporcionando a listaxe de colexiados/as ao Sergas, que é a entidade responsable da organización, citación e posterior vacinación.

Con todo, desde o CoFiGa continuaremos informando puntualmente os avances no desenvolvemento do Plan Galego de Vacinación Covid-19 entre o colectivo de fisioterapeutas.

Los/as colegiados/as que no hayan sido citados/as para la vacunación Covid-19 antes del jueves 25 de febrero/2021 deberán comunicarlo a partir de esa fecha al CoFiGa

Para elaborar un listado con las incidencias y trasladarlo al Sergas con el objetivo de agilizar el proceso

Ante la multitud de consultas realizadas por los/as colegiados/as sobre el desarrollo del proceso de vacunación Covid-19 entre el colectivo de Fisioterapeutas, que según información facilitada por el Sergas se prolongará hasta el próximo jueves 25 de febrero/2021, el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) recogerá a partir de esa fecha las incidencias acaecidas entre el colectivo, para remitírselas al Sergas.

Por lo tanto, los/as colegiados/as que no hayan sido citados/as para la vacunación Covid-19 antes del jueves 25 de febrero/2021 deberán contactar a partir de esa fecha con el CoFiGa, donde también se recogerán las incidencias acaecidas, para trasladar esos datos al Sergas y con ello intentar agilizar en la medida de lo posible que todos/as los/as fisioterapeutas de Galicia sean incluidos/as en el Plan Gallego de Vacunación Covid-19.

Por lo que se ha recabado a partir de la información facilitada por los/as colegiados/as, las notificaciones con la citación se están realizando por mensaje SMS, si bien recomendamos visitar también el apartado de gestión de citas de la web del Sergas (https://cita.sergas.es/), donde puede aparecer la cita ya programada para la vacunación. 

Puntualizar al respecto que el CoFiGa ha sido la institución encargada de promover la inclusión del colectivo de fisioterapeutas en el Plan Gallego de Vacunación Covid-19, proporcionando el listado de colegiados/as al Sergas, que es la entidad responsable de la organización, citación y posterior vacunación.

No obstante, desde el CoFiGa continuaremos informando puntualmente sobre los avances en el desarrollo del Plan Gallego de Vacunación Covid-19 entre el colectivo de fisioterapeutas.

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas