Primeira bolsa para impulsar iniciativas de natureza asistencial, docente ou de investigación encamiñadas a mellorar a asistencia sanitaria no medio rural galego

Convocada pola Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia (SEMG) e a Asociación de Médicos Galegos (ASOMEGA), terá carácter anual

15 Feb 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co obxecto de impulsar aquelas iniciativas de natureza asistencial, docente ou de investigación encamiñadas a mellorar a asistencia sanitaria no medio rural galego, incluíndo as melloras no contacto e seguimento de pacientes neste ámbito, a Sociedade Española de Médicos Xerais e de Familia (SEMG) e a Asociación de Médicos Galegos (ASOMEGA) convocan a primeira Bolsa de Medicina Rural SEMG-ASOMEGA.

Esta bolsa perséguese promover o coñecemento, mediante proxectos de investigación, de aspectos relacionados coa promoción da saúde, a prevención de enfermidades ou a súa mellor atención no medio rural galego, así como a promoción do autocuidado e da educación para a saúde, en calquera das súas modalidades, a través de intervencións comunitarias. Outro aspecto importante que pretende cubrir esta bolsa é a formación sanitaria dos futuros especialistas en Atención Primaria, completando a súa formación coa adquirida coa súa estancia no ámbito rural.

Poderán optar a esta bolsa, cuxa dotación é de 6.000 euros e que conta co financiamento de Laboratorios “ BIAL”, proxectos presentados por licenciados en Medicina en exercicio o ámbito da Atención Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, con continuidade laboral e compromiso para desenvolver o proxecto presentado.

As solicitudes enviaranse á dirección da Secretaría Técnica de ASOMEGA ata o próximo 15 de marzo de 2021, incluído.

As bases desta bolsa pódense consultar en:

https://www.asomega.es/wp-content/uploads/2021/01/Bases-BECA-DE-MEDICINA-RURAL-ASOMEGA_SEMG-VFinal.pdf

Toda a información sobre esta bolsa en:

https://www.semg.es/index.php/noticias/item/622-noticia-20210112

Primera beca para impulsar iniciativas de naturaleza asistencial, docente o de investigación encaminadas a mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural gallego

Convocada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA), tendrá carácter anual

Con el objeto de impulsar aquellas iniciativas de naturaleza asistencial, docente o de investigación encaminadas a mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural gallego, incluyendo las mejoras en el contacto y seguimiento de pacientes en este ámbito, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA) convocan la primera Beca de Medicina Rural SEMG-ASOMEGA.

Esta beca se persigue promover el conocimiento, mediante proyectos de investigación, de aspectos relacionados con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades o su mejor atención en el medio rural gallego, así como la promoción del autocuidado y la educación para la salud, en cualquiera de sus modalidades a través de intervenciones comunitarias. Otro aspecto importante que pretende cubrir esta beca es la formación sanitaria de los futuros especialistas en Atención Primaria, completando su formación con la adquirida con su estancia en el ámbito rural.

Podrán optar a esta beca, cuya dotación es de 6.000 euros y que cuenta con la financiación de Laboratorios “BIAL”, proyectos presentados por licenciados en Medicina en ejercicio el ámbito de la Atención Primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia, con continuidad laboral y compromiso para desarrollar el proyecto presentado.

Las solicitudes se enviarán a la dirección de la Secretaría Técnica de ASOMEGA hasta el próximo 15 de marzo de 2021, incluido.

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas