Enquisa da SEPAR para coñecer a realidade asistencial do colectivo de fisioterapeutas desde o inicio da pandemia por SARS-CoV-2

A nosa compañeira Esther Giménez protagoniza o primeiro vídeo da campaña “12 meses 12 motivos pola Fisioterapia Respiratoria” lanzada este ano pola área de Fisioterapia Respiratoria da SEPAR

15 Feb 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co obxectivo de coñecer a realidade asistencial do colectivo de fisioterapeutas desde o inicio da pandemia por SARS-CoV-2, a Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR) elaborou un amplo cuestionario para a que pide a colaboración dos/as profesionais da Fisioterapia nos seus múltiples e diversos campos de actuación: https://forms.gle/aRf7te4rc2TxdYH79

Toda a información recollida nesta enquisa tratarase baixo a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

Campaña “12 meses 12 motivos pola Fisioterapia Respiratoria”

Ao mesmo tempo, a Área de Fisioterapia Respiratoria da SEPAR iniciou este ano lanzando a campaña “12 meses 12 motivos pola Fisioterapia Respiratoria”, que ten por obxectivo difundir e divulgar o traballo realizado polos/as fisioterapeutas expertos/as en Fisioterapia Respiratoria, incrementando con iso o recoñecemento social e institucional.

Trátase dunha campaña a través da que se presentará cada mes material divulgativo centrado nun ámbito de actuación da Fisioterapia Respiratoria e que se pode seguir a través perfil de Twitter @FISIOSEPAR e coa etiqueta #En2021SeRespiraFisioterapia

Desde o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) congratulámonos de que, neste mes de febreiro, o primeiro vídeo lanzado por @FISIOSEPAR, sobre Fisioterapia en Oncoloxía, estea protagonizado pola nosa compañeira Esther Giménez @egimmool, fisioterapeuta do Servizo de Cirurxía Torácica do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), que traballa con pacientes que van ser ou foron sometidos a unha intervención resección pulmonar e que, no video, explica as características da Prehabilitación como ferramenta imprescindible para reducir as complicacións post cirurxía en procesos de cancro.

Encuesta de la SEPAR para conocer la realidad asistencial del colectivo de fisioterapeutas desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2

Nuestra compañera Esther Giménez protagoniza el primer video de la campaña “12 meses 12 motivos por la Fisioterapia Respiratoria” lanzada este año por el Área de Fisioterapia Respiratoria de la SEPAR

Con el objetivo de conocer la realidad asistencial del colectivo de fisioterapeutas desde el inicio de la pandemia por SARS-CoV-2, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha elaborado un amplio cuestionario para la que pide la colaboración de los/as profesionales de la Fisioterapia en sus múltiples y diversos campos de actuación: https://forms.gle/aRf7te4rc2TxdYH79

Toda la información recogida en esta encuesta se tratará bajo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Campaña “12 meses 12 motivos por la Fisioterapia Respiratoria”

Al mismo tiempo, el Área de Fisioterapia Respiratoria de la SEPAR ha iniciado este año lanzando la campaña “12 meses 12 motivos por la Fisioterapia Respiratoria”, que tiene por objetivo difundir y divulgar el trabajo realizado por los/as fisioterapeutas expertos/as en Fisioterapia Respiratoria, incrementando con ello el reconocimiento social e institucional.

Se trata de una campaña a través de la cual se presentará cada mes material divulgativo centrado en un ámbito de actuación de la Fisioterapia Respiratoria y que se puede seguir a través perfil de Twitter @FISIOSEPAR y con la etiqueta #En2021SeRespiraFisioterapia

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) nos congratulamos de que, en este mes de febrero, el primer video lanzado por @FISIOSEPAR, sobre Fisioterapia en Oncología, esté protagonizado por nuestra compañera Esther Giménez @egimmool, fisioterapeuta del Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), que trabaja con pacientes que van a ser o han sido sometidos a una intervención resección pulmonar y que en el video explica las características de la Prehabilitación como herramienta imprescindible para reducir las complicaciones post cirugía en procesos de cáncer.

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas