Xornadas de Fisioterapia Musculoesquelética e Razoamento Clínico organizadas polo CoFiGa con referentes femininas como relatoras

Gratuítas e abertas á participación de fisioterapeutas colexiadas/os de toda España, desenvolveranse de forma telemática os sábados 6 e 20 de maio, sumándose con iso á conmemoración do Día Internacional da Muller

29 Ene 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

Co obxectivo de contribuír a visibilizar e potenciar o importante papel que desenvolven as mulleres nunha profesión maioritariamente feminina, como é a Fisioterapia, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza o próximo mes de maio unhas Xornadas sobre Fisioterapia Musculoesquelética e Razoamento Clínico nas que por primeira vez todas as relatoras son referentes femininas da nosa profesión, polo que se celebrarán en torno ao 8 de marzo, data conmemorativa do Día Internacional da Muller.

Gratuítas e abertas á participación de todo o colectivo da Fisioterapia española, as Xornadas organizadas polo CoFiGa desenvolveranse os sábados 6 e 20 do próximo mes marzo en formato telemático, contando coa participación como relatoras de 12 mulleres fisioterapeutas: Eva Sierra, Marta Tejero, Esperanza Pérez, Maite Goicoechea, Inma Villa, Raquel Canteiro, Alba París, Miriam Barcia, Beatriz Alonso-Cortés, Ana Gacimartín, Clara Bergé e Elisas Benito

Todas elas ofrecerán relatorios sobre aspectos tan relevantes na prevención e abordaxe das diversas patoloxías musculoesqueléticas como a dor persistente e a súa vertente neuropática, o diagnóstico baseado no movemento, o exercicio como método terapéutico, a utilización de dispositivos innovadores e de ferramentas telemáticas na prevención e tratamento de enfermidades crónicas…, así como a importancia do razoamento clínico como elemento fundamental para guiar todo o proceso de anamnesis.

A elección da Fisioterapia Musculoesquelética e o Razoamento Clínico como temáticas obedece, segundo ponse de manifesto desde o CoFiGa, ao obxectivo de impulsar e potenciar o desenvolvemento dos coñecementos e destrezas propias da Fisioterapia na toma de decisións necesaria para abordar a significativa prevalencia e efectos dos trastornos e patoloxías musculoesqueléticas. Non en balde este tipo de afeccións constitúen unha das maiores causas de discapacidade entre a poboación, cun significativo custo social e sanitario, converténdose por iso na principal causa de consulta en Fisioterapia e un dos principais campos de actuación na práctica clínica.

Na presentación destas Xornadas, a Xunta de Goberno do CoFiGa destaca finalmente que, «aínda que a evolución epidemiolóxica da pandemia que vimos padecendo levounos a celebralas por vía telemática, queremos fomentar e facilitar a maior participación dos e as fisioterapeutas de toda España, poñéndoas á vosa disposición de maneira totalmente gratuíta. Esperámosvos!!!».

Programa e inscricións en:

https://www.cofiga.org/jornadas/5/Jornadas-CoFiGa-Fisioterapia-Musculoesqueletica-y-Razonamiento-Clinico

Jornadas de Fisioterapia Musculoesquelética y Razonamiento Clínico organizadas por el CoFiGa con referentes femeninas como ponentes

Gratuitas y abiertas a la participación de fisioterapeutas colegiadas/os de toda España, se desarrollarán de forma telemática los sábados 6 y 20 de mayo, sumándose con ello a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

Con el objetivo de contribuir a visibilizar y potenciar el importante papel que desarrollan las mujeres en una profesión mayoritariamente femenina, como es la Fisioterapia, el Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza el próximo mes de mayo las Jornadas sobre Fisioterapia Musculoesquelética y Razonamiento Clínico en las que por primera vez todas las ponentes son referentes femeninas de nuestra profesión, por lo que se celebrarán en torno al 8 de marzo, fecha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer.

Gratuitas y abiertas a la participación de todo el colectivo de la Fisioterapia española, las Jornadas organizadas por el CoFiGa se desarrollarán los sábados 6 y 20 del próximo mes marzo en formato telemático, contando con la participación como ponentes de 12 mujeres fisioterapeutas: Eva Sierra, Marta Tejero, Esperanza Pérez, Maite Goicoechea, Inma Villa, Raquel Cantero, Alba París, Miriam Barcia, Beatriz Alonso-Cortés, Ana Gacimartín, Clara Bergé y Elisas Benito

Todas ellas ofrecerán ponencias sobre aspectos tan relevantes en la prevención y abordaje de las diversas patologías musculoesqueléticas como el dolor persistente y su vertiente neuropática, el diagnóstico basado en el movimiento, el ejercicio como método terapéutico, la utilización de dispositivos innovadores y de herramientas telemáticas en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas…, así como la importancia del razonamiento clínico como elemento fundamental para guiar todo el proceso de anamnesis.

La elección de la Fisioterapia Musculoesquelética y el Razonamiento Clínico como temáticas obedece, según se pone de manifiesto desde el CoFiGa, al objetivo de impulsar y potenciar el desarrollo de los conocimientos y destrezas propias de la Fisioterapia en la toma de decisiones necesaria para abordar la significativa prevalencia y efectos de los trastornos y patologías musculoesqueléticas. No en vano este tipo de afecciones constituyen una de las mayores causas de discapacidad entre la población, con un significativo coste social y sanitario, convirtiéndose por ello en la principal causa de consulta en Fisioterapia y uno de los principales campos de actuación en la práctica clínica.

En la presentación de estas Jornadas, la Junta de Gobierno del CoFiGa destaca finalmente que, «si bien la evolución epidemiológica de la pandemia que venimos padeciendo nos ha llevado a celebrarlas por vía telemática, queremos fomentar y facilitar la mayor participación de los y las fisioterapeutas de toda España, poniéndolas a vuestra disposición de manera totalmente gratuita. ¡¡¡Os esperamos!!!».

Programa e inscripciones en:

https://www.cofiga.org/jornadas/5/Jornadas-CoFiGa-Fisioterapia-Musculoesqueletica-y-Razonamiento-Clinico

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas