International Urogynecology Journal publica un estudo desenvolvido cunha das bolsas que anualmente concede o CoFiGa como contribución ao desenvolvemento en Galicia da investigación en Fisioterapia

Sobre o uso da ecografía transabdominal para valorar a eficacia de diferentes tipos de contraccións abdominais e do solo pelviano en programas posparto

04 May 2021 / prensa cofiga / Sede COFIGA

A fisioterapeuta Sandra Martínez Bustelo, profesora da Facultade de Fisioterapia da Universidade da Coruña (UDC), agradece ao Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) o apoio que ofrece á investigación en Galicia mediante a convocatoria anual de bolsas e axudas que permiten o desenvolvemento de estudos como o recentemente publicado en International Urogynecology Journal, publicación científica da Asociación Internacional de Uroxinecoloxía (IUGA).

Trátase dun estudo de investigación sobre o uso da ecografía transabdominal para valorar a eficacia de diferentes tipos de contraccións abdominais e do solo en programas posparto, liderado por Sandra Martínez Bustelo como investigadora principal e con participación de Asunción Ferri-Morais, Lis Corral-Gómez, Fernando J. Castelo-García, Vanessa Castro-Varela e M. Amalia Jácome como membros do equipo, que se puido desenvolver grazas á bolsa de investigación concedida polo CoFiGa na convocatoria 2018-19, tal e como queda expresamente reflectido no apartado de financiamento:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00192-021-04756-4

International Urogynecology Journal publica un estudio desarrollado con una de las becas que anualmente concede el CoFiGa como contribución al desarrollo en Galicia de la investigación en Fisioterapia

Sobre el uso de la ecografía transabdominal para valorar la eficacia de diferentes tipos de contracciones abdominales y del suelo pélvico en los programas posparto

La fisioterapeuta Sandra Martínez Bustelo, profesora de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña (UDC), agradece al Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) el apoyo que ofrece a la investigación en Galicia mediante la convocatoria anual de becas y ayudas que permiten el desarrollo de estudios como el recientemente publicado en International Urogynecology Journal, publicación científica de la Asociación Internacional de Uroginecología (IUGA).

Se trata de un estudio de investigación sobre el uso de la ecografía transabdominal para valorar la eficacia de diferentes tipos de contracciones abdominales y del suelo pélvico en los programas posparto, liderado por Sandra Martínez Bustelo como investigadora principal y con participación de Asunción Ferri-Morales, Lis Corral-Gómez, Fernando J. Castillo-García, Vanessa Castro-Varela y M. Amalia Jácome como miembros del equipo, que se pudo desarrollar gracias a la beca de investigación concedida por el CoFiGa en la convocatoria 2018-19, tal y como queda expresamente reflejado en el apartado de financiación:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00192-021-04756-4

Google Facebook Twitter Mas
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
Fisioterapia laboral
Es imprescindible estar al tanto de todos los aspectos relacionados con la Fisioterapia en el ámbito laboral.
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas