CoFiGa publica un informe analizando os resultados e a importante repercusión mediática alcanzada con a súa campaña #metoofisiogalicia ‘ Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’

06 Jun 2019

Desenvolta co obxectivo de dar visibilidade e concienciar á sociedade sobre a necesidade de erradicar as situacións de discriminación, trato vexatorio ou acoso sexual que os profesionais da Fisioterapia sofren no desenvolvemento do seu traballo.

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) publica un informe no que analiza os resultados e a importante repercusión mediática da campaña #metoofisiogalicia ‘Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’ que a institución colexial ha desenvolto nos últimos meses co obxectivo de dar visibilidade e concienciar á sociedade sobre a necesidade de erradicar as situacións de discriminación, trato vexatorio ou acoso sexual que os profesionais da Fisioterapia sofren no desenvolvemento do seu traballo, respondendo con iso a unha problemática exposta e denunciada polo propio colectivo.

O informe destaca entre os resultados que, a pesar de estar orientada ao ámbito autonómico, a campaña traspasou fronteiras, xa que medios de comunicación nacionais (impresos, dixitais, emisoras de radio e canles de televisión) fixéronse eco dunha problemática que preocupa ao colectivo a nivel nacional.

Tras solicitar datos sobre a dimensión da problemática a través dunha enquisa, CoFiGa iniciou o 8 de marzo, con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller, unha intensa campaña informativa e divulgativa, composta por: un manifesto para sumar apoios e mostrar a determinación do CoFiGa para loitar contra este tipo de situacións que afectan ao colectivo; un blogue educativo (https://nestecontosocabeunfinal.wordpress.com/) con recomendacións sobre como previlas, pautas para denuncialas e un espazo para compartir testemuños e experiencias; banners, vídeos e audios difundidos a través de redes sociais; e diferente material gráfico (díptico educativo de boas prácticas, cartel e adhesivos) distribuído entre os colexiados.

No informe adxunto ofrécese cumprida información sobre as actividades desenvoltas e o impacto mediático alcanzado pola campaña #metoofisiogalicia ‘Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’ desenvolta polo CoFiGa nos últimos meses.

 

CoFiGa publica un informe analizando los resultados y la importante repercusión mediática alcanzada con su campaña #metoofisiogalicia ‘Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’

Desarrollada con el objetivo de dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar las situaciones de discriminación, trato vejatorio o acoso sexual que los profesionales de la Fisioterapia sufren en el desarrollo de su trabajo

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) publica un informe en el que analiza los resultados y la importante repercusión mediática de la campaña #metoofisiogalicia ‘Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’ que la institución colegial ha desarrollado en los últimos meses con el objetivo de dar visibilidad y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar las situaciones de discriminación, trato vejatorio o acoso sexual que los profesionales de la Fisioterapia sufren en el desarrollo de su trabajo, respondiendo con ello a una problemática planteada y denunciada por el propio colectivo.

El informe destaca entre los resultados que, a pesar de estar orientada al ámbito autonómico, la campaña traspasó fronteras, ya que medios de comunicación nacionales (impresos, digitales, emisoras de radio y canales de televisión) se hicieron eco de una problemática que preocupa al colectivo a nivel nacional.

Tras recabar datos sobre la dimensión de la problemática a través de una encuesta, CoFiGa inició el 8 de marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una intensa campaña informativa y divulgativa, compuesta por: un manifiesto para sumar apoyos y mostrar la determinación del CoFiGa para luchar contra este tipo de situaciones que aquejan al colectivo; un blog educativo (https://nestecontosocabeunfinal.wordpress.com/) con recomendaciones sobre cómo prevenirlas, pautas para denunciarlas y un espacio para compartir testimonios y experiencias; banners, vídeos y audios difundidos a través de redes sociales; y diferente material gráfico (díptico educativo de buenas prácticas, cartel y adhesivos) distribuido entre los colegiados.

En el informe adjunto se ofrece cumplida información sobre las actividades desarrolladas y el impacto mediático alcanzado por la campaña #metoofisiogalicia ‘Neste conto só cabe un final: Respecta o meu traballo’ desarrollada por el CoFiGa en los últimos meses.

Eventos
Eventos
Participamos en diversos eventos por toda Galicia.
Investigación
Investigación
Queremos impulsar el ejercicio profesional basado en la evidencia.
Formación
Formación
¡Accede a los cursos anunciados en la web de manera rápida y sencilla!
Fisioterapia laboral
Fisioterapia laboral
Es imprescindible estar al tanto de todos los aspectos relacionados con la Fisioterapia en el ámbito laboral.
Transparencia
lock Transparencia
Siempre comprometidos con las prácticas del buen gobierno corporativo.
CONVENIO CON CLINNI
CONVENIO CON CLINNI
2 MESES GRATIS para los Colegiados del Cofiga.
La Fisioterapia te da el aire que necesitas