Solicitan fisioterapeutas para impartir un taller para agricultores e gandeiros sobre prevención de riscos laborais en materia de trastornos musculoesqueléticos

Celebrarase o próximo 6 de abril en Lugo, organizado pola Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA) e enmarcado no proxecto Agri-Preven que financia a Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais (FSP)

29 Mar 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros (UPA) solicita a colaboración dos fisioterapeutas de Galicia para asesorar desde o campo da Fisioterapia a campaña de prevención de riscos laborais no sector agrario que está a desenvolver a nivel nacional e que na nosa comunidade autónoma concretarase nun taller que se desenvolverá o próximo 6 de abril en Lugo.

O taller programado en Lugo pola UPA terá unha duración de 3 horas e desenvolverase en xornada de mañá.

Para asesorar sobre Fisioterapia o programa de taller e impartilo con recomendacións prácticas, a UPA conta cunha dotación económica de 400 euros.

Os fisioterapeutas interesados en participar nesta iniciativa da UPA poden poñerse en contacto con David Erice, do Gabinete Técnico da UPA, en: derice@upa.es / 672 486 272.

Esta iniciativa da UPA enmárcase no proxecto Agri-Preven, de prevención de enfermidades profesionais e loita contra os accidentes laborais na agricultura e a gandería españolas, que está financiado pola Fundación Estatal para a Prevención de Riscos Laborais (FSP), dependente do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

Concretamente, Agri-Preven céntrase en promover o coñecemento e cumprimento da normativa de prevención de riscos en materia de trastornos musculoesqueléticos, enfermidades profesionais, manexo de maquinaria e seguridade viaria, uso de produtos químicos ou na prevención de factores de risco de carácter organizativo e psicosocial, entre outros.

Máis información en: www.upa.es / www.agri-preven.es

Solicitan fisioterapeutas para impartir un taller destinado a agricultores y ganaderos sobre prevención de riesgos laborales en materia de trastornos musculoesqueléticos

Se celebrará el próximo 6 de abril en Lugo, organizado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y enmarcado en el proyecto Agri-Preven que financia la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FSP)

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) solicita la colaboración de los fisioterapeutas de Galicia para asesorar desde el campo de la Fisioterapia la campaña de prevención de riesgos laborales en el sector agrario que está desarrollando a nivel nacional y que en nuestra comunidad autónoma se concretará en un taller que se desarrollará el próximo 6 de abril en Lugo.

El taller programado en Lugo por la UPA tendrá una duración de 3 horas y se desarrollará en jornada de mañana

Para asesorar sobre Fisioterapia el programa de taller e impartirlo con recomendaciones prácticas, la UPA cuenta con una dotación económica de 400 euros.

Los fisioterapeutas interesados en participar en esta iniciativa de la UPA pueden ponerse en contacto con David Erice, del Gabinete Técnico de UPA, en: derice@upa.es / 672 486 272.

Esta iniciativa de la UPA se enmarca en el proyecto Agri-Preven, de prevención de enfermedades profesionales y lucha contra los accidentes laborales en la agricultura y la ganadería españolas, que está financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales (FSP), dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Concretamente, Agri-Preven se centra en promover el conocimiento y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos en materia de trastornos musculoesqueléticos, enfermedades profesionales, manejo de maquinaria y seguridad vial, uso de productos químicos o en la prevención de factores de riesgo de carácter organizativo y psicosocial, entre otros.

Más información en: www.upa.es / www.agri-preven.es

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres