CoFiGa pon a disposición dos seus colexiados os contidos da Plataforma do Coñecemento Compartido sobre Fisioterapia

Un repositorio virtual e gratuíto que permite acceder, consultar e compartir material divulgativo, manuais e guías de apoio á investigación, publicacións e revistas científicas

25 Mar 2019 / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia ( CoFiGa) pon a disposición dos seus colexiados a Plataforma do Coñecemento Compartido, un repositorio virtual e gratuíto de coñecemento dedicado á Fisioterapia que facilita aos fisioterapeutas españois permanecer actualizados nas distintas especialidades da disciplina, favorecendo con iso o desenvolvemento da intelixencia colectiva da profesión.

Trátase dunha rede de recursos compartidos entre os diferentes Colexios Profesionais de Fisioterapeutas de España que permite aos colexiados, de forma gratuíta, consultar e compartir coñecementos e publicacións.

A Plataforma estrutúrase en diferentes seccións:

- Axuda: guías e videoturoriales para sacar o máximo partido á Plataforma do Coñecemento.

- Material divulgativo: sección de recursos e materiais divulgativos, trípticos sobre educación para a saúde.

- Apoio á investigación: manuais e guías de apoio á investigación.

- Revistas científicas: acceso a diferentes publicacións.

- Revistas divulgativas Colexiais e outras: acceso a revistas editadas polos diferentes Colexios de Fisioterapia en España.

- Revistas Open Access: revistas, nacionais e internacionais de libre acceso sobre Fisioterapia e materias relacionadas.

Entre outros recursos da Plataforma, os colexiados CoFiGa poderán acceder este ano a subscricións online destas publicacións científicas editadas por Elsevier: Manual Therapy, Musculoskeletal Science and Practice, Physical Therapy in Sport, Physiotherapy, Journal of Hand Therapy, Journal of Science and Medicine in Sport, Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Bodywork and Movement Therapies, International Journal of Osteopathic Medicine e EMC-Kinesiterapia-Medicina Física.

Os colexiados CoFiGa poden acceder á Plataforma do Coñecemento Compartido a través da seguinte ligazón:

www.cofiga.org/colegiados/conocimiento-compartido

CoFiGa pone a disposición de sus colegiados los contenidos de la Plataforma del Conocimiento Compartido sobre Fisioterapia

Un repositorio virtual y gratuito que permite acceder, consultar y compartir material divulgativo, manuales y guías de apoyo a la investigación, publicaciones y revistas científicas

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone a disposición de sus colegiados la Plataforma del Conocimiento Compartido, un repositorio virtual y gratuito de conocimiento dedicado a la Fisioterapia que facilita a los fisioterapeutas españoles permanecer actualizados en las distintas especialidades de la disciplina, favoreciendo con ello el desarrollo de la inteligencia colectiva de la profesión.

Se trata de una red de recursos compartidos entre los diferentes Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de España que permite a los colegiados, de forma gratuita, consultar y compartir conocimientos y publicaciones.

La Plataforma se estructura en diferentes secciones:

- Ayuda: guías y videoturoriales para sacar el máximo partido a la Plataforma del Conocimiento.

- Material divulgativo: sección de recursos y materiales divulgativos, trípticos sobre educación para la salud.

- Apoyo a la investigación: manuales y guías de apoyo a la investigación.

- Revistas científicas: acceso a diferentes publicaciones.

- Revistas divulgativas Colegiales y otras: acceso a revistas editadas por los diferentes Colegios de Fisioterapia en España.

- Revistas Open Access: revistas, nacionales e internacionales de libre acceso sobre Fisioterapia y materias relacionadas.

Entre otros recursos de la Plataforma, los colegiados CoFiGa podrán acceder este año a suscripciones online de estas publicaciones científicas editadas por Elsevier:  Manual Therapy, Musculoskeletal Science and Practice, Physical Therapy in Sport, Physiotherapy, Journal of Hand Therapy, Journal of Science and Medicine in Sport, Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Bodywork and Movement Therapies, International Journal of Osteopathic Medicine y EMC - Kinesiterapia - Medicina Física.

Los colegiados CoFiGa pueden acceder a la Plataforma del Conocimiento Compartido a través del siguiente enlace:

www.cofiga.org/colegiados/conocimiento-compartido

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres