A Fisioterapia contribúe a acelerar a recuperación nos procesos de catarro e gripe

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ céntrase no mes de febreiro en mostrar a contribución da Fisioterapia no tratamento destas enfermidades propias do inverno, recomendando realizar exercicios respiratorios diafragmáticos e da grella costal, que permitan expectorar, controlar a tose e activar e relaxar a musculatura inspiradora e espiradora

27 Feb 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Fisioterapia contribúe a mellorar o estado físico e anímico durante a evolución dos procesos de catarro e gripe, acelerando o proceso de recuperación destas afeccións estacionais propias do inverno. Así se pon de manifesto no videoconsello deste mes de febreiro da campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que difunde o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Galego: https://youtu.be/u5l_qdA538g

Español: https://youtu.be/NcCaZ6upJIw

Tal e como explican os fisioterapeutas no videoconsello, durante o trascurso destas enfermidades propias do inverno pódense producir tanto problemas respiratorios (tose, expectoración, conxestión nasal) como tamén doenzas musculares e das articulacións, que poden facer aínda máis pesado un proceso de recuperación que na maioría dos casos adoita durar entre sete e dez días.

Para evitar algunhas destas doenzas derivadas da gripe, o catarro ou a pneumonía, os fisioterapeutas recomendan realizar exercicios respiratorios diafragmáticos e da grella costal, que nos permitan  expectorar, controlar a tose e activar e relaxar a musculatura inspiradora e  espiradora.

Aconsellan ademais levantarse e camiñar pola casa frecuentemente, para evitar que se incremente a dor nas articulacións. “Durante estes procesos transitorios pasamos moitas horas tombados na cama ou no sofá, polo que movernos, cambiar de postura, e mesmo dar pequenos paseos pola casa, pode axudarnos a evitar a dor de costas, especialmente na zona lumbar”, explican os fisioterapeutas.

Doutra banda, tamén resulta de gran axuda realizar movementos de flexión, extensión e abdución cos brazos, así como co pescozo, alternando rotacións de dereita a esquerda, cara arriba e cara abaixo. Estes exercicios, realizados en series de seis, en secuencias de 30 segundos, durante catro veces ao día, son de gran axuda á hora de evitar outros posibles problemas derivados.

Por último, os fisioterapeutas recomendan reincorporarse de forma progresiva ás actividades habituais e acudir á consulta do fisioterapeuta se persisten as dores de costas ou a dificultade respiratoria, propia destes procesos estaciones, unha vez superados.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

La Fisioterapia contribuye a acelerar la recuperación en los procesos gripales y catarrales

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra en el mes de febrero en mostrar la contribución de la Fisioterapia en el tratamiento de estas enfermedades propias del invierno, recomendando realizar ejercicios respiratorios diafragmáticos y de la parrilla costal, que permitan expectorar, controlar la tos y activar y relajar la musculatura inspiradora y espiradora

La Fisioterapia contribuye a mejorar el estado físico y anímico durante la evolución de los procesos gripales y catarrales, acelerando el proceso de recuperación de estas afecciones estacionales propias del invierno. Así se pone de manifiesto en el videoconsejo de este mes de febrero de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que difunde el del Colegio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

Gallego: https://youtu.be/u5l_qdA538g

Español: https://youtu.be/NcCaZ6upJIw

Tal y como explican los fisioterapeutas en el videoconsejo, durante el trascurso de estas enfermedades propias del invierno, se pueden producir tanto problemas respiratorios como tos, expectoración, congestión nasal, como también dolencias musculares y de las articulaciones, que pueden hacer todavía más pesado un proceso de recuperación que en la mayoría de los casos suele durar entre siete y diez días.

Para evitar algunas de estas dolencias derivadas de la gripe, el catarro o la neumonía, los fisioterapeutas recomiendan realizar ejercicios respiratorios diafragmáticos y de la parrilla costal, que nos permitan expectorar, controlar la tos y activar y relajar la musculatura inspiradora y espiradora.

Aconsejan además levantarse y caminar por la casa frecuentemente, para evitar que se incremente el dolor en las articulaciones. “Durante estos procesos transitorios pasamos muchas horas tumbados en la cama o en el sofá, por lo que movernos, cambiar de postura, e incluso dar pequeños paseos por la casa, puede ayudarnos a evitar el dolor de espalda, especialmente en la zona lumbar”, explican los fisioterapeutas.

Por otro lado, también resulta de gran ayuda realizar movimientos de flexión, extensión y abducción con los brazos, así como con el cuello, alternando rotaciones de derecha a izquierda y hacía arriba y hacia abajo. Estos ejercicios, realizados en series de seis, en secuencias de 30 segundos, durante cuatro veces al día, son de gran ayuda a la hora de evitar otros posibles problemas derivados.

Por último, los fisioterapeutas recomiendan reincorporarse de forma progresiva a las actividades habituales y acudir a la consulta del fisioterapeuta si persisten los dolores de espalda o la dificultad respiratoria, propia de estos procesos estaciones, una vez superados.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres