4 de febreiro, Día Mundial contra o Cancro: A Fisioterapia Oncolóxica é fundamental no preoperatorio, postoperatorio e seguimiento da enfermidade

Unha especialidade que actúa sobre as secuelas e efectos secundarios que se producen nun proceso oncolóxico que requira someter ao paciente a cirurxía, quimioterapia e/ou radioterapia, fundamentalmente en cancro de mama, ovarios, próstata, pulmón, sarcomas de extremidades, cabeza e pescozo, do sistema nervioso e grastrointestinais

04 Feb 2019 / Sede COFIGA

A Fisioterapia Oncolóxica é a especialidade que se responsabiliza de tratar as secuelas e efectos secundarios, tanto agudos como crónicos, que se producen nun proceso oncolóxico que requira someter ao paciente a cirurxía, quimioterapia e/ou radioterapia. Actúa en todo o proceso (preoperatorio, postoperatorio e de seguimento), mellorando a tolerancia de diferentes tratamentos, diminuíndo os efectos secundarios e mantendo a autonomía do paciente, co que se incrementa a súa calidade de vida.

Utilizando o seu arsenal terapéutico (masoterapia, ultrasonidos, laserterapia, electroterapia, magnetoterapia, manipulacións articulares e exercicio terapéutico, entre outros), o fisioterapeuta especializado en Oncoloxía trata aos pacientes durante e despois do tratamento da enfermidade. O seu obxectivo é axudarlles a recuperar e manter a súa función física, mellorando con iso a súa calidade de vida, independencia e benestar nas diferentes etapas da enfermidade.

Nos procesos oncolóxicos, o fisioterapeuta axuda a paliar e diminuír secuelas como  falta de mobilidade, limitacións articulares, falta de forza, perda de equilibrio e problemas de coordinación, contracturas, osteoporoses, fatiga, adherencias nas cicatrices, dor, edema e linfedema, trombosis linfática superficial, neuropatías, alteracións do chan pélvico que provocan incontinencias e/ou estreñimientos crónicos, disneas e problemas respiratorios…

En todo proceso oncolóxico, o fisioterapeuta personaliza a súa intervención terapéutica adecuándoa a cada persoa, ao momento do tratamento oncolóxico en que se atope e ao tipo de cancro de que se trata, fundamentalmente en cancro de mama, ovarios, próstata, pulmón, sarcomas de extremidades, cabeza e pescozo, do sistema nervioso e grastrointestinais.

Datos da Sociedade Española de Oncoloxía Médica (SEOM) indican que 1 de cada 3 persoas pasarán por un cancro ao longo da súa vida. Con todo, grazas aos avances sanitarios neste campo, a taxa de mortalidade por cancro descendeu significativamente nos últimos anos, sendo cada día máis os pacientes que sobreviven á enfermidade. Por iso, a Fisioterapia en Oncoloxía constitúe unha ferramenta fundamental para dar resposta á elevada demanda sociosanitaria dos afectados polo cancro.

4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer: La Fisioterapia Oncológica es fundamental en el preoperatorio, postoperatorio y seguimiento de la enfermedad

 La Fisioterapia Oncológica es la especialidad que se responsabiliza de tratar las secuelas y efectos secundarios, tanto agudos como crónicos, que se producen en un proceso oncológico que requiera someter al paciente a cirugía, quimioterapia y/o radioterapia. Actúa en todo el proceso (preoperatorio, postoperatorio y de seguimiento), mejorando la tolerancia de diferentes tratamientos, disminuyendo los efectos secundarios y manteniendo la autonomía del paciente, con lo que se incrementa su calidad de vida.

Utilizando su arsenal terapéutico (masoterapia, ultrasonidos, laserterapia, electroterapia, magnetoterapia, manipulaciones articulares y ejercicio terapéutico, entre otros), el fisioterapeuta especializado en Oncología trata a los pacientes durante y después del tratamiento de la enfermedad. Su objetivo es ayudarles a recuperar y mantener su función física, mejorando con ello su calidad de vida, independencia y bienestar en las diferentes etapas de la enfermedad.

En los procesos oncológicos, el fisioterapeuta ayuda a paliar y disminuir secuelas como  falta de movilidad, limitaciones articulares, falta de fuerza, pérdida de equilibrio y problemas de coordinación, contracturas, osteoporosis, fatiga, adherencias en las cicatrices, dolor, edema y linfedema, trombosis linfática superficial, neuropatías, alteraciones del suelo pélvico que provocan incontinencias y/o estreñimientos crónicos, disneas y problemas respiratorios…

En todo proceso oncológico, el fisioterapeuta personaliza su intervención terapéutica adecuándola a cada persona, al momento del tratamiento oncológico en que se encuentre y al tipo de cáncer de que se trata, fundamentalmente en cáncer de mama, ovarios, próstata, pulmón, sarcomas de extremidades, cabeza y cuello, del sistema nervioso y grastrointestinales.

 

Datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) indican que 1 de cada 3 personas pasarán por un cáncer a lo largo de su vida. No obstante, gracias a los avances sanitarios en este campo, la tasa de mortalidad por cáncer ha descendido significativamente en los últimos años, siendo cada día más los pacientes que sobreviven a la enfermedad. Por ello, la Fisioterapia en Oncología constituye una herramienta fundamental para dar respuesta a la elevada demanda sociosanitaria de los afectados por el cáncer.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres