Cambiar de postura con frecuencia e levar unha vida activa, os mellores aliados para ser un bo “gamer”

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ céntrase este mes de xaneiro en ensinar a mellor forma de gozar dos videoxogos da forma máis saudable e evitando posibles riscos

29 Ene 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Cambiar de postura con frecuencia, complementar o tempo de xogo con actividade física e outras alternativas de lecer, son os mellores aliados para ser un bo “gamer” e evitar o sedentarismo, segundo lembran os fisioterapeutas no primeiro  videoconsejo do ano da campaña”‘12 meses, 12 consellos de saúde”.

Co título “Como ser un  gamer e non morrer no intento”, os fisioterapeutas ofrecen no seu  videoconsello de xaneiro  unha serie de recomendacións para que os “gamers” poidan gozar da súa afección coidando da súa saúde:

Galego: https://youtu.be/Nd4eSXU4IHk

Español: https://youtu.be/a_AGWz19aow

Segundo informan os fisioterapeutas no clip, é importante non pasar moitas horas sentado fronte á pantalla e, no caso de que a partida alónguese máis da conta, ademais de cambiar de postura con frecuencia  é conveniente utilizar a tecla de  “pause  game” cada hora e media e así cambiar de actividade por uns minutos e aproveitar para moverse.

Xogos de realidade virtual, simuladores de deportes ou de procura a través do móbil

Os xogos de realidade virtual son cada vez máis populares pero ás veces, se non se teñen en conta algúns sinxelos trucos, poden xogar malas pasadas. Por este motivo, os fisioterapeutas  inciden na importancia de revisar a contorna antes de “poñerse as lentes” de realidade virtual, para evitar que podamos chocar con obxectos reais, golpearnos con eles ou caer.

Polo que respecta aos xogos que simulan actividades deportivas, o ideal é evitar moitos movementos bruscos, pois non debemos esquecer que estamos a golpear ao aire e podemos acabar facéndonos dano.

Ademais, para os xogos de procura no móbil e que implican movemento na rúa, os fisioterapeutas tamén recomendan non perder de vista a contorna pola que camíñase, para evitar tropezos con persoas ou cousas cando só estase pendente da pantalla.

Por todo iso, os fisioterapeutas lembran que, aínda que os xogos son unha forma de lecer estupenda e divertida, a vida real está fóra do xogo, polo que facer exercicio, comer de forma saudable e acudir ao fisioterapeuta para previr e tratar as posibles lesións, son algunhas das claves para gozar desta forma de lecer coidando a saúde.

Porque, tal e como sinalan, o fisioterapeuta é o mellor “ influencer” de todos os “ gamers”.  

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

Cambiar de postura con frecuencia y llevar una vida activa, los mejores aliados para ser un buen “gamer”

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra este mes de enero en enseñar la mejor forma de disfrutar de los videojuegos de la forma más saludable y evitando posibles riesgos

 

Cambiar de postura con frecuencia, complementar el tiempo de juego con actividad física y otras alternativas de ocio, son los mejores aliados para ser un buen “gamer” y evitar el sedentarismo, según recuerdan los fisioterapeutas en el primer videoconsejo del año de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’.

Con el título “Cómo ser un gamer y no morir en el intento”, los fisioterapeutas ofrecen en su videoconsejo de enero  una serie de recomendaciones para que los “gamers” puedan disfrutar de su afición cuidando de su salud:

Gallego: https://youtu.be/Nd4eSXU4IHk

Español: https://youtu.be/a_AGWz19aow

Según informan los fisioterapeutas en el clip, es importante no pasar muchas horas sentado frente a la pantalla y, en caso de que la partida se alargue más de la cuenta, además de cambiar de postura con frecuencia es conveniente utilizar la tecla de “pause game” cada hora y media y así cambiar de actividad por unos minutos y aprovechar para moverse.

Juegos de realidad virtual, simuladores de deportes o de búsqueda a través del móvil

Los juegos de realidad virtual son cada vez más populares pero a veces, si no se tienen en cuenta algunos sencillos trucos, pueden jugar malas pasadas. Por este motivo, los fisioterapeutas  inciden en la importancia de revisar el entorno antes de “ponerse las gafas” de realidad virtual, para evitar que podamos chocar con objetos reales, golpearnos con ellos o caer.

Por lo que respecta a los juegos que simulan actividades deportivas, lo ideal es evitar muchos movimientos bruscos, pues no debemos olvidar que estamos golpeando al aire y podemos acabar haciéndonos daño.

Además, para los juegos de búsqueda en el móvil y que implican movimiento en la calle, los fisioterapeutas también recomiendan no perder de vista el entorno por el que se camina, para evitar tropiezos con personas o cosas cuando solo se está pendiente de la pantalla.

Por todo ello, los fisioterapeutas recuerdan que, aunque los juegos son una forma de ocio estupenda y divertida, la vida real está fuera del juego, por lo que hacer ejercicio, comer de forma saludable y acudir al fisioterapeuta para prevenir y tratar las posibles lesiones, son algunas de las claves para disfrutar de esta forma de ocio cuidando la salud.

Porque, tal y como señalan, el fisioterapeuta es el mejor “influencer” de todos los “gamers”.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres