Conferencia de presentación da “Asociación de Vida Independente (AVI) - Unha necesidade, unha solución - Axudamos a que a xente maior viva na súa casa"

Organizada con carácter aberto ao público polo Colexio Médico de Ourense en colaboración con Foro A Rexión, desenvolverase o martes 29 de xaneiro/2019, ás 20h, no Centro Cultural Marcos Valcárcel

21 Ene 2019 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Ourense acollerá o próximo 29 de xaneiro/2019 a presentación da "Asociación de Vida Independente (AVI) - Unha necesidade, unha solución - Axudamos a que a xente maior viva na súa casa", un proxecto de orientación multidisciplinar que ten por finalidade dar resposta personalizada ás necesidades concretas (no fogar e na vida cotiá) ás persoas discapacitadas ou dependentes (incluídas as situacións vinculadas ao envellecemento e as enfermidades crónicas).

Trátase dun modelo que xa funciona desde hai 10 anos en Barcelona que propicia a colaboración, na contorna dun Centro de Vida Independente (CVI), médicos, arquitectos, fisioterapeutas, enfermeiros, logopedas, traballadores sociais, enxeñeiros... para axudar a resolver esas necesidades, ademáis de capacitar e formar aos diversos profesionais implicados na devandita contorna e manter un laboratorio de innovación tecnolóxica para o deseño e investigación de produtos de apoio á mobilidade e de adaptación á discapacidade.

Asunción Torrents Fernández, Sandra Millet e Lluisa Plá, presidenta, xerente e directora asistencial de AVI, presentarán a experiencia e os proxectos desenvoltos dentro deste modelo nunha conferencia de carácter aberta ao público que, organizada polo Colexio Médico de Ourense en colaboración con Foro A Rexión, desenvolverase o martes 29 de xaneiro/2019, ás 20h, no Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Conferencia de presentación de la "Asociación de Vida Independiente (AVI) - Una necesidad, una solución - Ayudamos a que la gente mayor viva en su casa"

Organizada con carácter abierto al público por el Colegio Médico de Ourense en colaboración con Foro La Región, se desarrollará el martes 29 de enero/2019, a las 20h, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel

Ourense acogerá el próximo 29 de enero/2019 la presentación de la "Asociación de Vida Independiente (AVI) - Una necesidad, una solución - Ayudamos a que la gente mayor viva en su casa", un proyecto de orientación multidisciplinar que tiene por finalidad dar respuesta personalizada a las necesidades concretas -en el hogar y en la vida cotidiana- a las personas discapacitadas o dependientes (incluidas las situaciones vinculadas al envejecimiento y las enfermedades crónicas).

Se trata de un modelo que ya funciona desde hace 10 años en Barcelona que propicia la colaboración, en el entorno de un Centro de Vida Independiente (CVI), médicos, arquitectos, fisioterapeutas, enfermeros, logopedas, trabajadores sociales, ingenieros... para ayudar a resolver esas necesidades, además de capacitar y formar a los diversos profesionales implicados en dicho entorno y mantener un laboratorio de innovación tecnológica para el diseño e investigación de productos de apoyo a la movilidad y de adaptación a la discapacidad.

Asunción Torrents Fernández, Sandra Millet y Lluisa Plá, presidenta, gerente y directora asistencial de AVI, presentarán la experiencia y los proyectos desarrollados dentro de este modelo en una conferencia de carácter abierta al público que, organizada por el Colegio Médico de Ourense en colaboración con Foro La Región, se desarrollará el martes 29 de enero/2019, a las 20h, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres