“#MeTooFisio: desde as redes sociais ata a realidade”, unha xornada informativa coa que o CoFiGa quere contribuír a erradicar unha vergoñosa problemática que afecta as fisioterapeutas no desenvolvemento do seu labor profesional

Con carácter gratuíto e aberto ao público ata completar aforamento, desenvolverase o vindeiro 1 de decembro na sede da institución colexial dos fisioterapeutas galegos

23 Nov 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Co obxectivo de sentar as bases para poder erradicar as situacións de acoso e discriminación que as compañeiras fisioterapeutas denunciaron e visibilizaron a través do movemento #MeTooFisio desenvolto en redes sociais, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza unha xornada informativa aberta ao público que se desenvolverá o próximo 1 de decembro e para a que se contará coas achegas realizadas pola fisioterapeuta Bibiana Andreia Veiga Rodríguez (autora das viñetas que serviron como xerme do movemento), a psicóloga Nuria Salgado Sánchez, a avogada Lara Otero Díaz (asesora xurídica do CoFiGa) e a xornalista Mireia Suárez Quinteiro.

Ademais de presentar o movemento #MeTooFisio e a gran repercusión social e mediática que obtivo en todo o territorio nacional, a xornada divulgativa organizada polo CoFiGa analizará pormenorizadamente aspectos como as posibles reaccións por parte dunha persoa que sofre acoso, ofrecendo ás afectadas unha serie de pautas sobre como actuar no caso de sufrilas.

Co lema “#MeTooFisio, desde as redes sociais ata a realidade”, a xornada divulgativa organizada polo CoFiGa con carácter gratuíto e aberto, desenvolverase o próximo día 1 de decembro (sábado), de 10:00 a 12:00 h, na sede institucional (praza Alfonso XIII, 8-baixo. 15008 A Coruña).

Toda persoa que desexe asistir a esta xornada, poderá inscribirse de forma gratuíta a través da web institucional do  CoFiGa (www.cofiga.org, no apartado de formación) ata cubrir as 50 prazas que conforman o aforamento.

#MeTooFisio

O movemento #MeTooFisio iniciouse o pasado 20 de outubro, a partir dun fío publicado en Twitter pola fisioterapeuta Berta Visión (@di_berti_da), que ilustrou cunha viñeta da tamén fisioterapeuta Bibiana Andreia Vega Rodríguez (@fisioterricola), denunciando diversas situacións vexatorias e discriminatorias vividas por elas mesmas e por algunhas compañeiras ao longo das súas traxectorias profesionais polo mero feito de ser mulleres.

O seu obxectivo, visibilizar e poñer o foco nunha vergoñosa problemática á que diariamente se enfrontan as fisioterapeutas no desenvolvemento do seu labor profesional polo mero feito de ser mulleres, ao ser vítimas de situacións de acoso, discriminación ou trato vexatorio.

Coa súa mobilización a través das redes sociais, as fisioterapeutas conseguiron sensibilizar sobre esta realidade tanto ao colectivo e como á sociedade en xeral. E é que o movemento #MeTooFisio logrou unha repercusión mediática de amplísimo calado social e mediático, consiguiedo que a práctica totalidade dos medios de comunicación do noso país, tanto de ámbito nacional como autonómico, fixésense eco deste movemento de denuncia.

Transcendencia internacional e repercusión noutros colectivos sanitarios

Ademais da ampla repercusión social e mediática producida a nivel nacional, #MeTooFisio tamén tivo eco na comunidade internacional da Fisioterapia, con comentarios en redes sociais de realizados desde México, Reino Unido e outros países, e mesmo animou a outros colectivos profesionais do ámbito sanitario a mobilizarse tamén denunciando situacións que viven no seu traballo: enfermeiras, médicas e  nutricionistas, baixo as etiquetas de #MeTooNurse, #MeTooDoc e #MeTooNutri, son exemplos de profesións que crearon o seu propio hashtag para poñer o foco tamén sobre os seus empregos e as malas actitudes dos seus pacientes mentres traballan.

“#MeTooFisio: desde las redes sociales hasta la realidad”, una jornada informativa con la que CoFiGa quiere contribuir a erradicar una vergonzosa problemática que afecta a las fisioterapeutas en el desarrollo de su labor profesional

Con carácter gratuito y abierto al público hasta completar aforo, se desarrollará el 1 de diciembre en la sede de la institución colegial de los fisioterapeutas gallegos

Con el objetivo de sentar las bases para poder erradicar las situaciones de acoso y discriminación que las compañeras fisioterapeutas han denunciado y visibilizado a través del movimiento #MeTooFisio desarrollado en redes sociales, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) organiza una jornada informativa abierta al público que se desarrollará el próximo 1 de diciembre y para la que se contará con las aportaciones realizadas por la fisioterapeuta Bibiana Andreia Vega Rodríguez (autora de las viñetas que sirvieron como germen del movimiento), la psicóloga Nuria Salgado Sánchez, la abogada Lara Otero Díaz (asesora jurídica del CoFiGa) y la periodista Mireia Suárez Quinteiro.

Además de presentar el movimiento #MeTooFisio y la gran repercusión social y mediática que ha obtenido en todo el territorio nacional, la jornada divulgativa organizada por el CoFiGa analizará pormenorizadamente aspectos como las posibles reacciones por parte de una persona que sufre acoso, ofreciendo a las afectadas una serie de pautas sobre cómo actuar en el caso de sufrirlas.

Con el lema “#MeTooFisio, desde las redes sociales hasta la realidad”, la jornada divulgativa organizada por el CoFiGa con carácter gratuito y abierto, se desarrollará el próximo día 1 de diciembre (sábado), de 10:00 a 12:00h, en la sede institucional (plaza Alfonso XIII, 8-bajo. 15008 A Coruña).

Toda persona que desee asistir a esta Jornada, podrá inscribirse de forma gratuita a través de la web institucional del CoFiGa (www.cofiga.org, en el apartado de formación) hasta cubrir las 50 plazas que conforman el aforo.

#MeTooFisio

#MeTooFisio se inició el pasado 20 de octubre, a partir de un hilo publicado en Twitter por la fisioterapeuta Berta Visión (@di_berti_da), que ilustró con una viñeta de la también fisioterapeuta Bibiana Andreia Vega Rodríguez (@fisioterricola), denunciando diversas situaciones vejatorias y discriminatorias vividas por ellas mismas y por algunas compañeras a lo largo de sus trayectorias profesionales por el mero hecho de ser mujeres.

Su objetivo, visibilizar y poner el foco en una vergonzosa problemática a la que diariamente se enfrentan las fisioterapeutas en el desarrollo de su labor profesional por el mero hecho de ser mujeres, al ser víctimas de situaciones de acoso, discriminación o trato vejatorio.

Con su movilización a través de las redes sociales, las fisioterapeutas han conseguido sensibilizar sobre esta realidad tanto al colectivo y como a la sociedad en general. Y es que el movimiento #MeTooFisio ha logrado una repercusión mediática de amplísimo calado social y mediático, consiguiedo que la práctica totalidad de los medios de comunicación de nuestro país, tanto de ámbito nacional como autonómico, hiciesen eco del este movimiento de denuncia.

Trascendencia internacional y repercusión en otros colectivos sanitarios

Además de la amplia repercusión social y mediática producida a nivel nacional, #MeTooFisio también ha tenido eco en la comunidad internacional de la Fisioterapia, con comentarios en redes sociales de realizados desde México, Reino Unido y otros países, e incluso ha animado a otros colectivos profesionales del ámbito sanitario a movilizarse también denunciando situaciones que viven en su trabajo: enfermeras, médicas y nutricionistas, bajo las etiquetas de #MeTooNurse, #MeTooDoc y #MeTooNutri, son ejemplos de profesiones que crearon su propio hashtag para poner el foco también sobre sus empleos y las malas actitudes de sus pacientes mientras trabajan.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres