CoFiGa avoga por unha adecuada implantación de Fisioterapia Respiratoria en Atención Primaria para frear a crecente incidencia da EPOC

Reduciríanse o número de ingresos hospitalarios producidos por unha enfermidade crónica que se caracteriza polo seu elevado nivel incapacitante

22 Nov 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os ingresos hospitalarios producidos pola Enfermidade Obstructiva Crónica (EPOC) poderían reducirse substancialmente cunha adecuada implantación de técnicas de Fisioterapia Respiratoria no sistema público de saúde, fundamentalmente en Atención Primaria, tal e como se puxo de manifesto desde o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con motivo da celebración do Día Mundial da EPOC.

CoFiGa fai fincapé no labor dos fisioterapeutas especializados en Fisioterapia Respiratoria tanto na prevención como no tratamento dunha enfermidade crónica tan incapacitante como é a EPOC e que ademais ten unha incidencia en continuo crecemento. En España o número de casos pasou de 2, 1 millóns a 2,9 millóns, segundo os últimos datos da Sociedade Española de Neumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR); cifras que en Galicia sitúanse en torno ao 8,2% da poboación con idades comprendidas entre os 40 e 80 anos.

No ámbito asistencial, a Fisioterapia Respiratoria contribúe a mellorar a drenaxe de secrecións do paciente con EPOC, mellora a ventilación pulmonar e osixenación e facilita a entrada e deposición dos medicamentos inhalados. Tamén potencia a musculatura respiratoria e axuda ao paciente no control ventilatorio, principalmente durante esforzos ou o exercicio físico, controlando a aparición de disnea.

Ademais, o fisioterapeuta brinda ao paciente unha correcta educación sobre a súa enfermidade e tratamento, dándolle a posibilidade de ser partícipe de maneira activa no devandito tratamento, axudando ao control e estabilización dos síntomas. Con sinxelos exercicios respiratorios que o paciente realizará e aprenderá da man dun fisioterapeuta especializado para posteriormente facelos tamén no seu domicilio a diario, o paciente afectado pola EPOC traballará a ventilación pulmonar, relaxaranse ou fortalecerán, segundo a necesidade, os músculos respiratorios e do tórax e adaptarase ou modificará o patrón respiratorio para que sexa máis eficaz nos esforzos.

As técnicas de Fisioterapia Respiratoria para a drenaxe de secrecións e facilitar así a súa expectoración tamén son fundamentais se hai acúmulo de secrecións e/ou infeccións frecuentes.

Complétase o tratamento de Fisioterapia Respiratoria para a  EPOC con adestramento ao esforzo e con técnicas de relaxación e control respiratorio, que permiten ao paciente afrontar o seu día a día con maior independencia e calidade de vida.

CoFiGa aboga por una adecuada implantación de Fisioterapia Respiratoria en Atención Primaria para frenar la creciente incidencia de la EPOC

Se reducirían el número de ingresos hospitalarios producidos por una enfermedad crónica que se caracteriza por su elevado nivel incapacitante

Los ingresos hospitalarios producidos por la enfermedad obstructiva crónica (EPOC) podrían reducirse sustancialmente con una adecuada implantación de técnicas de Fisioterapia Respiratoria en el sistema público de salud, fundamentalmente en Atención Primaria, tal y como se ha puesto de manifiesto desde el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con motivo de la celebración del Día Mundial de la EPOC.

CoFiGa hace hincapié en la labor de los fisioterapeutas especializados en Fisioterapia Respiratoria tanto en la prevención como en el tratamiento de una enfermedad crónica tan incapacitante como es la EPOC y que además tiene una incidencia en continuo crecimiento. En España el número de casos por EPOC ha pasado de 2, 1 millones a 2,9 millones, según los últimos datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR); cifras que en Galicia se sitúan en torno al 8,2% de la población con edades comprendidas entre los 40 y 80 años.

En el ámbito asistencial, la Fisioterapia Respiratoria contribuye a mejorar el drenaje de secreciones del paciente con EPOC, mejora la ventilación pulmonar y oxigenación y facilita la entrada y deposición de los medicamentos inhalados. También potencia la musculatura respiratoria y ayuda al paciente en el control ventilatorio, principalmente durante esfuerzos o el ejercicio físico, controlando la aparición de disnea.

Además, el fisioterapeuta brinda al paciente una correcta educación sobre su enfermedad y tratamiento, dándole la posibilidad de ser partícipe de manera activa en dicho tratamiento, ayudando al control y estabilización de los síntomas. Con sencillos ejercicios respiratorios que el paciente realizará y aprenderá de la mano de un fisioterapeuta especializado para posteriormente hacerlos también en su domicilio a diario, el paciente afectado por la EPOC trabajará la ventilación pulmonar, se relajarán o fortalecerán, según la necesidad, los músculos respiratorios y del tórax y se adaptará o modificará el patrón respiratorio para que sea más eficaz en los esfuerzos.

Las técnicas de Fisioterapia Respiratoria para el drenaje de secreciones y facilitar así su expectoración también son fundamentales si hay acúmulo de secreciones y/o infecciones frecuentes.

Se completa el tratamiento de Fisioterapia Respiratoria para la EPOC con entrenamiento al esfuerzo y con técnicas de relajación y control respiratorio, que permiten al paciente afrontar su día a día con mayor independencia y calidad de vida.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres