A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) convoca reunión de Xunta Directiva Nacional e Asemblea Xeral Ordinaria de Socios

Celebraranse os próximos 15 e 16 de decembro, respectivamente, en Madrid

09 Nov 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) convoca para o próximo mes de decembro a reunión da súa Xunta Directiva Nacional e a celebración da Asemblea Xeral Ordinaria de Socios.

A reunión da Xunta Directiva Nacional da AEF celebrarase o sábado 15 de decembro de 2018, ás 9:30 horas en primeira e ás 10:00 h en segunda e última convocatoria, con arranxo á seguinte Orde do Día: lectura e aprobación da acta da reunión anterior, informe do Presidente, informe das Organizacións membros, informe dos Subgrupos da AEF, aprobación de contas do exercicio 2017, aprobación do orzamento de 2019, actos científicos programados para o ano 2019, datas para reunións de Xunta Directiva Nacional e Asemblea Xeral de Socios do ano 2020 e rogos e preguntas.

Pola súa banda, a Asemblea Xeral Ordinaria de Socios desenvolverase o domingo 16 de decembro de 2018, ás 09:00h en primeira e ás 10:00h en segunda e última convocatoria, con arranxo á seguinte Orde do Día: lectura e aprobación da acta da Asemblea anterior, informe do Presidente, aprobación de contas do exercicio de 2017, aprobación do orzamento de 2019 e rogos e preguntas

Tanto a reunión da Xunta Directiva Nacional como a Asemblea Xeral Ordinaria de Socios desenvolveranse na sede da AEF: rúa Conde de Peñalver, 38-2º D, Madrid

La AEF convoca reunión de Junta Directiva Nacional y Asamblea General Ordinaria de Socios

Se celebrarán los próximos 15 y 16 de diciembre, respectivamente, en Madrid

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) convoca para el próximo mes de diciembre la reunión de su Junta Directiva Nacional y la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios.

La reunión de la Junta Directiva Nacional de la AEF se celebrará el sábado 15 de diciembre de 2018, a las 9:30 horas en primera y a las 10:00h en segunda y última convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día: lectura y aprobación del acta de la reunión anterior, informe del Presidente, informe de las Organizaciones miembros, informe de los Subgrupos de la AEF, aprobación de cuentas del ejercicio 2017, aprobación del presupuesto de 2019, actos científicos programados para el año 2019, fechas para reuniones de Junta Directiva Nacional y Asamblea General de Socios del año 2020 y ruegos y preguntas.

Por su parte, la Asamblea General Ordinaria de Socios se desarrollará el domingo 16 de diciembre de 2018, a las 09:00h en primera y a las 10:00h en segunda y última convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del Día: lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior, informe de Presidente, aprobación de cuentas del ejercicio de 2017, aprobación del presupuesto de 2019 y ruegos y preguntas

Tanto la reunión de la Junta Directiva Nacional como la Asamblea General Ordinaria de Socios se desarrollarán en la sede de la AEF: calle Conde de Peñalver, 38-2º Dcha, Madrid 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres