A Fisioterapia, o control médico e o exercicio, claves contra o linfedema tras un cancro de mama

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que desenvolven os fisioterapeutas céntrase este mes na prevención e tratamento do linfedema, por ser outubro o mes dedicado a loita contra o cancro

23 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A atención dun fisioterapeuta especializado, o control médico e un estudado programa de exercicio progresivo, son pautas craves para previr a aparición do linfedema, detectar os seus primeiros sinais e reducir a súa sintomatoloxía.

Así se pon de manifesto no novo videoconsello da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde” que promoven os fisioterapeutas e que nesta ocasión dedican á prevención e tratamento do linfedema, por conmemorarse no mes de outubro o Día Mundial contra o Cancro de Mama:

ES: https://youtu.be/aIO39f9nAgQ

GA: https://youtu.be/u0LCEjVkQ7Q

O linfedema é unha patoloxía crónica progresiva que se presenta habitualmente froito da extirpación de ganglios e o tratamento con radioterapia tras un cancro de mama. Maniféstase como unha inchazón en brazos, pernas, ombreiros, mans e dedos ou tórax. Ademais, pode supoñer sensibilidade na pel, dor nas articulacións ou incapacidade de movemento. Todo paciente operado de cancro ao que lle extirparan ou radiado ganglios linfáticos ten maior risco de desenvolver linfedema.

Consideracións como o seguimento e control do médico; o tratamento precoz da patoloxía cun fisioterapeuta especializado (con mobilizacións, tratamento de cicatrices e drenaxe linfático manual), e a importancia de que o paciente informe de calquera tipo de cambio que detecte no seu estado físico (aumento de volume ou inchazón, endurecemento, arroibamento, sensación de tirantez, calor, entumecimento ou formigueo) son esenciais para conseguir unha boa recuperación despois da intervención cirúrxica ou tras as sesións de radioterapia.

Tal e como indican desde a American Cancer  Society, unha das institucións de referencia mencionadas no videoconsello, un programa de exercicio progresivo pautado por un fisioterapeuta, con adestramento aeróbico e de forza durante polo menos 150 minutos de intensidade moderada ou 75 de intensidade vigorosa á semana, así como o uso de pesas para fortalecer e tonificar os membros superiores, reduce a incidencia e gravidade do linfedema, diminuíndo os seus síntomas, o risco de complicacións (exacerbacións) e mellorando a forza muscular do paciente.

Así mesmo, o videoconsello destaca un estudo da universidade de Harvard que realizou un seguimento durante 24 meses a pacientes sometidas a tratamentos con cancro de mama en risco de padecer linfedema. Esta investigación pon de relevo que todo paciente ao que lle extirparan ou radiado ganglios linfáticos ten risco de padecer linfedema, un risco que se ve aumentado se a persoa padece unha infección no lado operado ou se o índice de masa corporal increméntase.

Neste sentido, os fisioterapeutas lembran que o control do peso e das infeccións é fundamental neste tipo de casos. Tal e como destacan, é recomendable manter unha hixiene e hidratación diaria, así como un exercicio personalizado e seguro, que sexa supervisado sempre por un profesional fisioterapeuta especializado.

Campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa na campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ que leva a cabo a nivel nacional, e na que tamén están implicados os colexios profesionais de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco.

O seu obxectivo sensibilizar á poboación sobre a importancia de adoptar hábitos saudables para previr lesións musculo-esqueléticas a través de pequenos curtos de animación que se difunden con periodicidade mensual.

Os fisioterapeutas inciden con esta campaña na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

La Fisioterapia, el control médico y el ejercicio, claves contra el linfedema tras un cáncer de mama

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que desarrollan los fisioterapeutas se centra este mes en la prevención y tratamiento del linfedema, por ser octubre el mes dedicado a la lucha contra el cáncer

La atención de un fisioterapeuta especializado, el control médico y un estudiado programa de ejercicio progresivo, son pautas claves para prevenir la aparición del linfedema, detectar sus primeras señales y reducir su sintomatología.

Así se pone de manifiesto en el nuevo videoconsejo de la campaña “12 meses, 12 consejos de salud” que promueven los fisioterapeutas y que en esta ocasión dedican a la prevención y tratamiento del linfedema, por conmemorarse en el mes de octubre el Día Mundial contra el Cáncer de Mama:

ES: https://youtu.be/aIO39f9nAgQ

GA: https://youtu.be/u0LCEjVkQ7Q

El linfedema es una patología crónica progresiva que se presenta habitualmente fruto de la extirpación de ganglios y el tratamiento con radioterapia tras un cáncer de mama. Se manifiesta como una hinchazón en brazos, piernas, hombros, manos y dedos o tórax. Además, puede suponer sensibilidad en la piel, dolor en las articulaciones o incapacidad de movimiento, Todo paciente operado de cáncer al que le hayan extirpado o radiado ganglios linfáticos tiene mayor riesgo de desarrollar linfedema.

Consideraciones como el seguimiento y control del médico; el tratamiento precoz de la patología con un fisioterapeuta especializado (con movilizaciones, tratamiento de cicatrices y drenaje linfático manual), y la importancia de que el paciente informe de cualquier tipo de cambio que detecte en su estado físico (aumento de volumen o hinchazón, endurecimiento, enrojecimiento, sensación de tirantez, calor, entumecimiento u hormigueo) son esenciales para conseguir una buena recuperación después de la intervención quirúrgica o tras las sesiones de radioterapia.

Tal y como indican desde la American Cancer Society, una de las instituciones de referencia mencionadas en el videoconsejo, un programa de ejercicio progresivo pautado por un fisioterapeuta, con entrenamiento aeróbico y de fuerza durante al menos 150 minutos de intensidad moderada o 75 de intensidad vigorosa a la semana, así como el uso de pesas para fortalecer y tonificar los miembros superiores, reduce incidencia y la gravedad  del linfedema, disminuyendo sus síntomas, el riesgo de complicaciones (exacerbaciones) y mejorando la fuerza muscular del paciente.

Asimismo, el videoconsejo destaca un estudio de la universidad de Harvard que realizó un seguimiento durante 24 meses a pacientes sometidas a tratamientos con cáncer de mama en riesgo de padecer linfedema. Esta investigación pone de relieve que todo paciente al que le hayan extirpado o radiado ganglios linfáticos tiene riesgo de padecer linfedema, un riesgo que se ve aumentado si la persona padece una infección en el lado operado o si el índice de masa corporal se incrementa.

En este sentido, los fisioterapeutas recuerdan que el control del peso y de las infecciones es fundamental en este tipo de casos. Tal y como destacan, es recomendable mantener una higiene e hidratación diaria, así como un ejercicio personalizado y seguro, que sea supervisado siempre por un profesional fisioterapeuta especializado.

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia participa en la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ que se lleva a cabo a nivel nacional, y en la que también están implicados los colegios profesionales de fisioterapeutas de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco.

Su objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos saludables para prevenir lesiones musculo-esqueléticas a través de pequeños cortos de animación que se difunden con periodicidad mensual.

Los fisioterapeutas inciden con esta campaña en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres