CoFiGa pon a súa Asesoría Xurídica ao servizo das compañeiras fisioterapeutas que desexen denunciar situacións de acoso, discriminación ou trato vexatorio no desenvolvemento do seu labor profesional

Mostra o seu total e absoluto rexeitamento aos feitos que compañeiras fisioterapeutas viñeron denunciando os últimos días a través do hashtag #MeTooFisio

23 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon a súa Asesoría Xurídica ao servizo das compañeiras fisioterapeutas que necesiten denunciar situacións de acoso, discriminación ou trato vexatorio no desenvolvemento do seu labor profesional, mostrando con iso o seu total e absoluto rexeitamento aos feitos que compañeiras fisioterapeutas viñeron denunciando os últimos días a través do hashtag #MeTooFisio.

A campaña #MeTooFisio iniciouse o pasado 20 de outubro, a partir dun fío publicado en Twitter pola fisioterapeuta usuaria Berta Visión (@dei_ berti_dá), que ilustrou cunha viñeta da tamén fisioterapeuta Bibiana V. (@fisioterricola) e co que denunciou diversas situacións  vexatorias e discriminatorias vividas por ela mesma e por algunhas compañeiras ao longo das súas traxectorias profesionais polo mero feito de ser mulleres. O seu obxectivo, visibilizar unha vergoñosa problemática á que diariamente enfróntanse estas profesionais da saúde. 

A repercusión desta campaña #MeTooFisio foi de amplo calado, sumándose un elevado número de denuncias realizadas por mulleres fisioterapeutas e recabando a solidariedade e apoio dun gran número de compañeiros. Da transcendencia desta campaña fala tamén seguinte noticia publicada no diario dixital de información sanitaria Redacción Médica:  https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/el-metoo-llega-a-fisioterapia-me-han-pedido-final-feliz-varias-veces--4004

CoFiGa pone su Asesoría Jurídica al servicio de las compañeras fisioterapeutas que deseen denunciar situaciones de acoso, discriminación o trato vejatorio en el desarrollo de su labor profesional

Muestra su total y absoluto rechazo a los hechos que compañeras fisioterapeutas han venido denunciando los últimos días a través del hashtag #MeTooFisio

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone su Asesoría Jurídica al servicio de las compañeras fisioterapeutas que necesiten denunciar situaciones de acoso, discriminación o trato vejatorio en el desarrollo de su labor profesional, mostrando con ello su total y absoluto rechazo a los hechos que compañeras fisioterapeutas han venido denunciando los últimos días a través del hashtag #MeTooFisio.

La campaña #MeTooFisio se inició el pasado 20 de octubre, a partir de un hilo publicado en Twitter por la fisioterapeuta usuaria Berta Visión (@di_berti_da), que ilustró con una viñeta de la también fisioterapeuta Bibiana V. (@fisioterricola) y con el que denunció diversas situaciones vejatorias y discriminatorias vividas por ella misma y por algunas compañeras a lo largo de sus trayectorias profesionales por el mero hecho de ser mujeres. Su objetivo, visibilizar una vergonzosa problemática a la que diariamente se enfrentan estas profesionales de la salud.

La repercusión de esta campaña #MeTooFisio ha sido de amplio calado, sumándose un elevado número de denuncias realizadas por mujeres fisioterapeutas y recabando la solidaridad y apoyo de un gran número de compañeros. De la transcendencia de esta campaña habla también siguiente noticia publicada en el diario digital de información sanitaria Redacción Médica: https://www.redaccionmedica.com/virico/noticias/el-metoo-llega-a-fisioterapia-me-han-pedido-final-feliz-varias-veces--4004

 

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres