CoFiGa edita un novo número de Fisioterapia Galega

Con información sobre as XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia, a campaña #UnDeCadaCatro sobre Fisioterapia en Saúde Mental, a presenza institucional no Parlamento de Galicia e un avance da programación de formación continuada que CoFiGa ofrece para 2019, ademais de consellos de Fisioterapia para o coidado das cervicais, a práctica do sendeirismo e para viaxar en coche con bebés e nenos

10 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Unha completa crónica das exitosas XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia celebradas recentemente en Santiago, é o principal tema desenvolvido no novo número da revista Fisioterapia Galega que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) edita con periodicidade trimestral, e no que tamén inclúese información sobre o desenvolvemento da campaña #UnDeCadaCatro posta en marcha por CoFiGa para conmemorar o Día Mundial da Fisioterapia 2018 e a participación nos actos organizados pola AEF con tal motivo.

O novo número de Fisioterapia Galega ofrece tamén información sobre a argumentación exposta e as propostas plantexadas polo presidente do CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, durante a súa comparecencia no Parlamento de Galicia, no seo da Comisión Parlamentaria sobre políticas específicas para a discapacidade, así como na colaboración desenvolvida polo CoFiGa na proposición de Lei sobre a publicidade sanitaria presentada no Parlamento de Galicia polo Grupo Parlamentario En Marea, que recibiu o apoio dos Grupos Socialista e do BNG e que finalmente foi rexeitada cos votos do Grupo Popular.

Un avance da programación de cursos de formación continuada que o CoFiGa ofrecerá aos seus colexiados para o próximo ano 2019 complementa a información institucional reflectida neste novo número de Fisioterapia Galega.

Xa no ámbito divulgativo, a publicación editada por CoFiGa inclúe páxinas dedicadas a poñer en valor e informar sobre o determinante papel que a Fisioterapia e os fisioterapeutas desenvolven en ámbito da Saúde Mental, mellorando a calidade de vida das persoas que se enfrontan a patoloxías como a depresión, a ansiedade, os trastornos da alimentación, as demencias, o Alzheimer, a esquizofrenia e outras psicoses, as alteracións da personalidade, o autismo, as condutas adictivas…, máis predispostas a sufrir problemas neuromusculares, fisiopatolóxicos, ostearticulares e psicomotrices, entre outros, e poden atopar na Fisioterapia unha ferramenta fundamental para mellorar as súas capacidades funcionais, aliviar as alteracións físicas e fisiolóxicas derivados deste tipo de patoloxías (insomnio, perda de apetito, problemas de osixenación por afeccións respiratorias asociadas, dor crónica, contracturas musculares, rixidez, tremores, incontinencias  urinarias e fecais...) e reducir os efectos secundarios da forte medicación á que habitualmente están sometidas nos tratamentos.

O coidado das cervicais, con recomendacións e a planificación dunha serie de sinxelos exercicios que realizados diariamente contribuirán a evitar a aparición de tensión e/ou contracturas nesta zona corporal; consellos para evitar lesións á hora de realizar longas camiñadas, practicar sendeirismo ou mesmo afrontar as etapas do Camiño de Santiago; así como as precaucións para ter en conta cando se viaxa no coche con bebés ou nenos, son os temas que complementan o labor divulgativo desenvolvido polo CoFiGa a través das páxinas da revista Fisioterapia Galega.

O novo número da revista Fisioterapia Galega pódese descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_29.1539153748.pdf

CoFiGa edita un nuevo número de Fisioterapia Galega

Con información sobre las XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia, la campaña #UnDeCadaCatro sobre Fisioterapia en Salud Mental, la presencia institucional en el Parlamento de Galicia y un avance de la programación de cursos de formación continuada que CoFiGa ofrece para 2019, además de consejos de Fisioterapia para el cuidado de las cervicales, la práctica del senderismo y viajar en coche con bebés y niños

Una completa crónica de las exitosas XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia celebradas recientemente en Santiago, es el principal tema desarrollado en el nuevo número de la revista Fisioterapia Galega que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) edita con periodicidad trimestral, y en el que también se incluye información sobre el desarrollo de la campaña #UnDeCadaCatro puesta en marcha por CoFiGa para conmemorar el Día Mundial de la Fisioterapia 2018, la participación en los actos organizados por la AEF con tal motivo.

El nuevo número de Fisioterapia Galega ofrece también información sobre la argumentación expuesta y las propuestas planteadas por el presidente del CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, durante su comparecencia en el Parlamento de Galicia, en el seno de la Comisión Parlamentaria sobre políticas específicas para la discapacidad, así como en la colaboración desarrollada por el CoFiGa en la proposición de Ley sobre la publicidad sanitaria presentada en el Parlamento de Galicia por el Grupo Parlamentario En Marea, que recibió el apoyo de los Grupos Socialista y del BNG y que finalmente fue rechazada con los votos del Grupo Popular. 

Un avance de la programación de cursos de formación continuada que el CoFiGa ofrecerá a sus colegiados para el próximo año 2019 complementa la información institucional reflejada en este nuevo número de Fisioterapia Galega.

Ya en el ámbito divulgativo, la publicación editada por CoFiGa incluye páginas dedicadas a poner en valor e informar sobre el determinante papel que la Fisioterapia y los fisioterapeutas desarrollan en ámbito de la Salud Mental, mejorando la calidad de vida de las personas que se enfrentan a patologías como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la alimentación, las demencias, el Alzheimer, la esquizofrenia y otras psicosis, las alteraciones de la personalidad, el autismo, las conductas adictivas…., más predispuestas a sufrir problemas neuromusculares, fisiopatológicos, ostearticulares y psicomotrices, entre otros, y pueden encontrar en la Fisioterapia una herramienta fundamental para mejorar sus capacidades funcionales, aliviar las alteraciones físicas y fisiológicas derivados de este tipo de patologías (insomnio, pérdida de apetito, problemas de oxigenación por afecciones respiratorias asociadas, dolor crónico, contracturas musculares, rigidez, temblores, incontinencias urinarias y fecales...) y reducir los efectos secundarios de la fuerte medicación a la que habitualmente están sometidas en los tratamientos.

El cuidado de las cervicales, con recomendaciones y la planificación de una serie de sencillos ejercicios que realizados diariamente contribuirán a evitar la aparición de tensión y/o contracturas en esta zona corporal; consejos para evitar lesiones a la hora de realizar largas caminatas, practicar senderismo o incluso afrontar las etapas del Camino de Santiago; así como las precauciones a tener en cuenta cuando se viaja en el coche con bebés o niños, son los temas que complementan la labor divulgativa desarrollada por el CoFiGa a través de las páginas de la revista Fisioterapia Galega.

El nuevo número de la revista Fisioterapia Galega se puede descargar en:

https://www.cofiga.org/adjuntos/revista/revista_29.1539153748.pdf

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres