CoFiGa súmase ao Día Mundial da Saúde Mental cunha acción divulgativa que ten por obxectivo visibilizar o importante papel da Fisioterapia na abordaxe deste tipo de trastornos

Anima ao colectivo a publicar nas redes sociais unha fotografía de grupo na que unha de cada catro persoas participantes apareza con algún elemento diferenciador (pousando de costas, vestindo unha camiseta ou outra peza de distinta cor ás do resto…), agregando o hashtag #UnDeCadaCatro e a etiqueta @CoFiGa

08 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Visibilizar o importante papel da Fisioterapia na abordaxe dos trastornos que afectan á Saúde Mental da poboación, é o obxectivo dunha nova acción en redes sociais que o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pon en marcha con motivo da conmemoración, este mércores 10 de outubro, do Día Mundial da Saúde Mental, vinculándoa á campaña #UnDeCadaCatro coa que este ano se celebrou o Día Mundial da Fisioterapia.

Esta nova acción divulgativa do CoFiGa, que se prolongará ao longo de todo este mes de outubro, consiste en subir ás redes sociais unha fotografía de grupo na que unha de cada catro persoas participantes apareza con algún elemento diferenciador (pousando de costas, vestindo unha camiseta ou outra peza de distinta cor ás do resto…), agregando o hashtag #UnDeCadaCatro e  a etiqueta @CoFiGa.

Todas estas publicacións serán compartidas/ retwiteadas polo CoFiGa nas súas contas nas redes sociais, para darlles a máxima visibilidade e difusión posible, a fin de conseguir o obxectivo plantexado polo CoFiGa coa campaña #UnDeCadaCatro, que non é outro que ser voceiro da problemática e os tabús que rodean aos trastornos de Saúde Mental e de concienciar con iso á sociedade do importante papel da Fisioterapia e do Exercicio Terapéutico na mellora da calidade de vida dos #Loitadores que se enfrontan a patoloxías, como a depresión, a ansiedade, os trastornos da alimentación, as demencias, o Alzheimer, a esquizofrenia e outras psicoses, as alteracións da personalidade, o autismo, as condutas  adictivas….

Porque as persoas afectadas por este tipo de trastornos da Saúde Mental están máis predispostas a sufrir problemas  neuromusculares, fisiopatolóxicos, ostearticulares e psicomotrices, entre outros, e poden atopar na Fisioterapia unha ferramenta fundamental para mellorar as súas capacidades funcionais, aliviar as alteracións físicas e fisiolóxicas derivados deste tipo de patoloxías (insomnio, perda de apetito, problemas de osixenación por afeccións respiratorias asociadas, dor crónica, contracturas musculares, rixidez, tremores, incontinencias  urinarias e fecais...) e reducir os efectos secundarios da forte medicación á que habitualmente están sometidas nos tratamentos, mellorando con todo iso a súa calidade de vida.

Por todo iso, CoFiGa anima aos fisioterapeutas galegos a participar en redes sociais (facebook, twitter e  instragram) nesta nova acción divulgativa sobre a Fisioterapia en Saúde Mental.

CoFiGa se suma al Día Mundial de la Salud Mental con una acción divulgativa en redes sociales que tiene por objetivo visibilizar el importante papel de la Fisioterapia en el abordaje de este tipo de trastornos

Anima al colectivo a publicar en redes sociales una fotografía de grupo en la que una de cada cuatro personas participantes aparezca con algún elemento diferenciador (posando de espalda, vistiendo una camiseta u otra prenda de distinto color a las del resto…), agregando el hashtag #UnDeCadaCatro y la etiqueta @CoFiGa

Visibilizar el importante papel de la Fisioterapia en el abordaje de los trastornos que afectan a la Salud Mental de la población, es el objetivo de una nueva acción en redes sociales que el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) pone en marcha con motivo de la conmemoración, este miércoles 10 de octubre, del Día Mundial de la Salud Mental, vinculándola a la campaña #UnDeCadaCatro con la que este año se celebró el Día Mundial de la Fisioterapia.

Esta nueva acción divulgativa del CoFiGa, que se prolongará a lo largo de todo este mes de octubre, consiste en subir a las redes sociales una fotografía de grupo en la que una de cada cuatro personas participantes aparezca con algún elemento diferenciador (posando de espalda, vistiendo una camiseta u otra prenda de distinto color a las del resto…), agregando el hashtag #UnDeCadaCatro y etiquetando/ mencionando al CoFiGa con @CoFiGa.

Todas estas publicaciones serán compartidas/retwiteadas por el CoFiGa en sus cuentas de redes sociales, para darles la máxima visibilidad y difusión posible, a fin de conseguir el objetivo planteado por el CoFiGa con la campaña #UnDeCadaCatro, que no es otro que ser altavoz de la problemática y los tabús que rodean a los trastornos de Salud Mental y concienciar con ello a la sociedad del importante papel de la Fisioterapia y del Ejercicio Terapéutico en la mejora de la calidad de vida de los #Loitadores que se enfrentan a patologías, como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la alimentación, las demencias, el Alzheimer, la esquizofrenia y otras psicosis, las alteraciones de la personalidad, el autismo, las conductas adictivas….

Porque las personas afectadas por este tipo de trastornos de la Salud Mental están más predispuestas a sufrir problemas neuromusculares, fisiopatológicos, ostearticulares y psicomotrices, entre otros, y pueden encontrar en la Fisioterapia una herramienta fundamental para mejorar sus capacidades funcionales, aliviar las alteraciones físicas y fisiológicas derivados de este tipo de patologías (insomnio, pérdida de apetito, problemas de oxigenación por afecciones respiratorias asociadas, dolor crónico, contracturas musculares, rigidez, temblores, incontinencias urinarias y fecales...) y reducir los efectos secundarios de la fuerte medicación a la que habitualmente están sometidas en los tratamientos, mejorando con todo ello su calidad de vida.

Por todo ello, CoFiGa anima a los fisioterapeutas gallegos a participar en redes sociales (facebook, twitter e instragram) en esta nueva acción divulgativa sobre la Fisioterapia en Salud Mental.  

 

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres