Actividades organizadas pola Facultade de Fisioterapia dentro da programación do “Outubro Saudable UDC”

Dirixidas tanto á comunidade universitaria como á poboación interesada, abordarán diferentes aspectos directamente relacionados co mantemento dunha vida saudable, como o coñecemento do propio corpo desde unha perspectiva física e funcional, o exercicio físico, a nutrición ou a importancia do exercicio físico na EPOC

04 Oct 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Facultade de Fisioterapia da UDC súmase novamente ao programa “Outubro Saudable UDC” coa organización de diferentes actividades dirixidas tanto á comunidade universitaria como á poboación interesada que desexe participar nelas: a xa habitual xornada “Valora a túa saúde: perspectiva funcional e calidade de vida” que celebrouse hoxe, unha conferencia sobre a importancia do exercicio físico na abordaxe da EPOC (prevista para o 11 de outubro), unha camiñada saudable dirixida ao alumnado da UDC (prevista para o 19 de outubro) e un taller sobre alimentación (previsto para o 24 de outubro).

- “Valora a túa saúde: perspectiva funcional e calidade de vida”, unha xornada organizada en colaboración coa Facultade de Ciencias da Saúde da UDC que tivo lugar hoxe, xoves 4 de outubro/2018, no vestíbulo de entrada da Facultade de Fisioterapia da UDC, co obxectivo de promover o coñecemento sobre o nivel de funcionamento do propio corpo para manter unha vida saudable desde o punto de vista físico e funcional e contribuír con iso a mellorar a calidade de vida. Dirixida a comunidade universitaria (alumnado, persoal de administración e servizos, así como persoal docente e investigador), esta actividade será desenvolvida por profesorado e alumnado dos Graos de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da UDC.

- “Importancia do exercicio físico na abordaxe da Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)” será unha conferencia que se desenvolverá o xoves 11 de outubro/2018 (17:00 h) no salón de actos da Facultade de Fisioterapia, impartida polos profesores Alexandre Silva e Antonio  Mesquita.

- A Camiñada Saudable e Exercicio Preventivo que se desenvolverá o venres 19 de outubro/2018, con saída ás 11:30 h desde o vestíbulo da Facultade de Fisioterapia da UDC, é unha actividade fundamentalmente dirixida ao alumnado da UDC, co obxectivo de promover hábitos saudables en relación ao exercicio físico.

- O Taller de Alimentación Saudable desenvolverase o mércores 24 de outubro/2018 (17:30 h) no salón de actos da Facultade de Fisioterapia da UDC, impartido por profesorado e alumnado do centro universitario co obxectivo de promover hábitos saudables en relación á nutrición.

Actividades organizadas por la Facultad de Fisioterapia dentro de la programación del “Octubre Saludable UDC”

Dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la población interesada, abordarán diferentes aspectos directamente relacionados con el mantenimiento de una vida saludable, como el conocimiento del propio cuerpo desde una perspectiva física y funcional, el ejercicio físico, la nutrición o la importancia del ejercicio físico en la EPOC

La Facultad de Fisioterapia de la UDC se suma nuevamente al programa “Octubre Saludable UDC” con la organización de diferentes actividades dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a la población interesada que desee participar en ellas: la ya habitual jornada “Valora tu salud: perspectiva funcional y calidad de vida” que tuvo lugar hoy, una conferencia sobre la importancia del ejercicio físico en el abordaje de la EPOC (prevista para el 11 de octubre), una caminata saludable dirigida al alumnado de la UDC (prevista para el 19 de octubre) y un taller sobre alimentación (previsto para el 24 de octubre).

- “Valora tu salud: perspectiva funcional y calidad de vida”, una jornada organizada en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC que se desarrolló hoy, jueves 4 de octubre/2018, en el vestíbulo de entrada de la Facultad de Fisioterapia de la UDC, con el objetivo de promover el conocimiento sobre el nivel de funcionamiento del propio cuerpo para mantener una vida saludable desde el punto de vista físico y funcional y contribuir con ello a mejorar la calidad de vida. Dirigida a comunidad universitaria (alumnado, personal de administración y servicios, así como personal docente e investigador), esta actividad será desarrollada por profesorado y alumnado de los Grados de Fisioterapia y de Terapia Ocupacional de la UDC.

- “Importancia del ejercicio físico en el abordaje de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)” será una conferencia que se desarrollará el jueves 11 de octubre/2018 (17:00h) en el salón de actos de la Facultad de Fisioterapia, impartida por los profesores Alexandre Silva y Antonio Mesquita.

- La Caminata Saludable y Ejercicio Preventivo que se desarrollará el viernes 19 de octubre/2018, con salida a las 11:30h desde el vestíbulo de la Facultad de Fisioterapia de la UDC, es una actividad fundamentalmente dirigida al alumnado de la UDC, con el objetivo de promover hábitos saludables en relación al ejercicio físico.

- El Taller de Alimentación Saludable se desarrollará el miércoles 24 de octubre/2018 (17:30h) en el salón de actos de la Facultad de Fisioterapia de la UDC, impartido por profesorado y alumnado del centro universitario con el objetivo de promover hábitos saludables en relación a la nutrición. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres