CoFiGa agradece a todos os participantes o éxito cuantitativo e cualitativo con que se desenvolveron as XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia

Coorganizadas coa Xerencia de Xestión Integrada (EOXI) do Sergas en Santiago, reuniron no salón de actos do Hospital Clínico Universitario da capital galega a máis de 120 profesionais da Fisioterapia

24 Sep 2018 / Sede COFIGA

O éxito non só cuantitativo, xerado pola gran demanda de inscricións por parte dos profesionais que completaron a oferta de prazas e que encheron durante todas as sesión o aforamento do salón de actos do Hospital Clínico Universitario de Santiago cedido pola Xerencia de Xestión Integrada (EOXI) do Sergas en Santiago, senón tamén cualitativo, pola calidade das tres mesas de debate e as intervencións que nelas sucedéronse, é o positivo balance realizado desde o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sobre o desenvolvemento das XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia celebradas o pasado sábado 22 de setembro en Santiago e nas que se congregaron máis de 120 profesionais da Fisioterapia para adquirir unha visión global e actualizada sobre abordaxe das patoloxías de afectan o complexo articular do ombreiro.

A participación, a adhesión e as expectativas dos pacientes no tratamento que reciben por parte dos fisioterapeutas, para o que é necesario establecer unha adecuada comunicación transversal tanto co propio paciente como cos outros profesionais implicados na abordaxe deste tipo de patoloxías, fomentando deste xeito a implantación dun modelo biopsicosocial en todo o proceso asistencial, foi un aspecto que vertebrou todos e cada un dos interesantes e participativos debates suscitados durante o desenvolvemento destas XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia, nas que tamén se puxo de manifesto que na abordaxe das patoloxías do ombreiro “está todo por facer”, evidenciando con elo a autoexigencia dos fisioterapeutas e as súas ganas de adquirir a calidade asistencial de excelencia que se merecen os pacientes.

O debate como eixo dun participativo e novo modelo de desenvolvemento

Estruturadas ao redor de tres mesas de debate, nas que se analizaron aspectos como a valoración funcional e as probas diagnósticas, a xestión de guías e procesos asistenciais, así como o enfoque terapéutico preciso para dar resposta a unhas patoloxías que xeran un gran número de consultas que diariamente son atendidas polos fisioterapeutas tanto desde o ámbito público como privado, as XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia desenvolvéronse cun interesante modelo participativo, no que, sen a lectura de relatorios en estrito sentido, os relatores participantes en cada mesa foron respondendo aos diferentes temas e cuestións expostos polos moderadores, suscitando con iso interesantes debates nos que se contou coa activa participación de todos os asistentes.

Relatores participantes

O cadro de relatores participantes nas XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia estivo integrado polos fisioterapeutas fisioterapeutas Eduardo Fondevila Suárez, Juan Antonio Doce González, Julio Hernández Díaz, Guillermo Bilbao Ogando, Alejandro Argüeso Veiga, Cristina Gallego Rodríguez, Beatriz Martínez Toledo, Fernando Ramos Gómez, Lluis Puig i Torregrosa e Marcos Suárez Filgueira, con los también fisioterapeutas Iris Machado de Oliveira, Pablo A. Blanco Míguez e María Beatriz López Gabín como moderadores de cada una de las mesas de debate desenvolvidas.

Inauguración

As XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia iniciáronse cunha mesa inaugural na que o presidente do CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, estivo acompañado pola xerente e pola directora de Procesos de Enfermería da Xerencia de Xestión Integrada (EOXI) do Sergas en Santiago, Eloína Núñez Masid e María Vitoria Carral García, así como por Concepción Fernández Fernández, concelleira responsable de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde do Concello de Santiago.

Clausura

Para finalizar o desenvolvemento das XVI  Xornadas Galegas de Fisioterapia, a vicepresidenta do CoFiGa, Helena Fernández Lago, estivo acompañada no acto de clausura pola supervisora de Docencia e Investigación da EOXI de Santiago, Sandra Vidal Martínez; polo supervisor da Área de Rehabilitación do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Rubén Iglesias García; e polas decanas das Facultades de Fisioterapia da Coruña (UDC) e Pontevedra (Universidade de Vigo), Luz González  Doniz e Eva María Lantarón  Caeiro.

CoFiGa agradece a todos los participantes el éxito cuantitativo y cualitativo con que se desarrollaron las XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia

Coorganizadas con la Xerencia de Xestión Integrada (EOXI) del Sergas en Santiago, reunieron en el salón de actos del Hospital Clínico Universitario de la capital gallega a más de 120 profesionales de la Fisioterapia

El éxito no solo cuantitativo, generado por la gran demanda de inscripciones por parte de los profesionales que han completado la oferta de plazas y que llenaron durante todas las sesiones el aforo del salón de actos del Hospital Clínico Universitario de Santiago cedido por la Xerencia de Xestión Integrada (EOXI) del Sergas en Santiago, sino también cualitativo, por la calidad de las tres mesas de debate y las intervenciones que en ellas se sucedieron, es el positivo balance realizado desde el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) sobre el desarrollo de las XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia celebradas el pasado sábado 22 de septiembre en Santiago y en la que se congregaron más de 120 profesionales de la Fisioterapia para adquirir una visión global y actualizada sobre abordaje de las patologías de afectan al complejo articular del hombro.

La participación, la adhesión y las expectativas de los pacientes en el tratamiento que reciben por parte de los fisioterapeutas, para lo que es necesario establecer una adecuada comunicación transversal tanto con el propio paciente como con los otros profesionales implicados en el abordaje de este tipo de patologías, fomentando de este modo la implantación de un modelo biopsicosocial en todo el proceso asistencial, ha sido un aspecto que vertebró todos y cada uno de los interesantes y participativos debates suscitados durante el desarrollo de estas XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia, en las que también se puso de manifiesto que en el abordaje de las patologías del hombro “está todo por hacer”, evidenciando con ello la autoexigencia de los fisioterapeutas y sus ganas de adquirir la calidad asistencial de excelencia que se merecen los pacientes.

El debate como eje de un participativo y novedoso modelo de desarrollo

Estructuradas en torno a tres mesas de debate, en las que se analizaron aspectos como la valoración funcional y las pruebas diagnósticas, la gestión de guías y procesos asistenciales, así como el enfoque terapéutico preciso para dar respuesta a unas patologías que generan un gran número de consultas que diariamente son atendidas por los fisioterapeutas tanto desde el ámbito público como privado, las XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia se desarrollaron con un interesante modelo participativo, en el que, sin la lectura de ponencias en estricto sentido, los ponentes participantes en cada mesa fueron respondiendo a los diferentes temas y cuestiones planteados por los moderadores, suscitando con ello interesantes debates en los que se contó con la activa participación de todos los asistentes.

Ponentes participantes

El plantel de ponentes participantes en las XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia estuvo integrado por los fisioterapeutas Eduardo Fondevila Suárez, Juan Antonio Doce González, Julio Hernández Díaz, Guillermo Bilbao Ogando, Alejandro Argüeso Veiga, Cristina Gallego Rodríguez, Beatriz Martínez Toledo, Fernando Ramos Gómez, Lluis Puig i Torregrosa y Marcos Suárez Filgueira, con los también fisioterapeutas Iris Machado de Oliveira, Pablo A. Blanco Míguez y María Beatriz López Gabín como moderadores de cada una de las mesas de debate desarrolladas.

Inauguración

Las XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia se iniciaron con una mesa inaugural en la que el presidente del CoFiGa, Perfecto Pampín Lado, estuvo acompañado por la gerente y la directora de Procesos de Enfermería de la Gerencia de Gestión Integrada (EOXI) del Sergas en Santiago, Eloína Núñez Masid y María Victoria Carral García, así como por Concepción Fernández Fernández, concejal responsable de Políticas Sociales, Diversidad y Salud del Ayuntamiento de Santiago.

Clausura

Para finalizar el desarrollo de las XVI Xornadas Galegas de Fisioterapia, la vicepresidenta del CoFiGa, Helena Fernández Lago, estuvo acompañada en el acto de clausura por la supervisora de Docencia e Investigación de la EOXI de Santiago, Sandra Vidal Martínez; por el supervisor del Área de Rehabilitación del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Rubén Iglesias García; y por las decanas de las Facultades de Fisioterapia de A Coruña (UDC) y Pontevedra (Universidad de Vigo), Luz González Doniz y Eva María Lantarón Caeiro. 
La Fisioterapia te da el aire que necesitas