“O sistema de acreditación a debate”, lema do I Foro sobre Educación Superior en Fisioterapia que organiza AEF-ES

Celebrarase o próximo 5 de outubro na sede AEF, en Madrid, para analizar os procesos de avaliación do profesorado universitario da área de Fisioterapia, tanto no referente á acreditación para optar as prazas de contratado e funcionario dentro da universidade como á avaliación da súa produción investigadora

10 Sep 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Analizar a situación actual dos procesos de avaliación do profesorado universitario da área de Fisioterapia, tanto no referente á acreditación para optar as prazas de contratado e funcionario dentro da universidade española como á avaliación da súa produción investigadora, son os obxectivos do I Foro sobre Educación Superior en Fisioterapia que, organizado pola Asociación Española de Fisioterapeutas de Educación Superior (AEF-ES) baixo o lema “O sistema de acreditación a debate”, celebrarase o próximo 5 de outubro na sede AEF en Madrid.

A primeira mesa redonda do Foro, que estará moderada pola doutora Raquel Chillón (Universidade de Sevilla), contará coa participación de doutora María Tejerina Sánchez (catedrática da Universidade Complutense de Madrid e membro da comisión  evaluadora da ANECA para “Especialidades sanitarias”, donde é responsable de avaliar ao profesorado da área de Fisioterapia para obter as acreditacións a titular de universidade e catedrático); e a nosa compañeira a doutora Sonia Souto Camba, directora do Departamento de Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas da Universidade da Coruña e presidenta da  AEF-ES.

O Foro continuará pola tarde cun relatorio sobre “Mitos e realidades do  sexenio de investigación” que será impartida polos doutores  Sergio Hernández Sánchez (Universidade Miguel Hernández de Elxe) e José Ríos Rey (membro do grupo San Rafael- Nebrija de investigación en Fisioterapia- INFIS), para finalizar cunha sesión de traballo sobre como xustificar os méritos de investigación.

Inscricións

A participación neste Foro sobre Educación Superior en Fisioterapia é de carácter gratuíto para os socios da AEF-ES, subgrupo constituído dentro da Asociación Española de Fisioterapeutas.

Na súa condición de socios AEF, os colexiados do CoFiGa poden facerse socios da  AEF-ES de maneira gratuíta, a través da seguinte ligazón: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyQr-4iCfpEKynEby98I_DYjc-NUpUGEN36rDn1qAEzMEG4Q/viewform

No caso de non ser socios da AEF- ES, a cota de inscrición para os colexiados do  CoFiGa é de 20€. Os detalles da inscrición pódeos atopar no boletín de inscrición adxunto.

“El sistema de acreditación a debate”, lema del I Foro sobre Educación Superior en Fisioterapia que organiza la AEF-ES

Se celebrará el próximo 5 de octubre en la sede AEF, en Madrid, para analizar los procesos de evaluación del profesorado universitario del Área de Fisioterapia, tanto en lo referente a la acreditación para optar las plazas de contratado y funcionario dentro de la universidad como a la evaluación de su producción investigadora

Analizar la situación actual de los procesos de evaluación del profesorado universitario del Área de Fisioterapia, tanto en lo referente a la acreditación para optar las plazas de contratado y funcionario dentro de la universidad española como a la evaluación de su producción investigadora, son los objetivos del I Foro sobre Educación Superior en Fisioterapia que, organizado por la Asociación Española de Fisioterapeutas de Educación Superior (AEF-ES) bajo el lema “El sistema de acreditación a debate”, se celebrará el próximo 5 de octubre en la sede AEF en Madrid.

La primera mesa redonda del Foro, que estará moderada por la doctora Raquel Chillón (Universidad de Sevilla), contará con la participación de la doctora María Tejerina Sánchez (catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la comisión evaluadora de la ANECA para “Especialidades sanitarias”, donde es responsable de evaluar al profesorado del área de Fisioterapia para obtener las acreditaciones a titular de universidad y catedrático); y nuestra compañera la doctora Sonia Souto Camba, directora del Departamento de Fisioterapia, Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de A Coruña y presidenta de la AEF-ES.

El Foro continuará por la tarde con una ponencia sobre “Mitos y realidades del sexenio de investigación” que será impartida por los doctores Sergio Hernández Sánchez (Universidad Miguel Hernández de Elche) y José Ríos Rey (miembro del grupo San Rafael-Nebrija de investigación en Fisioterapia-INFIS), para finalizar con una sesión de trabajo sobre cómo justificar los méritos de investigación.

Inscripciones

La participación en este Foro sobre Educación Superior en Fisioterapia es de carácter gratuito para los socios de la AEF-ES, subgrupo constituido dentro de la Asociación Española de Fisioterapeutas.

En su condición de socios AEF, los colegiados del CoFiGa pueden hacerse socios de la AEF-ES de manera gratuita, a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyQr-4iCfpEKynEby98I_DYjc-NUpUGEN36rDn1qAEzMEG4Q/viewform

En caso de no ser socios de la AEF-ES, la cuota de inscripción para los colegiados del CoFiGa es de 20€. Los detalles de la inscripción los puede encontrar en el boletín de inscripción adjunto. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres