Cursos online de Lingua de Signos Española, da Federación de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Adaptados ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER), terán unha duración de 60 e 90 horas e servirán para obter un certificado homologado pola Confederación Estatal de Persoas Xordas (CNSE)

20 Jul 2018 / Sede COFIGA

A Federación de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) organiza dous cursos  online de lingua de signos española, cun prazo de inscrición que permanecerá aberto ata o próximo 4 de setiembro.

- O nivel A1 levaráse a cabo desde o 10 de setembro ata o 30 de novembro, e terá unha duración de 60 horas.

- O nivel A2 realizarase desde o 10 de setembro ata o 14 de xaneiro, cunha duración de 90 horas.

Ambos os cursos están adaptados ao Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER) e, ao finalizalos, entregarase un certificado homologado pola Confederación Estatal de Persoas Xordas (CNSE).

Con esta modalidade formativa online, FAXPG pretende dar cobertura a todas aquelas persoas con ganas de aprender a lingua de signos española pero que non teñen dispoñibilidade horaria para participar noutro tipo de formacións.

Máis información é inscricións en: http://www.faxpg.es/

Cursos online de Lengua de Signos Española, de la Federación de Personas Sordas de Galicia (FAXPG)

Adaptados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), tendrán una duración de 60 y 90 horas y servirán para obtener un certificado homologado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

La Federación de Personas Sordas de Galicia (FAXPG) organiza dos cursos online de lengua de signos española, con un plazo de inscripción que permanecerá abierto hasta el próximo 4 de setiembre.

- El nivel A1 se llevará a cabo desde el 10 de septiembre hasta el 30 de noviembre, y tendrá una duración de 60 horas.

- El nivel A2 se realizará desde el 10 de septiembre hasta el 14 de enero, con una duración de 90 horas.

Ambos cursos están adaptados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y, al finalizarlos, se entregará un certificado homologado por la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).

Con esta modalidad formativa online, FAXPG pretende dar cobertura a todas aquellas personas con ganas de aprender la lengua de signos española pero que no tienen disponibilidad horaria para participar en otro tipo de formaciones.

Más información es inscripciones en: http://www.faxpg.es/

 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres