AGAELA ofrece aos centros privados de Fisioterapia de Galicia a posibilidade establecer un convenio para atender aos afectados de ELA

Mediante un sistema de copago que permitiría a cobertura dunhas prestacións que na maioría dos casos non reciben por parte do sistema público de saúde

18 Jun 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Galega de Esclerose Lateral  Amiotrófica (AGAELA) ofrece aos centros privados de Fisioterapia de Galicia a posibilidade de establecer un convenio que permita achegar os servizos de Fisioterapia e Rehabilitación aos afectados de  ELA en territorio galego mediante un sistema de  copago.

O obxectivo de AGAELA é axudar aos seus asociados co copago das sesións de Fisioterapia e Rehabilitación ás que teñen que facer fronte (mínimo unha sesión/semana), xa que a maioría dos afectados de  ELA non recibe este tipo de prestacións sanitarias a través do sistema público de saúde.

En virtude do devandito convenio, AGAELA faríase cargo dunha media do 70% do custo de cada sesión, mentres que o 30% por cento restante sería asumido polo propio usuario.

Os centros de Fisioterapia de Galicia interesados en establecer este tipo de convenio con  AGAELA poden poñerse en contacto coa devandita asociación en:

info@agaela.es

+34 660 53 22

http://agaela.es/

AGAELA ofrece a los centros privados de Fisioterapia de Galicia la posibilidad establecer un convenio para atender a los afectados de ELA

Mediante un sistema de copago que permitiría la cobertura de unas prestaciones que en la mayoría de los casos no reciben por parte del sistema público de salud

La Asociación Gallega de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AGAELA) ofrece a los centros privados de Fisioterapia de Galicia la posibilidad de establecer un convenio que permita acercar los servicios de Fisioterapia y Rehabilitación a los afectados de ELA en territorio gallego mediante un sistema de copago.

El objetivo de AGAELA es ayudar a sus asociados con el copago de las sesiones de Fisioterapia y Rehabilitación a las que tienen que hace frente (mínimo una sesión/semana), ya que la mayoría de los afectados de ELA no recibe este tipo de prestaciones sanitarias a través del sistema público de salud.

En virtud de dicho convenio, AGAELA se haría cargo de un promedio del 70% del coste de cada sesión, mientras que el 30% por ciento restante sería asumido por el propio usuario.

Los centros de Fisioterapia de Galicia interesados en establecer este tipo de convenio con AGAELA pueden ponerse en contacto con dicha asociación en:

info@agaela.es

+34 660 53 22

http://agaela.es/

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres