O CPFCyL convoca a primeira edición do concurso FisioTEDrapia

Aberto á participación de todos os fisioterapeutas colexiados de España, poderanse presentar charlas tipo TED sobre Fisioterapia que, unha vez seleccionadas, expoñeranse durante as XIV Xornadas para a Actualización Profesional do CPFCyL

13 Jun 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Aberto á participación de fisioterapeutas colexiados de todo o territorio nacional, o Colexio Profesional de Fisioterapeutas de Castela e León (CPFCyL) convoca a primeira edición do concurso FisioTEDrapia, un formato participativo e divulgativo consistente na presentación de charlas tipo TED sobre Fisioterapia que, unha vez seleccionadas, expoñeranse no marco das  XIV Xornadas para a Actualización Profesional que o  CPFCyL organiza este ano en Palencia, os días 30 de novembro e 1 de decembro.

Cunha duración máxima de 20 minutos, con contidos concisos, directos e se é posible en clave distendida, orixinal, atípica ou de humor, as charlas que se presenten deben centrarse na Fisioterapia, falando sobre técnicas novas, a divulgación dun estudo científico, a descrición dun método, unha crítica construtiva, algún avance científico…, aínda que se valorará especialmente a relación da charla coa temática escollida para a Xornada de Actualización do  CPFCyL: Fisioterapia e razoamento clínico.

Cada fisioterapeuta poderá presentar un máximo de 2 resumos do contido das charlas TED propostas, cun prazo que finalizará o próximo 14 de setembro, tal e como se reflicte nas bases que achegamos.

 

El CPFCyL convoca la primera edición del concurso FisioTEDrapia

Abierto a la participación de todos los fisioterapeutas colegiados de España, se podrán presentar charlas tipo TED sobre Fisioterapia que, una vez seleccionadas, se expondrán durante las XIV Jornadas para la Actualización Profesional del CPFCyL

Abierto a la participación de fisioterapeutas colegiados de todo el territorio nacional, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCyL) convoca la primera edición del concurso, un formato participativo y divulgativo consistente en la presentación de charlas tipo TED sobre Fisioterapia que, una vez seleccionadas, se expondrán en el marco de las XIV Jornadas para la Actualización Profesional que el CPFCyL organiza este año en Palencia, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Con una duración máxima de 20 minutos, con contenidos escuetos, directos y a ser posible en clave distendida, original, atípica o de humor, las charlas que se presenten deben centrarse en la Fisioterapia, hablando sobre técnicas novedosas, la divulgación de un estudio científico, la descripción de un método, una crítica constructiva, algún avance científico…, aunque se valorará especialmente la relación de la charla con la temática escogida para la Jornada de Actualización del CPFCyL: Fisioterapia y razonamiento clínico.

 

Cada fisioterapeuta podrá presentar un máximo de 2 resúmenes del contenido de las charlas TED propuestas, con un plazo que finalizará el próximo 14 de septiembre, tal y como se refleja en las bases que adjuntamos. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres