CoFiGa facilita aos colexiados información sobre o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD)

Unha norma que entrou en vigor o pasado 25 de maio de 2018 e que afecta os fisioterapeutas en exercicio

01 Jun 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Coa entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), desde o 25 de maio de 2018, os fisioterapeutas en exercicio, en tanto que empresas que recollen, tratan, gardan e usan datos persoais de persoas físicas, ven obrigados a realizar unha serie de importantes cambios para axustarse á nova norma.

O  RGPD pretende crear nas empresas unha cultura de protección de datos especialmente sensibles, como serían os relativos á saúde dos pacientes que diariamente manexan os fisioterapeutas, pasando dun sistema puramente  sancionatorio a un réxime  proactivo no que certas cuestións antes vitais, como a inscrición de ficheiros na Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), agora pasan a desaparecer.

En esencia, algunhas das principais novidades que deberán afrontar os fisioterapeutas en exercicio, dependendo das concretas circunstancias do seu negocio, son as relativas a: o consentimento, a información facilitada aos pacientes e os seus dereitos, o rexistro de actividades de tratamento e as notificacións das violacións de seguridade, as medidas de seguridade, o delegado/responsable de protección de datos, as análises de riscos e a avaliación do impacto das operacións de tratamento na protección de datos persoais.

Toda a información respecto diso destas novidades do novo  RGPD está desagregada nos documentos adxuntos a esta información.

CoFiGa facilita a los colegiados información sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Una norma que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018 y que afecta a los fisioterapeutas en ejercicio

Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), desde el 25 de mayo de 2018, los fisioterapeutas en ejercicio, en tanto que empresas que recogen, tratan, guardan y usan datos personales de personas físicas, se ven obligados a realizar una serie de importantes cambios para ajustarse a la nueva norma.

El RGPD pretende crear en las empresas una cultura de protección de datos especialmente sensibles, como serían los relativos a la salud de los pacientes que diariamente manejan los fisioterapeutas, pasando de un sistema puramente sancionatorio a un régimen proactivo en el que ciertas cuestiones antes vitales, como la inscripción de ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ahora pasan a desaparecer.

En esencia, algunas de las principales novedades que deberán afrontar los fisioterapeutas en ejercicio, dependiendo de las concretas circunstancias de su negocio, son las relativas a: el consentimiento, la información facilitada a los pacientes y sus derechos, el registro de actividades de tratamiento y las notificaciones de las violaciones de seguridad, las medidas de seguridad, el delegado/responsable de protección de datos, los análisis de riesgos y la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales.

Toda la información al respecto de estas novedades del nuevo RGPD está desglosada en los documentos adjuntos a esta información. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres