SINXEFE GALICIA (sindicato de fisioterapeutas galegos), arrinca proximamente a súa andaina

Cunha reunión informativa á que pódese apuntar en sinxefegalicia@gmail.com

22 May 2018

O sindicato xeral de fisioterapeutas  SINGEFE, pioneiro na creación dun sindicato de Fisioterapeutas en Castela e León, abre o camiño para a creación dun propio en Galicia: SINXEFE GALICIA.

Está a organizarse unha reunión informativa, na que estarán presentes un representante de SINGEFE Castela e León, ademais de representantes da organización sindical en Galicia, aínda que aínda non existe data nin hora pechadas. Manterémosvos informados de avances!

Entre tanto, se queres asistir e estar ao tanto de novidades, información, etc.,  podes contactar coa organización a través do email sinxefegalicia@gmail.com!

Como xa trasladamos a SINXEFE GALICIA, desde o CoFiGa mostramos o noso máximo apoio e respaldo a esta gran iniciativa!

SINXEFE GALICIA (sindicato de fisioterapeutas gallegos), arranca próximamente su andadura

Con una reunión informativa a la que puede apuntarse en sinxefegalicia@gmail.com

El sindicato general de fisioterapeutas SINGEFE, pionero en la creación de un sindicato de Fisioterapeutas en Castilla y León, abre el camino para la creación de uno propio en Galicia: SINXEFE GALICIA.

Se está organizando una reunión informativa, en la que estarán presentes un representante de SINGEFE Castilla y León, además de representantes de la organización sindical en Galicia, aunque todavía no existe fecha ni hora cerradas.Os mantendremos informados de avances!

Entre tanto, si quieres asistir y estar al tanto de novedades, información, etc.,  puedes contactar con la organización a través del email sinxefegalicia@gmail.com!

Como ya hemos trasladado a SINXEFE GALICIA,  desde el CoFiGa mostramos nuestro máximo apoyo y respaldo a esta gran iniciativa!

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres