Celebrarase o 16 de xuño/2018 en Badaxoz, na sede do Colexio de Fisioterapeutas de Estremadura

Celebrarase o 16 de xuño/2018 en Badaxoz, na sede do Colexio de Fisioterapeutas de Estremadura

16 May 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Os colexiados CoFiGa poden inscribirse de maneira gratuíta na Xornada sobre Fisioterapia en Atención Primaria que, organizada pola Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria e Saúde Comunitaria (AEF-APySC), celebrarase o próximo 16 de xuño en Badaxoz.

Recoñecida de interese sanitario e acreditada pola Comisión de Formación Continuada de Profesións Sanitarias do Sistema Nacional de Saúde, a Xornada ten por obxectivo impulsar o contacto e intercambio de experiencias entre os fisioterapeutas de distintas comunidades autónomas que exercen o seu traballo en Atención Primaria, axuntando coñecementos para realizar un diagnóstico actualizado da situación no noso país e elaborar de maneira consensuada liñas e estratexias de mellora que poidan ser trasladadas ás autoridades sanitarias competentes.

Porque un dos fins da AEF- APySC é acordar decisións e accións, como a elaboración de guías, estratexias de saúde, estudos custo-efectividade, tan necesarios hoxe en día para poder ofrecer unha atención de calidade, xustificada en evidencia científica e amparada no constatado aforro de custos asistenciais que para este nivel asistencial supón unha implantación adecuada da Fisioterapia.

A Xornada celebrarase na sede do Colexio de Fisioterapeutas de Estremadura (Avda. de Santa Mariña  nº 33, de Badaxoz) con arranxo a un programa adxunto a esta información no que se abordarán temas de enorme interese e actualidade no ámbito da Atención Primaria de Saúde.

A inscrición gratuita pode tramitarse a través de secretariaapysc@aefi.net

Los colegiados CoFiGa pueden inscribirse gratuitamente en la Jornada sobre Fisioterapia en Atención Primaria que organiza la AEF-APySC

Se celebrará el 16 de junio/2018 en Badajoz, en la sede del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura

Los colegiados CoFiGa pueden inscribirse de manera gratuita en la Jornada sobre Fisioterapia en Atención Primaria que, organizada por la Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC), se celebrará el próximo 16 de junio en Badajoz.

Reconocida de interés sanitario y acreditada por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, la Jornada tiene por objetivo impulsar el contacto e intercambio de experiencias entre los fisioterapeutas de distintas comunidades autónomas que ejercen su trabajo en este campo, aunando conocimientos para realizar un diagnóstico actualizado de la situación en nuestro país y elaborar de manera consensuada líneas y estrategias de mejora que puedan ser trasladadas a las autoridades sanitarias competentes.

Porque uno de los fines de la AEF-APySC es consensuar decisiones y acciones, como la elaboración de guías, estrategias de salud, estudios coste-efectividad, tan necesarios hoy en día para poder ofrecer una atención de calidad, justificada en evidencia científica y amparada en el constatado ahorro de costes asistenciales que para este nivel asistencial supone una implantación adecuada de la Fisioterapia.

La Jornada se celebrará en la sede del Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura (Avda. de Santa Marina nº 33, de Badajoz) con arreglo a un programa adjunto a esta información en el que se abordarán temas de enorme interés y actualidad en el ámbito de la Atención Primaria de Salud.

La inscripción gratuita puede tramitarse a través de secretariaapysc@aefi.net

Adjuntos
Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres