CoFiGa subscribe un convenio coa empresa de prevención de riscos laborais Atenea Prevención SL

Permite aos fisioterapeutas colexiados beneficiarse de importantes vantaxes na contratación deste tipo de servizos

26 Abr 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) acaba de  subscribir un convenio marco de colaboración coa empresa de prevención de riscos laborais Atenea Prevención SL polo que os fisioterapeutas colexiados poderán beneficiarse de importantes vantaxes na contratación deste tipo de servizos.

Integrada por un equipo de profesionais altamente cualificados en temas relacionados coa prestación de servizos en materia de prevención de riscos laborais, Atenea Prevención SL ofrece aos colexiados de CoFiGa a posibilidade de recibir asesoramento e/ou deseñar o obrigatorio Sistema de Xestión da Prevención e toda a documentación necesaria para a que a empresa poida poñela a disposición da autoridade laboral, contemplando aspectos como a elaboración dun Plan de Prevención, a identificación e as medida preventivas dos distintos factores de risco que poidan afectar á seguridade e saúde dos traballadores.

Tamén ofrece a posibilidade de contratar un plan de formación e información para os traballadores da empresa sobre os riscos e medidas preventivas do sector e específicos dos postos de traballo e tarefas que desenvolven na xornada laboral, así como un programa de vixilancia da saúde dos traballadores, no que se inclúen os preceptivos recoñecementos médicos.

Máis información en: https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/convenios/16/Convenio-con-Atenea-Prevencion-S-L-

http://www.ateneaprevencion.es/

CoFiGa suscribe un convenio con la empresa de prevención de riesgos laborales Atenea Prevención SL

Permite a los fisioterapeutas colegiados beneficiarse de importantes ventajas en la contratación de este tipo de servicios

El Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) acaba de subscribir un convenio marco de colaboración con la empresa de prevención de riesgos laborales Atenea Prevención SL por el cual los fisioterapeutas colegiados podrán beneficiarse de importantes ventajas en la contratación de este tipo de servicios.

Integrada por un equipo de profesionales altamente cualificados en temas relacionados con la prestación de servicios en materia de prevención de riesgos laborales, Atenea Prevención SL ofrece a los colegiados de CoFiGa la posibilidad de recibir asesoramiento y/o diseñar el obligatorio Sistema de Gestión de la Prevención y toda la documentación necesaria para la que la empresa pueda ponerla a disposición de la autoridad laboral, contemplando aspectos como la elaboración de un Plan de Prevención, la identificación y las medida preventivas de los distintos factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

También ofrece la posibilidad de contratar un plan de formación e información para los trabajadores de la empresa sobre los riesgos y medidas preventivas del sector y específicos de los puestos de trabajo y tareas que desarrollan en la jornada laboral, así como un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores, en el que se incluyen los preceptivos chequeos médicos.

Más información en: https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/convenios/16/Convenio-con-Atenea-Prevencion-S-L-

http://www.ateneaprevencion.es/

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres