As cotas colexiais son deducibles na Declaración da Renda

Os colexiados poden solicitar o certificado do seu pago a través do apartado “Ventanilla Única” desta web

06 Abr 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Aberto o prazo para a presentación da declaración da Renda 2017, o  Colexio Oficial de Fisioterapeutas (CoFiGa) lembra aos seus colexiados que poden  desgravar o pago das súas cotas colexiais, incluíndo na devandita declaración as cantidades abonadas ao CoFiGa, cun límite de 500 euros por ano.

Os colexiados poden solicitar os seus certificados de pago da cotas colexiais a través do apartado “Ventanilla Única” desta web, aínda que desde  CoFiGa tamén lembran que non é obrigatorio achegar dita certificación no momento de presentar a declaración da renda, por ser suficiente achegar o cargo bancario. Soamente é necesaria a presentación da certificación en caso de ser solicitada expresamente por Facenda por mor de inspeccións ou revisións.

En caso de necesitar unha certificación de pagos das cotas colexiais (solicitada por Facenda en inspeccións ou revisións), os colexiados poden obtela accedendo á “Ventanilla Única” de www.cofiga.org, accedendo á apartado Solicitude de Certificados.

Las cuotas colegiales son deducibles en la Declaración de la Renta

Los colegiados pueden solicitar el certificado de su pago a través del apartado Ventanilla Única de esta web

Abierto el plazo para la presentación de la declaración de la Renta 2017, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas (CoFiGa) recuerda a sus colegiados que pueden desgravar el pago de sus cuotas colegiales, incluyendo en dicha declaración las cantidades abonadas al CoFiGa, con un límite de 500 euros.

Los colegiados pueden solicitar sus certificados de pago de la cuotas colegiales a través del apartado Ventanilla Única de esta web, aunque desde CoFiGa también recuerdan que no es obligatorio adjuntar dicha certificación en el momento de presentar la declaración de la renta, por ser suficiente adjuntar el cargo bancario. Solamente es necesaria la presentación de la certificación en caso de ser solicitada expresamente por Hacienda a causa de inspecciones o revisiones.

En caso de necesitar una certificación de pagos de las cuotas colegiales (solicitada por Hacienda en inspecciones o revisiones), los colegiados pueden obtenerla accediendo la Ventanilla Única de www.cofiga.org, accediendo al apartado Solicitud de Certificados.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres