“Fai un xesto” para visibilizar as necesidades do colectivo de persoas con trastornos do espectro autista (TEA)

Sumándoche en redes sociais á campaña “Rompamos xuntos as barreiras polo Autismo. Fagamos unha sociedade accesible”

05 Abr 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Federación Autismo Galicia  anima aos fisioterapeutas a participar na campaña “Feixe un xesto” que se está desenvolvendo en redes sociais para visibilizar as necesidades do colectivo de persoas con trastornos do espectro autista (TEA): http://diamundialautismo.com/haz-un-gesto/

Comparte en redes sociais as fotografías individuais ou de grupo rompendo o cartel que se simboliza as barreiras ás que se enfronta o colectivo de afectados por  TEA, que se pode descargar en http://diamundialautismo.com/difunde-el-dia/, e envíaas a comunicación@autismogalicia.org

Tamén podes subscribir o Manifesto do movemento asociativo do Autismo en Europa e España con motivo da celebración, o pasado 2 de abril, do Día de Concienciación sobre o Autismo http://diamundialautismo.com/firma-el-manifiesto/, no que solicitan dos responsables políticos de toda Europa unha mellor comprensión do autismo e faise un chamamento a que en toda a Unión Europea adóptese unha Lei de Accesibilidade firme e eficaz, na que se aborden as necesidades cognitivas e sensoriais específicas das persoas con TEA.

“Haz un gesto” para visibilizar las necesidades del colectivo de personas con trastornos del espectro autista (TEA)

Sumándote en redes sociales a la campaña “Rompamos juntos las barreras por el Autismo. Hagamos una sociedad accesible”

La Federación Autismo Galicia  anima a los fisioterapeutas a participar en la campaña “Haz un gesto” que se está desarrollando en redes sociales para visibilizar las necesidades del colectivo de personas con trastornos del espectro autista (TEA): http://diamundialautismo.com/haz-un-gesto/

Comparte en redes sociales las fotografías individuales o de grupo rompiendo el cartel que se simboliza las barreras a las que se enfrenta el colectivo de afectados por TEA, que se puede descargar en http://diamundialautismo.com/difunde-el-dia/, y envíalas a comunicación@autismogalicia.org

También puedes suscribir el Manifiesto del movimiento asociativo del Autismo en Europa y España con motivo de la celebración, el pasado 2 de abril, del Día de Concienciación sobre el Autismo http://diamundialautismo.com/firma-el-manifiesto/, en el que solicitan de los responsables políticos de toda Europa una mejor comprensión del autismo y se hace un llamamiento a que en toda la Unión Europea se adopte una Ley de Accesibilidad firme y eficaz, en la que se aborden las necesidades cognitivas y sensoriales específicas de las personas con TEA.

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres