A Fisioterapia facilita a recuperación dos pacientes sometidos a trasplantes de pulmón e corazón

A campaña ‘12 meses, 12 consellos de saúde’ céntrase este mes de febreiro, coincidindo co Día Nacional do Trasplante, na importancia da Fisioterapia no proceso de recuperación dos pacientes trasplantados

23 Feb 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O tratamento con Fisioterapia facilita a preparación e a recuperación dos pacientes sometidos a un trasplante, especialmente nos casos de pulmón e corazón, nos que a Fisioterapia Respiratoria xoga un papel crave. Así o explican os fisioterapeutas galegos no videoconsejo de febreiro da súa campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”.

O próximo 26 de febreiro celébrase o Día Nacional do Trasplante e a Fisioterapia é unha das disciplinas fundamentais que interveñen nos procesos de preparación e recuperación dos pacientes sometidos a calquera tipo de trasplante, indispensable para conseguir uns resultados óptimos durante o tratamento.

Por este motivo, e para poñer en valor o labor da Fisioterapia neste campo, o Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), conxuntamente cos homólogos de Andalucía, Cataluña, Comunidade de Madrid, Comunidade Valenciana, Navarra e País Vasco, dedican o videoconsello do mes de febreiro informar sobre as aplicacións da súa disciplina neste tipo de intervencións:

https://youtu.be/Vm_hz3zc1nk (videoconsello en galego)

https://youtu.be/ulZ5gUOgJP8 (videoconsello en español)

Neste novo videoconsejo, os fisioterapeutas lembran que nos casos de trasplantes de pulmón e corazón a Fisioterapia Respiratoria resulta fundamental para a eliminación de secrecións e para unha correcta aprendizaxe da dinámica respiratoria. Ademais, os programas de reeducación funcional son de especial relevancia para reforzar o traballo postural do pacinte, a reequilibración do ton muscular ou o control das compensacións musculoesqueléticas e da dor.

Con técnicas de Fisioterapia Respiratoria, motora e adestramento ao esforzo, o fisioterapeuta contribuirá a que o paciente trasplantado manteña unhas condicións funcionais apropiadas que o preparen para utilizar os seus novos órganos e evitar complicacións na mecánica respiratoria.

Recuperación e readaptación

Uno dos grandes problemas aos que se enfrontan os pacientes que se someteron a un trasplante na fase de recuperació, é a perda muscular. Para previr que isto ocorra, é fundamental que realicen exercicio, sempre de maneira controlada e progresiva.

Neste caso, tras facer unha valoración individual do paciente, o fisioterapeuta é o encargado de adaptar as técnicas de Fisioterapia, que poden incluír desde mobilizacións suaves, masoterapia, e exercicio terapéutico ata termoterapia, entre outras.

Ademais, a actividade deportiva debe ser un dos elementos da rutina do paciente trasplantado, que non debe levar unha vida sedentaria. Tras a valoración do especialista e a realización dunha proba de esforzo, o fisioterapeuta realiza unha adaptación da actividade do paciente en función das súas posibilidades e graos de tolerancia.

Aínda que este tipo de pacientes deben evitar os deportes de contacto, porque poden producir danos nos tecidos do órgano trasplantado, practicar deporte de baixo impacto reporta moitos beneficios para o seu funcionamento, como a diminución dos efectos nocivos dos inmunodepresores, do colesterol e de triglicéridos. Ademais, nestes casos, os beneficios do deporte tamén se traducen a nivel emocional, reducindo tensión, ansiedade, ou mesmo a sensación de dor, síntomas comúns en pacientes que se someteron a unha intervención destas características.

A natación, o golf ou o ciclismo ou camiñar están entre os deportes máis recomendados para os paciente trasplantados

Ademais, é fundamental asistir a unha revisión co especialista polo menos unha vez ao ano e adaptar o deporte ás recomendacións do fisioterapeuta.

Trasplantes de ril e fígado

En trasplantes de ril e de fígado, tamén é moi conveniente recorrer á Fisioterapia para previr ou tratar a fatiga muscular ou a dor  musculoesquelético (sobre todo de costas).

Campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”

Cos videoconsellos da campaña “12 meses, 12 consellos de saúde”, os fisioterapeutas galegos queren incidir na súa vocación de servizo público á poboación, contribuíndo de forma continuada ao asesoramento á comunidade en temas relacionados coa promoción e a defensa da saúde e resaltando ao mesmo tempo que unha das funcións fundamentais da Fisioterapia e dos fisioterapeutas é a prevención e non unicamente o tratamento de lesións e/ou enfermidades.

CoFiGa realiza estas recomendacións, conxuntamente cos colexios de fisioterapeutas de Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana, Comunidade de Madrid, Navarra e País Vasco.

Todos os vídeos da campaña pódense visualizar a través da seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/vídeos

La Fisioterapia facilita la recuperación de los pacientes sometidos a trasplantes de pulmón y corazón

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra este mes de febrero, coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, en la importancia de la Fisioterapia en el proceso de recuperación de los pacientes trasplantados

El tratamiento con Fisioterapia facilita la preparación y la recuperación de los pacientes sometidos a un trasplante, especialmente en los casos de pulmón y corazón, en los que la Fisioterapia Respiratoria juega un papel clave. Así lo explican los fisioterapeutas en el videoconsejo de febrero de su campaña “12 meses, 12 consejos de salud”.

El próximo 26 de febrero se celebra el Día Nacional del Trasplante y la Fisioterapia es una de las disciplinas fundamentales que intervienen en los procesos de preparación y recuperación de los pacientes sometidos a cualquier tipo de trasplante, indispensable para conseguir unos resultados óptimos durante el tratamiento.

Por este motivo, y para poner en valor la labor de la Fisioterapia en este campo, el Colexio de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa), conjuntamente con los homólogos de Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra y País Vasco, dedican el videoconsejo del mes de febrero informar sobre las aplicaciones de su disciplina en este tipo de intervenciones:

https://youtu.be/Vm_hz3zc1nk (videoconsejo en gallego)

https://youtu.be/ulZ5gUOgJP8 (videoconsejo en español)

En este nuevo videoconsejo, los fisioterapeutas recuerdan que en los casos de trasplantes de pulmón y corazón la Fisioterapia Respiratoria resulta fundamental para la eliminación de secreciones y para un correcto aprendizaje de la dinámica respiratoria. Además, los programas de reeducación funcional son de especial relevancia para reforzar el trabajo postural, la reequilibración del tono muscular o el control de las compensaciones musculoesqueléticas y del dolor.

Con técnicas de Fisioterapia Respiratoria, motora y entrenamiento al esfuerzo, el fisioterapeuta contribuirá a que el paciente trasplantado mantenga unas condiciones funcionales apropiadas que lo preparen para utilizar sus nuevos órganos y evitar complicaciones en la mecánica respiratoria.

Recuperación y readaptación

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los pacientes que se han sometido a un trasplante en la fase de recuperación es la pérdida muscular. Para prevenir que esto ocurra, es fundamental que realicen ejercicio, siempre de manera controlada y progresiva.

En este caso, tras hacer una valoración individual del paciente, el fisioterapeuta es el encargado de adaptar las técnicas de Fisioterapia, que pueden incluir desde movilizaciones suaves, masoterapia, y ejercicio terapéutico hasta termoterapia, entre otras.

Además, la actividad deportiva debe ser uno de los elementos de la rutina del paciente que se ha sometido a un trasplante, que no debe llevar una vida sedentaria. Tras la valoración del especialista y la realización de una prueba de esfuerzo, el fisioterapeuta realiza una adaptación de la actividad del paciente en función de sus posibilidades y grados de tolerancia.

Si bien este tipo de pacientes deben evitar los deportes de contacto, porque pueden producir daños en los tejidos del órgano trasplantado, practicar deporte de bajo impacto reporta muchos beneficios para el funcionamiento del órgano, como la disminución de los efectos nocivos de los inmunodepresores, del colesterol y de triglicéridos. Además, en estos casos, los beneficios del deporte también se traducen a nivel emocional, reduciendo estrés, ansiedad o incluso la sensación de dolor, síntomas comunes en pacientes que se han sometido a una intervención de estas características.

La natación, el golf o el ciclismo o caminar están entre los deportes más recomendados para este tipo de personas.

Además, es fundamental asistir a una revisión con el especialista por lo menos una vez al año y adaptar el deporte a las recomendaciones del fisioterapeuta.

Trasplantes de riñón e hígado

En trasplantes de riñón y de hígado, también es muy conveniente recurrir a la Fisioterapia para prevenir o tratar la fatiga muscular o el dolor musculoesquelético (sobre todo de espalda).

Campaña “12 meses, 12 consejos de salud”

Con los videoconsejos de la campaña 12 meses, 12 consejos de salud, los fisioterapeutas gallegos quieren incidir en su vocación de servicio público a la población, contribuyendo de forma continuada al asesoramiento a la comunidad en temas relacionados con la promoción y la defensa de la salud y resaltando al mismo tiempo que una de las funciones fundamentales de la Fisioterapia y de los fisioterapeutas es la prevención y no únicamente el tratamiento de lesiones y/o enfermedades.

CoFiGa realiza estas recomendaciones, conjuntamente con los colegios de fisioterapeutas Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco.

Todos los videos de la campaña se pueden visualizar a través del siguiente enlace:

https://www.cofiga.org/ciudadanos/sala-de-prensa/videos

 

Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres