“En cada momento, en cada etapa. Sempre en boas mans”, campaña do CGCFE para divulgar os diferentes campos de actuación da Fisioterapia

Ampliando o coñecemento e consolidando na sociedade a precepción da Fisioterapia como disciplina sanitaria que contribúe ao mantemento da saúde en todas as etapas da vida

21 Feb 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

“En cada momento, en cada etapa. Sempre en boas mans” é o lema da campaña dixital que o Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) puxo hoxe en marcha co obxectivo divulgar entre a poboación os diferentes campos de actuación da Fisioterapia e os beneficios que os fisioterapeutas achegan ao mantemento da saúde das persoas en todas as etapas da vida.

Os campos de actuación da Fisioterapia en Xeriatría, en Pediatría, na abordaxe das patoloxías respiratorias e do solo pelviano, na prevención e abordaxe das lesións derivadas da práctica deportiva… son algúns dos aspectos sobre os que incide a campaña que o  CGCFE desenvolverá nos próximos meses para ampliar o coñecemento e consolidar na sociedade a  precepción da Fisioterapia como disciplina sanitaria, ademais de loitar contra o intrusismo profesional.  

“Os fisioterapeutas, como profesionais sanitarios e expertos cualificados nas alteracións do movemento, empregando o exercicio terapéutico como un dos procedementos terapéuticos esenciais, axudamos a previr enfermidades, a superar limitacións físicas e a xestionar a dor mediante programas específicos, adaptados ás necesidades e características de cada paciente. Por iso é fundamental que a sociedade amplíe a súa visión sobre a nosa profesión, as súas especialidades e as súas funcións terapéuticas”, tal e como explica o presidente do  CGCFE, Miguel  Villafaina, na presentación da campaña.

Composta por diversos elementos audiovisuais e gráficos, que se difundirán en soportes dixitais e redes sociais, a campaña foi deseñada polo Grupo de Traballo Divulgación da Profesión, que está coordinado por Daniel Alvite, membro da Xunta de Goberno do  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

https://www.youtube.com/watch?v=X6CgRe_jJKg

Desde CoFiGa animámosvos a sumarvos en redes sociais á campaña a través do  hashtag:

#SiempreEnBuenasManos

“En cada momento, en cada etapa. Siempre en buenas manos”, campaña del CGCFE para divulgar los diferentes campos de actuación de la Fisioterapia

Ampliando el conocimiento y consolidando en la sociedad la precepción de la Fisioterapia como disciplina sanitaria que contribuye al mantenimiento de la salud en todas las etapas de la vida

“En cada momento, en cada etapa. Siempre en buenas manos” es el lema de la campaña digital que el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha puesto en marcha con el objetivo divulgar entre la población los diferentes campos de actuación de la Fisioterapia y los beneficios que los fisioterapeutas aportan al mantenimiento de la salud de las personas en todas las etapas de la vida.

Los campos de actuación de la Fisioterapia en Geriatría, en Pediatría, en el abordaje de las patologías respiratorias y del suelo pélvico, en la prevención y abordaje de las lesiones derivadas de la práctica deportiva… son algunos de los aspectos sobre los que incide la campaña que el CGCFE desarrollará en los próximos meses para ampliar el conocimiento y consolidar en la sociedad la precepción de la Fisioterapia como disciplina sanitaria, además de luchar contra el intrusismo profesional.  

 “Los fisioterapeutas, como profesionales sanitarios y expertos cualificados en las alteraciones del movimiento, empleando el ejercicio terapéutico como uno de los procedimientos terapéuticos esenciales, ayudamos a prevenir enfermedades, a superar limitaciones físicas y a gestionar el dolor mediante programas específicos, adaptados a las necesidades y características de cada paciente. Por ello es fundamental que la sociedad amplíe su visión sobre nuestra profesión, sus especialidades y sus funciones terapéuticas”, tal y como explica el presidente del CGCFE, Miguel Villafaina, en la presentación de la campaña.

Compuesta por diversos elementos audiovisuales y gráficos, que se difundirán en soportes digitales y redes sociales, la campaña ha sido diseñada por el Grupo de Trabajo Divulgación de la Profesión, que está coordinado por Daniel Alvite, miembro de la Junta de Gobierno del Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa).

https://www.youtube.com/watch?v=X6CgRe_jJKg

Desde CoFiGa os animamos a sumaros en redes sociales a la campaña a través del hashtag: #SiempreEnBuenasManos

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres