Curso sobre insolvencia das entidades sanitarias no ámbito concursal

Organizado polo Colexio de Economistas de Pontevedra, celebrarase o próximo 28 de febreiro no Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financeiro de Vigo

19 Feb 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

O Colexio de Economistas de Pontevedra organiza o próximo 28 de febreiro un curso sobre a insolvencia das entidades sanitarias e as súas especialidades no ámbito concursal, especificamente dirixido a profesionais da área sanitaria e da saúde, economistas e avogados.

Tal e como explican os organizadores do curso, o mundo da saúde é especialmente sensible ás situacións de potencial insolvencia porque, en tales supostos, non só están en xogo os intereses dos acredores, senón tamén a dos usuarios e pacientes de tales establecementos, así como os das entidades de crédito e seguros que financien o acceso aos establecementos sanitarios privados. Porque os centros sanitarios, a distribución e dispensación de medicamentos e doutros produtos e servizos sanitarios constitúen entidades de interese público por razóns de saúde pública.

Nestes establecementos é fundamental que as dificultades económicas non interrompan os tratamentos dos seus pacientes ou usuarios ou que os deixen sen atención mentres teñen que seguir facendo fronte aos créditos concertados ou aos seguros concertados para poder recibir tales tratamentos. Se, finalmente, asegúranse estes intereses de saúde pública, os concursos de acredores permiten atender máis adecuadamente os intereses dos acredores de tales entidades.

De aí o interese deste Seminario sobre as especificidades da insolvencia das entidades sanitarias e da saúde, tanto para profesionais, socios, administradores sociais e asesores de tales establecementos como para os mesmos administradores concursais que poidan designar os Xulgados do Mercantil. O seu contido é, pois, tamén de interese para os profesionais da sanidade e da saúde.

O curso programado polo Colexio de Economistas de Pontevedra celebrarase o próximo 28 de febreiro no Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financeiro de Vigo (Av. García  Barbón, 62) en horario de 16:00-19:00h.

Curso sobre insolvencia de las entidades sanitarias en el ámbito concursal

Organizado por el Colegio de Economistas de Pontevedra, se celebrará el próximo 28 de febrero en el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo

El Colegio de Economistas de Pontevedra organiza el próximo 28 de febrero un curso sobre la insolvencia de las entidades sanitarias y sus especialidades en el ámbito concursal, específicamente dirigido a profesionales del área sanitaria y de la salud, economistas y abogados.

Tal y como explican los organizadores del curso, el mundo de la salud es especialmente sensible a las situaciones de potencial insolvencia porque, en tales supuestos, no solo están en juego los intereses de los acreedores, sino también la de los usuarios y pacientes de tales establecimientos, así como los de las entidades de crédito y seguros que financien el acceso a los establecimientos sanitarios privados. Porque los centros sanitarios, la distribución y dispensación de medicamentos y de otros productos y servicios sanitarios constituyen entidades de interés público por razones de salud pública.

En estos establecimientos es fundamental que las dificultades económicas no interrumpan los tratamientos de sus pacientes o usuarios o que los dejen sin atención mientras tienen que seguir haciendo frente a los créditos concertados o a los seguros concertados para poder recibir tales tratamientos. Si, finalmente, se aseguran estos intereses de salud pública, los concursos de acreedores permiten atender más adecuadamente los intereses de los acreedores de tales entidades.

De ahí el interés de este Seminario sobre las especificidades de la insolvencia de las entidades sanitarias y de la salud, tanto para profesionales, socios, administradores sociales y asesores de tales establecimientos como para los mismos administradores concursales que puedan designar los Juzgados de lo Mercantil. Su contenido es, pues, también de interés para los profesionales de la sanidad y de la salud.

El curso programado por el Colegio de Economistas de Pontevedra se celebrará el próximo 28 de febrero en el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo (Av. García Barbón, 62) en horario de 16:00-19:00h.

Adjuntos
Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres