Prazo de inscrición para participar nas I Xornadas sobre Modelos de Xestión Sanitaria que organiza o CoFiGa

Desenvolveranse o próximo sábado 7 de abril/2018 en Pontevedra (sala de conferencias da sede Afundación de Pontevedra: rúa Augusto González Bicada, 2), baixo o lema “En busca da eficiencia”

14 Feb 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Mañá, 15 de febreiro/2018, ábrese o prazo de inscrición para participar nas I Xornadas sobre Modelos de Xestión Sanitaria que se celebrarán o próximo 7 de abril/2018 en Pontevedra, organizadas polo  Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) co obxectivo de facer partícipes e informar aos diferentes profesionais sanitarios sobre os diferentes modelos de xestión que se aplican a nivel nacional e nos que o fisioterapeuta desempeña un papel fundamental dentro das respectivas unidades multidisciplinares, garantindo con iso a eficacia do sistema.

Baixo o lema “En busca da eficiencia”, durante as Xornadas expoñeranse en dez ponencias e tres mesas de debate, as experiencias e diferentes modelos de xestión que se están desenvolvendo en Servizos e Unidades de diversos centros hospitalarios de España (Galicia, Castela e León, País Vasco, Madrid, Cataluña), a xestión clínica baseada na experiencia do paciente, a organización e o traballo do fisioterapeuta nunha unidade multidisciplinar, as competencias profesionais como factor crave nas organizacións excelentes, así como a Fisioterapia desde unha visión  ecléctica e globalizada.

Para iso contarase coa participación dos seguintes relatores:

- Esther Giménez Moolhuyzen, profesora da Facultade de Fisioterapia da UDC e fisioterapeuta na Unidade de Fisioterapia Cardio-Respiratoria do Hospital Universitario (CHUAC) da Coruña.

- Itxaso Sánchez Arizmendiarrieta, responsable da Unidade de Fisioterapia Avanzada no Hospital Vithas San José, de Vitoria.

- Fernando Ramos Gómez, profesor da Facultade de Fisioterapia da UDC, coordinador do servizo de Fisioterapia do Hospital Quirónsalud de A Coruña e presidente da Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

- Mónica Pérez Ferreiro, profesora na Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade Alcalá de Henares e supervisora de Área Funcional de Fisioterapia no Hospital Universitario Ramón e Cajal, de Madrid.

- Elena Pérez García, profesora na Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade Alcalá de Henares e responsable da Área de Fisioterapia do Hospital Universitario Ramón e Cajal, de Madrid.

- Lluis Puig Torregrosa, profesor na Facultade de Ciencias da Saúde Blanquerna (Universidade Ramon Llull) e fisioterapeuta responsable do Servizo de Fisioterapia do Hospital do Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Cataluña).

- Esther Rey Cuevas, graduada en Enfermería e licenciada en Psicoloxía, formada en Coaching e con ampla experiencia como directora de Enfermería en diferentes centros hospitalarios da Comunidade de Madrid.

- Pablo Branco Míguez, fisioterapeuta experto en prevención de riscos laborais, docente de prácticas clínicas nas Facultades de Fisioterapia de Ponferrada, Manresa e Pontevedra, así como na Facultade de Ciencias da Actividade Física e o Deporte de Pontevedra, e supervisor do Departamento de Fisioterapia do Hospital Vithas Nosa Señora de Fátima, de Vigo.

- Miguel Ángel Galán Martín, coordinador do Máster en Fisioterapia Manual e Osteopatía da Universidade de Valladolid, fisioterapeuta estatutario no Centro de Saúde de Tudela del Duero (Xerencia de Atención Primaria Valladolid Este de o Sacyl), actualmente destinado na Unidade de Dor de Valladolid e membro do Comité Autonómico de Castela e León para a abordaxe integral da dor e da Xunta Directiva da Sociedade Española de Fisioterapia e Dor (SEFID).

- Amparo García Alfaro, fisioterapeuta e diplomada en Educación Social, profesora da Escola de Enfermería da Universidade de Vigo e coordinadora de Fisioterapia no Hospital Meixoeiro, do EOXI de Vigo.

- Antonio Ignacio Cuesta  Vargas, vicedecano de Mobilidade e Relacións Internacionais da Facultade de Ciencias da Saúde da Universidade de Málaga, profesor da Área de Coñecemento de Fisioterapia, director do Grupo de Investigación "Clinimetría en Fisioterapia" do Instituto de Investigación de Biomedicina de Málaga (IBIMA  F-14).

As inscricións para participar nas I Xornadas sobre Modelos de Xestión Sanitaria organizadas polo CoFiGa pódense tramitar a través da web  https://www.cofiga.org/jgestioncofiga/, onde tamén se ofrece información actualizada sobre o seu desenvolvemento.

 

Plazo de inscripción para participar en las I Jornadas sobre Modelos de Gestión Sanitaria que organiza el CoFiGa

Se desarrollarán el próximo sábado 7 de abril/2018 en Pontevedra (sala conferencias de la sede Afundación de Pontevedra: rúa Augusto González Besada, 2), bajo el lema “En busca de la eficiencia”

Mañana, 15 de febrero/2018, se abre el plazo de inscripción para participar en las I Jornadas sobre Modelos de Gestión Sanitaria que se celebrarán el próximo 7 de abril/2018 en Pontevedra, organizadas por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) con el objetivo de hacer partícipes e informar a los diferentes profesionales sanitarios sobre los diferentes modelos de gestión que se aplican a nivel nacional y en los que el fisioterapeuta desempeña un papel fundamental dentro de las respectivas unidades multidisciplinares, garantizando con ello la eficacia del sistema.

Bajo el lema “En busca de la eficiencia”, durante las Jornadas se expondrán en diez ponencias y tres mesas de debate las experiencias y diferentes modelos de gestión que se están desarrollando en Servicios y Unidades de diversos centros hospitalarios de España (Galicia, Castilla y León, País Vasco, Madrid, Cataluña), la gestión clínica basada en la experiencia del paciente, la organización y el trabajo del fisioterapeuta en una unidad multidisciplinar, las competencias profesionales como factor clave en las organizaciones excelentes, así como la Fisioterapia desde una visión ecléctica y globalizada.

Para ello se contará con la participación de los siguientes ponentes:

- Esther Giménez Moolhuyzen, profesora de la Facultad de Fisioterapia de la UDC y fisioterapeuta en la Unidad de Fisioterapia Cardio-Respiratoria del Hospital Universitario (CHUAC) de A Coruña.

- Itxaso Sánchez Arizmendiarrieta, responsable de la Unidad de Fisioterapia Avanzada en el Hospital Vithas San José, de Victoria.

- Fernando Ramos Gómez, profesor de la Facultad de Fisioterapia de la UDC, coordinador del servicio de Fisioterapia del Hospital Quirónsalud A Coruña y presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF).

- Mónica Pérez Ferreiro, profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alcalá de Henares y supervisora de Área Funcional de Fisioterapia en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, de Madrid.

- Elena Pérez García, profesora en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Alcalá de Henares y responsable del Área de Fisioterapia del Hospital Universitario  Ramón y Cajal, de Madrid.

- Lluis Puig Torregrosa, profesor en la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna (Universidad Ramon Llull) y fisioterapeuta responsable del Servicio de Fisioterapia del Hospital del Esperit Sant, de Santa Coloma de Gramenet (Cataluña).

- Esther Rey Cuevas, graduada en Enfermería y licenciada en Psicología, formada en Coaching y con amplia experiencia como directora de Enfermería en diferentes centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid.

- Pablo Blanco Míguez, fisioterapeuta experto en prevención de riesgos laborales, docente de prácticas clínicas en las Facultades de Fisioterapia de Ponferrada, Manresa y Pontevedra, así como en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Pontevedra, y supervisor del Departamento de Fisioterapia del Hospital Vithas Nuestra Señora de Fátima, de Vigo.

- Miguel Ángel Galán Martín, coordinador del Máster en Fisioterapia Manual y Osteopatía de la Universidad de Valladolid, fisioterapeuta estatutario en Centro de Salud de Tudela de Duero (Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este del Sacyl), actualmente destinado en Unidad de Dolor de Valladolid y miembro del Comité Autonómico de Castilla y León para el abordaje integral del dolor y de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID).

- Amparo García Alfaro, fisioterapeuta y diplomada en Educación Social, profesora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Vigo y coordinadora de Fisioterapia en el Hospital Meixoeiro, del EOXI de Vigo.

- Antonio Ignacio Cuesta Vargas, vicedecano de Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, profesor del Área de Conocimiento de Fisioterapia, director del Grupo de Investigación "Clinimetría en Fisioterapia" del Instituto de Investigación de Biomedicina de Málaga (IBIMA F-14).

Las inscripciones para participar en las I Jornadas sobre Modelos de Gestión Sanitaria organizadas por el CoFiGa se pueden tramitar a través de la web https://www.cofiga.org/jgestioncofiga/, donde también se ofrece información actualizada sobre su desarrollo. 

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres