IV Congreso Nacional de Estudantes de Fisioterapia: 16-17-18 de febreiro, na Facultade de Fisioterapia da UDC

Co patrocinio de CoFiGa e AEF, o seu Programa Científico estruturarase en catro grandes bloques (Fisioterapia no Deporte, Fisioterapia na Dor, Fisioterapia Invasiva e Fisioterapia en Pediatría) e incluye la celebración de un total de 10 talleres prácticos

24 Ene 2018 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

Fisioterapia no Deporte, Fisioterapia na Dor, Fisioterapia Invasiva e Fisioterapia en Pediatría, constitúen os catro grandes bloques temáticos nos que se estrutura o Programa Científico do IV Congreso Nacional de Estudantes de Fisioterapia que, contando co apoio e patrocinio do CoFiGa e da AEF, desenvolverase os días 16, 17 e 18 do próximo mes de febreiro/2018 na Facultade de Fisioterapia da UDC.

O Programa Científico tamén inclúe a celebración dun total de 10 talleres prácticos.

Pódese consultar toda a información do Congreso en:  www.ivcnefcoruna.com

Tamén a través de redes sociais:

Facebook:  https://www.facebook.com/ivcnef. acoruna.3

Instagram:  https://www.instagram.com/iv_ cnef_18/

Twitter:  https://twitter.com/IV_Cnef_18

IV Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia: 16-17-18 de febrero, en la Facultad de Fisioterapia de la UDC

Con el patrocinio de CoFiGa y AEF, su Programa Científico se estructurará en cuatro grandes bloques (Fisioterapia en el Deporte, Fisioterapia en el Dolor, Fisioterapia Invasiva y Fisioterapia en Pediatría) e incluye la celebración de un total de 10 talleres prácticos

Fisioterapia en el Deporte, Fisioterapia en el Dolor, Fisioterapia Invasiva y Fisioterapia en Pediatría, constituyen los cuatro grandes bloques temáticos en los que se estructura el programa científico del IV Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia que, contando con el apoyo y patrocinio de CoFiGa y de la AEF, se desarrollará los días 16, 17 y 18 del próximo mes de febrero/2018 en la Facultad de Fisioterapia de la UDC.

El Programa Científico también incluye la celebración de un total de 10 talleres prácticos.

Se puede consultar toda la información sobre el Congreso en: www.ivcnefcoruna.com

También a través de redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/ivcnef.acoruna.3

Instagram: https://www.instagram.com/iv_cnef_18/

Twitter: https://twitter.com/IV_Cnef_18

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres