Actualización da base de datos PEDro (decembro/2017)

Con ligazóns coas últimas guías de práctica clínica, revisións sistemáticas e ensaios clínicos

11 Dic 2017 / Prensa CoFiGa / Sede COFIGA

A Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) facilítanos a última actualización da base de datos PEDro (Fisioterapia Baseada na Evidencia), correspondente ao mes de decembro/2017, na que se inclúen ligazóns coas últimas guías de práctica clínica, revisións sistemáticas e ensaios clínicos nos diferentes campos de actuación e para temas específicos en Fisioterapia.

PEDro é unha base de datos gratuíta con máis de 38.000 ensaios aleatorios controlados, revisións sistemáticas e guías de práctica clínica de Fisioterapia.

De cada ensaio, revisión ou guía, PEDro ofrece detalles para a citación, resumo e ligazón ao texto completo cando é posible.

Todos os ensaios en PEDro son avaliados independentemente para medir a calidade. Eses índices de calidade son empregados para orientar rapidamente aos usuarios sobre ensaios que teñen máis probabilidades de ser válidos e de conter suficiente información para orientar á práctica clínica.

PEDro está creado polo Centro de Fisioterapia Baseada na Evidencia no George  Institute  for Global  Health.

Existen tres páxinas de procura na base de datos PEDro: dous foron deseñadas para profesionais sanitarios (procura simple e procura avanzada), mentres que a terceira foi deseñada para usuarios de Fisioterapia. Todas están accesibles en: www.pedro.org.au/spanish/

Actualización base de datos PEDro (diciembre/2017)

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) nos facilita la última actualización de la base de datos PEDro (Fisioterapia Basada en la Evidencia), correspondiente al mes de diciembre/2017, en la que se incluyen enlaces con las últimas guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos en los diferentes campos de actuación y para temas específicos en Fisioterapia.

PEDro es una base de datos gratuita con más de 36.000 ensayos aleatorios controlados, revisiones sistemáticas y guías de práctica clínica de Fisioterapia.

De cada ensayo, revisión o guía, PEDro ofrece detalles para la citación, resumen y enlace al texto completo cuando es posible.

Todos los ensayos en PEDro son evaluados independientemente para medir la calidad. Esos índices de calidad son empleados para orientar rápidamente a los usuarios sobre ensayos que tienen más probabilidades de ser válidos y de contener suficiente información para orientar a la práctica clínica.

PEDro está creado por el Centro de Fisioterapia Basada en la Evidencia en el George Institute for Global Health.

Existen tres páginas de búsqueda en la base de datos PEDro: dos fueron diseñadas para profesionales sanitarios (búsqueda simple y búsqueda avanzada), mientras que la tercera fue diseñada para usuarios de Fisioterapia. Todas están accesibles en: www.pedro.org.au/spanish/

Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres