Establecendo sinerxias de colaboración institucional con odontólogos e estomatólogos

Cun acordo marco de colaboración entre o CoFiGa e o Ilustre Colexio de Odontólogos e Estomatólogos da Coruña que permitirá organizar actividades formativas de carácter multidisciplinar sobre abordaxe das disfuncións temporo-mandibulares (ATM) e das patoloxías da musculatura orofacial

04 Dic 2017 / Sede COFIGA

Co obxectivo de fomentar a abordaxe multidisciplinar no tratamento das disfuncións  temporo-mandibulares (ATM) e das patoloxías da musculatura orofacial, o Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) subscribiu un  acordo marco de colaboración co Ilustre Colexio de  Odontólogos e Estomatólogos da Coruña destinado a favorecer sinerxias de colaboración profesional e clínica entre ambas as profesións sanitarias.

En virtude do devandito convenio, ambas as entidades colexiais comprometéronse a organizar actividades formativas de carácter multidisciplinar sobre este tipo de patoloxías e disfuncións, que será impartidas por  odontólogos e fisioterapeutas.

Así mesmo, o  CoFiGa elaborará un censo  autónomico de fisioterapeutas expertos neste tipo de disfuncións e patoloxías, para poñer a disposición da entidade colexial dos  odontólogos e  estomatólogos, a fin de favorecer unha protocolorizada derivación de pacientes entre ambos os colectivos.

Con estas actuacións, o  CoFiGa pretende potenciar e dar maior visibilidade ao labor que os fisioterapeutas desenvolvemos no tratamento multidisciplinar das disfuncións  temporo- mandibulares (ATM) e das patoloxías da musculatura  orofacial.

O convenio subscrito entre  CoFiGa e Ilustre Colexio de  Odontólogos e  Estomatólogos da Coruña está a disposición dos colexiados do  CoFiGa na seguinte ligazón:

https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/convenios/13/Convenio-Colegio-de-Odontologos-y-Estomatologos-A-Coruna

Estableciendo sinergias de colaboración institucional con odontólogos y estomatólogos

Con un acuerdo marco de colaboración entre el CoFiGa y el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña que permitirá organizar actividades formativas de carácter multidisciplinar sobre abordaje de las disfunciones temporo-mandibulares (ATM) y de las patologías de la musculatura orofacial

Con el objetivo de fomentar el abordaje multidisciplinar en el tratamiento de las disfunciones temporo-mandibulares (ATM) y de las patologías de la musculatura orofacial, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) ha suscrito acuerdo marco de colaboración con el Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña destinado a favorecer sinergias de colaboración profesional y clínica entre ambas profesiones sanitarias.

En virtud de dicho convenio, ambas entidades colegiales se han comprometido a organizar actividades formativas de carácter multidisciplinar sobre este tipo de patologías y disfunciones, que será impartidas por odontólogos y fisioterapeutas.

Así mismo, el CoFiGa elaborará un censo autónomico de fisioterapeutas expertos en este tipo de disfunciones y patologías, para poner a disposición de la entidad colegial de los odontólogos y estomatólogos, a fin de favorecer una protocolorizada derivación de pacientes entre ambos colectivos.

Con estas actuaciones, el CoFiGa pretende potenciar y dar mayor visibilidad a la labor que los fisioterapeutas desarrollamos en el tratamiento multidisciplinar de las disfunciones temporo-mandibulares (ATM) y de las patologías de la musculatura orofacial.

El convenio suscrito entre CoFiGa e Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de A Coruña está a disposición de los colegiados del CoFiGa en el siguiente enlace:

https://www.cofiga.org/ventanilla-unica/convenios/13/Convenio-Colegio-de-Odontologos-y-Estomatologos-A-Coruna
Google Facebook Twitter Mas
Spot Loitadores

Un poema de Roberto Blanco Torres